Voor Jeugdconsulenten

Voor Jeugdconsulenten

Wat kun jij voor onze groepen betekenen?

Samen kunnen we meer, beter, concreter

Samen met onze gewesten, verbonden, volwassen begeleiding en oud-vrijwilligers staan we onze groepen met raad en daad bij. Maar ook jij bent als jeugdconsulent vaak een eerste aanspreekpunt voor onze groepen. Jij kent de ruime jeugd(werk)situatie binnen de gemeente, ziet hoe jeugdwerkingen groeien of het net moeilijker krijgen, hoe hun lokalen verouderen, enz. Neem contact op met de educatief medewerk(st)ers via onze e-loketten als een groep een probleem heeft, bv. lokalennood, leidingstekort of conflicten. Ook als een groep informatie nodig heeft die je als jeugdconsulent niet kunt bieden, kun je bij ons terecht. Het is voor ons altijd interessant om te horen welke groepen met welke vragen zitten.

Omgekeerd zullen wij, wanneer de situatie van de groep sterk lokaal bepaald wordt, ook jouw hulp inroepen. Zo kunnen we onze groepen meer, beter en concreter ondersteunen zonder naast elkaar te werken. 
 

Stimuleer de participatie van kinderen en jongen in jouw gemeente

De afschaffing van het ‘decreet Lokaal’ zorgt ervoor dat inspraak en participatie in het lokaal jeugdbeleid door kinderen en jongeren meer dan ooit nodig zijn.
Die verandering bracht enkele positieve maar ook enkele onrustwekkende negatieve tendensen met zich mee. Zo is de participatie van kinderen en jongeren op lokaal niveau drastisch gedaald. De aandacht voor participatie van kinderen en jongeren is met 35 % gedaald. En 70 % van de jeugdraden geeft aan nooit, eenmalig of maar enkele keren geraadpleegd te zijn in het planproces. Met die resultaten in ons achterhoofd willen we zowel jeugdraden als jeugddiensten en schepenen wakker schudden om kinderen en jongeren te blijven of opnieuw te gaan betrekken bij het jeugdbeleid in hun gemeente. Participatie blijft noodzakelijk om te bouwen aan een kindvriendelijk jeugdbeleid.

Via de jeugdraad

Een belangrijk orgaan in dit verhaal blijft nog steeds de jeugdraad. Chiro stimuleert haar groepen daarom om actief deel te nemen aan de jeugdraad. De jeugdraad is de plaats om van je gemeente een kind- en jeugdvriendelijke plek te maken. Met de brochure ‘Jeugd (brengt) raad’ ondersteunen we Chirogroepen die zich engageren in de jeugdraad in hun gemeente, maar roepen we tegelijkertijd ook op om als Chirogroep breder te kijken dan de eigen noden en behoeftes. In de brochure staan enkele inspirerende voorbeelden om als jeugdraad mee aan de slag te gaan.

Zorg er dus voor dat de kinderen en jongeren in jouw gemeente of stad via de jeugdraad écht gehoord worden. Laat de jeugdraad de motor van participatie zijn. Blijf dus ook in de nieuwe lokale context als jeugddienst jouw jeugdraad ondersteunen. Draag er zorg voor.

Via andere participatievormen

Naast de jeugdraad geloven we dat er ook nood is aan een bredere vorm van participatie. Met nieuwe participatievormen en -projecten kunnen we meer kinderen en jongeren bereiken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het lokaal jeugdbeleid niet alleen iets is waar de stem van kinderen en jongeren in weerklinkt, maar ook een gegeven is dat in de toekomst nog kan groeien. Hoe kunnen we best participatiemoment organiseren en hoe betrekken we jongeren daarbij? Hoe bereiden we onze jongeren het beste voor en welke informatie hebben ze nodig? We reiken de hand om hier in de toekomst samen verder over na te denken.
 

Gemeenteraadsverkiezingen: alle hens aan dek!

Heel wat Chiroleiding gaat in oktober 2018 voor het eerst of voor een tweede keer stemmen. De jeugddienst en jeugdraad spelen een belangrijke rol in het informeren, stimuleren en enthousiasmeren van Chirogroepen in alles wat met de gemeenteraadsverkiezingen te maken heeft.

Debattle

Debattle wil jongeren op een laagdrempelige en ludieke manier informeren over de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe werkt een gemeente? Hoe moet ik stemmen? Wat gebeurt er met mijn stem? Debattle biedt tools aan die jeugdraden empoweren om hun stempel te drukken op het beleid in hun gemeente.

Debattle eindigt met het Debattleweekend op 28, 29 en 30 september 2018. Tijdens dat weekend worden alle jeugdraden in Vlaanderen opgeroepen om een lokaal jeugddebat of Debattle te organiseren. Tijdens dat debat leggen jongeren hun wensen, bezorgdheden, ideeën en strijdpunten voor aan lokale politici van de verschillende partijen.
Meer info over Debattle en kant-en-klare tools vind je op www.debattle.be.

Iedereen burgemeester

Iedereen burgemeester daagt jong en oud uit om ideeën voor hun stad of gemeente te delen. Wat wil jij in je omgeving veranderen, wat kan volgens jou beter, wat ontbreekt er in jouw buurt? Op iedereenburgemeester.be zijn alle suggesties en voorstellen die bijdragen aan de toekomst van de gemeente welkom. Na het ingeven van de postcode of gemeente op de website zie je de ideeën die voor jouw gemeente al gepost zijn. Het platform zelf en meer info vind je op www.iedereenburgemeester.be.

Draag mee ons Memorandum uit

Chirojeugd Vlaanderen schreef een memorandum naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Leiding zal bij het uitbrengen van hun stem aandacht hebben voor de plannen van lokale politici die de bezorgdheden van het jeugdwerk in rekening nemen. Onze groepen liggen na­melijk wakker van wat er in hun gemeente gebeurt.

Daarom vragen we om mee ons memorandum te verspreiden en uit te dragen.
Op die manier kunnen ook jij jouw steentje bijdragen tot een jeugdvriendelijke gemeente.
Lees hier ons memorandum.

 

Fiscale aftrekbaarheid: hoe zat dat nu weer?

Het bivak (en alle andere activiteiten waar ouders apart voor betalen) zijn fiscaal aftrekbaar. Ouders hebben hiervoor een attest nodig om toe te voegen aan hun belastingaangifte. Het is de taak van de gemeente – in de meeste gevallen de gemeentelijke jeugddienst – om de nodige attesten aan de Chirogroep te bezorgen. In sommige gemeenten bezorgt de jeugddienst de attesten aan de ouders, in andere gemeenten wordt dit verwacht van het jeugdwerk. Wees duidelijk tegenover Chirogroepen en ouders: op welke manier pakt jouw gemeente dat aan?