Relaties en seksualiteit

Relaties en seksualiteit

Afspraken maken over relaties en seks in de Chiro

Omgaan met seksueel getinte situaties in de Chiro

Grensoverschrijdend gedrag in de Chiro

De bloeilijn: een groeilijn i.v.m. relaties en seksualiteit