Back to top

Publicaties & links

0 

Op deze pagina vind je alle publicaties en links over lokalen. Ze staan geordend per thema.

Heb je toch nog vragen over lokalen? 
Stuur een bericht naar het e-loket lokalen. 

Algemeen lokalen

Publicaties

 • In Recepten voor Chirolokalen vind je een overzicht van heel wat interessante sites, publicaties én tips op maat Chirolokalen.
 • De lokalenmap is een map waarin je alle belangrijke papieren steekt die te maken hebben met je Chirolokaal. Op die manier helpt de lokalenmap je om je lokaal beter te beheren. Je vindt in de map ook heel wat (technische) informatie over vzw's, overeenkomsten, attesten en veel meer.
 • De reeks 'Jeugdlokalen & ...' biedt heel wat concrete info over allerlei thema 's. Bestel ze gratis via onze site!

links

 • www.jeugdlokalen.be: deze site biedt een overzicht van alles wat je moet weten over jeugdlokalen.
 • VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen) geeft heel wat info over duurzaam (ver)bouwen. Ook op maat van jeugdlokalen.
 • Op www.cjt.be vind je veel info om je lokaal, bivakklaar te maken. Aan welke eisen moet mijn lokaal voldoen als ik ze wil verhuren?

Jeugdlokalenbeleid

Publicaties

 • Het gemeentelijk meerjarenplan: Vraag het meerjarenplan op bij de gemeentelijke jeugddienst en vraag gerust wat uitleg aan de jeugdconsulent over de acties binnen dat plan in verband met jeugdwerkinfrastructuur.

Links

 • www.vvj.be: de site van de Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten

(Ver)bouwen

Publicaties

Links

Geld en lokalen

Publicaties

Links

 • www.premiezoeker.be: voor een overzicht van alle (ver)bouwpremies per gemeente.
 • Het Centrum voor Jeugdtoerisme biedt ondersteuning aan jeugdgroepen die hun lokalen wensen te verhuren.
 • www.energiesparen.be: voor een bundeling van premies en subsidiemogelijkheden, die te maken hebben met het sparen van energie.
 • Is jouw Chirogroep ook gericht naar specifieke doelgroepen (gehandicapten, migranten, laaggeschoolden, …)? Dan kun je bij Bouworde aankloppen voor hulp bij het leefbaar(der) maken van jullie lokalen.
 • www.kbs-frb.be: de Koning Boudewijnstichting heeft regelmatig projecten lopen waarop verenigingen kunnen intekenen. De mogelijkheden zijn wisselend: sommige projecten zijn eenmalig, anderen worden verschillende jaren herhaald.

Verhuur van lokalen

Publicaties

Links

(Brand)veiligheid

Publicaties

Links

Overeenkomsten

Publicaties

 • Jeugdlokalen en overeenkomsten: die brochure geeft een overzicht van infrastructuurovereenkomsten op maat van jeugdbewegingsgroepen.
 • In VerZameld Werk: vzw’s toegelicht voor Chirogroepen lees je hoe je als Chirogroep best een vzw opricht. Je vindt er ook uitgewerkte voorbeelden van bv. statuten.

Links

Vzw's

Publicaties

 • In VerZameld Werk: vzw’s toegelicht voor Chirogroepen lees je hoe je als Chirogroep best een vzw opricht. Je vindt er ook uitgewerkte voorbeelden van bv. statuten.

Links

Duurzaamheid

Publicaties

 • Brochures Groene vibes in de keet: stappenplan voor verbouwingen en stappenplan voor nieuwbouw van duurzame jeugdlokalen.
 • Ecospotfiches: EcoSpot is een initiatief van Ecolife in samenwerking met de Vlaamse jeugdhuisfederaties. Die fiches geven concrete tips voor een milieuvriendelijker jeugdhuis, maar zijn ook toepasbaar op een Chirolokaal.
 • Tips voor energiebesparing
 • Met de BouwWijzer kun je bouwplannen of woningen doorlichten op vlak van energieverbruik, waterverbruik en duurzame materialen.

Links

 • www.energiesparen.be: voor een bundeling van premies en subsidiemogelijkheden, die te maken hebben met het sparen van energie.
 • Kamp C, Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen
 • www.dialoog.be: een jeugdwerking met (ver)bouwplannen kan gratis advies en ondersteuning krijgen om het lokaal energiezuinig in te richten.
 • VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen) geeft heel wat info over duurzaam (ver)bouwen. Ook op maat van jeugdlokalen.
 • Vraag bij OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse gewest) een gratis energie-audit aan.
 • www.milieuadvieswinkel.be: info over alle aspecten van milieuvriendelijk leven en wonen.
 • www.jeromweb.be bundelt Natuur- en Milieueducatiemateriaal en -informatie, en geeft een overzicht van subsidiemogelijkheden.

Toegankelijkheid

Publicaties

Links

 • Achilles is een jeugwerkorganisatie, die het inclusief jeugdwerk(beleid) ondersteunt én zich richt op doelgroepspecifiek jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een handicap. Je kunt bij hen terecht voor tips en informatie.
 • Het Toegankelijkheidsbureau heeft een informatiecentrum met documentatie over woningaanpassing, hulpmiddelen, voorzieningen voor ouderen en personen met een handicap, aanpasbaar bouwen en toegankelijkheid. Je kunt er zelf informatie komen opzoeken maar ook telefonisch of schriftelijk je vragen stellen.
 • Het Adviesbureau Toegankelijke Omgeving (ATO) adviseert bouwheren en ontwerpers over toegankelijkheid. Je kunt bij ATO terecht voor: algemene richtlijnen voor toegankelijk bouwen, aanpassingsmogelijkheden en hulpmiddelen, aanpasbaar bouwen, subsidies, enz.
 • Is jouw Chirogroep ook gericht naar specifieke doelgroepen (gehandicapten, migranten, laaggeschoolden, enz.)? Dan kun je bij Bouworde aankloppen voor hulp bij het leefbaar(der) maken van jullie lokalen.

Lokalenmap

Publicaties

 • De lokalenmap geeft ook heel wat (technische) informatie over vzw's, overeenkomsten, veiligheid en attesten, bouwgegevens, inkomsten en uitgaven.

Links