Back to top

Crisissituaties

0 

Wat als het plots heel ernstig wordt?bivakpermanentie 03-231 07 95

Een ernstige noodsituatie is een noodsituatie met zwaargewonden (waar eventueel ook hulpdiensten aan te pas komen) of een situatie met ernstige materiële schade.

Bij ernstige noodsituaties kun je ons tijdens het weekend dag en nacht bereiken op het nummer 03-231 07 95.
In de zomervakantie is er 24/7 bivakpermanentie voorzien.

Voor ernstige noodsituaties zoals serieuze ongevallen of brand zijn we dus ook ’s nachts bereikbaar. Het antwoordapparaat neemt je boodschap op en seint ze binnen de vijf minuten door naar de permanentieverantwoordelijke. Die persoon neemt zo snel mogelijk met jou contact op. Enkel dringende vragen worden binnen het kwartier beantwoord. Indien nodig komen we ook ter plaatse. Niet-dringende situaties of informatieve vragen kunnen wachten tot de volgende dag. Verzekeringsvragen kunnen wachten tot de eerstkomende werkdag.

Hoe ga je om met een ernstige noodsituatie?

1. Bevries de situatie en probeer ze te structureren

  • Breng onmiddellijk iedereen in veiligheid (bv. van de weg, op het droge, weg van het vuur).
  • Verwittig zo nodig onmiddellijk de hulpdiensten en probeer zo helder mogelijk te vertellen wat er gebeurd is. Geef ook een exacte omschrijving van jullie locatie.
  • Voorkom dat je zelf in paniek raakt. Als je zelf te verward bent, laat dan iemand anders (leiding, VB, kookploeg) de verantwoordelijkheid nemen over de situatie.
  • Verleen EHBO waar nodig.
  • Scheid slachtoffers van omstanders.
  • Verlies getuigen niet uit het oog. Vraag hen te blijven tot de hulpdiensten er zijn of noteer hun contactgegevens.
  • Ga na waar eventuele slachtoffers heen gebracht worden.
  • Zorg dat iemand zich bekommert om de rest van de groep.

2. Verzorg de communicatie

Van een ernstig ongeval is de buitenwereld snel op de hoogte. Zeker als de hulpdiensten aanwezig zijn, krijg je snel de pers over de vloer. Ook op het nationaal secretariaat komen dan zeker en vast vragen binnen. Verwittig dus altijd het nationaal secretariaat op het bovenstaand nummer in het geval van een ernstige noodsituatie.

Eén woordvoerder
Belangrijk is dat je één woordvoerder aanduidt die wat afstand kan nemen van de situatie en die de mening van de groep kan vertolken. Overleg indien mogelijk met de leiding wat je wilt bekendmaken. Iedereen moet consequent doorverwijzen naar de woordvoerder als ze vragen voorgeschoteld krijgen. Zo vermijd je dat er uiteenlopende versies van de feiten gegeven worden.
Jullie woordvoerder moet er ook voor zorgen dat mensen rond de groep het nieuws niet via de pers moeten vernemen. Verwittig dus zelf op tijd de betrokkenen, de leden en leiding, de ouders, enz.

Eventueel kunnen wij de communicatie overnemen met de nationale woordvoerder. 

Hoe communiceren met de pers?
Zolang de noodsituatie niet onder controle is, moet je de buitenwereld niet te woord staan. Je kunt dan verklaren dat voor jou de situatie primeert en dat je de pers later te woord staat. Je kunt ook doorverwijzen naar een woordvoerder van de groep of naar de woordvoerder op het nationaal secretariaat.
Vertel geen onwaarheden aan de pers, dat kan je later in een lastig parket brengen. Je vertelt beter niets als je niet zeker bent.
Uit ook geen beschuldigingen naar iemand van de leiding of buitenstaanders, maar probeer de situatie zo objectief mogelijk te beschrijven.
Vermijd het nummer van je gsm door te geven aan de pers. Zoniet word je permanent overstelpt met vragen.

3. Volg de situatie nadien ook verder op

Nadat de situatie onder controle is en de persaandacht verdwenen is, is de kous nog niet af, natuurlijk. Op administratief vlak vallen meestal nog wat zaken af te handelen. Ook de betrokkenen, de ouders enz. kunnen nog begeleiding nodig hebben. Je moet proberen hen te helpen met hun vragen. Zeker als de groep of de leidingsploeg een zwaar verlies moet verwerken, kan begeleiding nodig zijn. Op het nationaal secretariaat staan we altijd ter beschikking om jullie hierbij te helpen.