Back to top

Bivakken fiscaal aftrekbaar?

0 

Zijn jeugdwerkactiviteiten fiscaal aftrekbaar?

Het is sinds 2005 mogelijk om jeugdwerkactiviteiten voor kinderen onder 12 jaar, waarvoor ouders extra bijbetalen, af te trekken van de belastingen. Voor kinderen met een zware handicap is sinds 2010 de leeftijdsgrens opgetrokken van 12 naar 18 jaar. Om aanspraak te kunnen maken op die belastingsvermindering, hebben de ouders een attest nodig. Dat attest moet door de gemeentelijke jeugddienst aan de Chirogroep bezorgd worden.

Het attest bestaat uit twee delen:

  • Het eerste deel vult de gemeente in. Hierin bevestigt ze dat ze Chiro X erkent als jeugdwerkinitiatief en geeft bv. 100x hetzelfde erkenningsattest aan de Chirogroep.
  • Het tweede deel vult de Chirogroep in voor elk kind onder de 12 jaar dat meegaat op bivak. Daarna geef je het attest aan de ouders. Bespreek met de leidingsploeg of je dat standaard aan de ouders bezorgt of enkel op vraag.

Neem zeker contact op met de jeugddienst en vraag op welke manier jouw gemeente de attesten bezorgt.

Hoe geraakt onze Chirogroep aan attesten van fiscale aftrekbaarheid?

De gemeentelijke jeugddienst moet je dat bezorgen. Neem dus contact op met de jeugddienst en vraag op welke manier jouw gemeente de attesten bezorgt.

Waarom bezorgt Chirojeugd Vlaanderen geen fiscale attesten aan haar groepen?

Chirogroepen zijn plaatselijk jeugdwerk en moeten dan ook door een lokale overheid erkend worden. In dat attest ‘erkent’ de gemeente Chiro X als plaatselijk jeugdwerkinitiatief. Chirojeugd Vlaanderen kan dus geen attesten bezorgen aan de Chirogroepen of -leden.

Voor welke activiteiten kunnen leden een fiscaal attest vragen?

Voor alle activiteiten voor kinderen onder 12 jaar waarvoor ouders extra bijbetalen, kunnen ze een fiscaal attest vragen: weekends, uitstapjes, bivak, enz. Om de administratieve last te beperken, raden we groepen aan om enkel voor het bivak een attest te bezorgen. Je kunt natuurlijk met de leidingsploeg bespreken hoeveel administratie je aankunt en zelf beslissen om bv. ook voor weekends fiscale attesten te bezorgen aan de ouders (van kinderen onder 12 jaar).

Ben je als Chirogroep verplicht om fiscale attesten te bezorgen aan de ouders?

Nee. Niemand kan een groep verplichten om attesten af te leveren. Om de relatie met de ouders positief te houden, raden we wel aan om ouders van kinderen onder 12 jaar een fiscaal attest te bezorgen voor het bivak.

Kunnen we de attesten voor het bivak best standaard bezorgen of enkel op vraag?

Bespreek met de leidingsploeg wat jullie het handigste en meest haalbare vinden. Als je de attesten altijd bv. net na het bivak meegeeft met de ouders (van kinderen onder 12 jaar), ben je er vanaf voor de rest van het jaar. Als je dat enkel op vraag doet, zul je elke keer opnieuw de papieren moeten opvragen of zoeken en invullen. Misschien zullen maar een paar ouders ernaar vragen, maar we merken toch dat heel wat ouders op de hoogte zijn van de mogelijkheid om attesten aan te vragen. Zorg er alvast voor dat je niet plots heel wat vragen van ouders krijgt op het moment dat de belastingsbrieven ingevuld moeten worden, want dan wordt het veel werk om op te zoeken welke leden nu echt mee waren op bivak.

Waar kan ik hierover meer te weten komen?

Informatie over fiscale attesten

Agentschap Sociaal Cultureel Werk