Back to top

Jeugdraad & Participatie

0 

Wat is participatie?

Chiro is meer dan elke zaterdag- of zondagnamiddag een superleuke activiteit uitwerken en in de zomer een fantastisch kamp in elkaar boksen.  Om die zaken mogelijk te maken, zijn er namelijk heel wat andere factoren nodig. Lokalen om in te spelen als het regent, bijvoorbeeld.  Ruimte in de buurt van je lokalen die aangepast is aan de noden van de leden en andere kinderen en jongeren. Veilige en kindvriendelijke wegen om met de fiets, per bus of te voet naar de Chiro te komen.  Een vrachtwagen om je materiaal naar de kampplaats te brengen.  Verder heeft elke Chirogroep wat centen nodig. Of jullie merken dat er voor sommige kinderen in jullie gemeente te veel financiële en andere drempels zijn om naar de Chiro te komen.  Én natuurlijk willen we dat die drempels verdwijnen, want de Chiro is er voor iedereen.

Bij al die zaken kom je in aanraking met een belangrijke speler: het gemeente- of stadsbestuur.  Zij nemen belangrijke beslissingen die invloed hebben op de jeugd en de jeugdverenigingen in hun gemeente of stad.  Dat noemen we het lokaal jeugdbeleid. Alle meningen over die beslissingen, de kans om mee te denken over, mee te werken aan of mee te beslissen over beleid, noemen we lokale participatie.

Is participatie belangrijk voor je Chirogroep?

Door middel van participatie kun je zelf mee wegen op beslissingen, maar weet een gemeentebestuur ook beter wat er leeft en wat de noden zijn van de inwoners van de gemeente.  Op basis daarvan kunnen ze betere beslissingen maken.  Participatie aan het beleid is dus een win-win voor zowel het gemeentebestuur als alle inwoners van de gemeente.  Daarom is het belangrijk dat er genoeg mogelijkheden tot participatie zijn in je gemeente of stad.  Participatie gaat bovendien verder dan doelen proberen te bereiken die een rechtstreekse uitwerking hebben op je Chirogroep, zoals subsidies binnenhalen of ervoor zorgen dat je leden meer groene speelruimte hebben rond de lokalen.  Een Chirogroep leeft namelijk niet op een eiland, maar maakt deel uit van een gemeenschap en bouwt hier ook aan mee. Waarom niet ijveren voor meer subsidies voor de jeugd in het algemeen, in plaats van enkel voor jouw Chirogroep?  Waarom bij het ijveren voor meer groen in de gemeente niet aan alle kinderen en jongeren denken, en niet enkel aan jouw eigen leden? Als Chiroleiding zijn jullie de 'expert' in jeugdzaken!

Hoe participeren?

De bekendste manier om te participeren is ongetwijfeld de jeugdraad, maar die bereikt niet altijd alle kinderen en jongeren. Daarom ontstaan er de laatste jaren naast de jeugdraad ook meer en meer alternatieve participatievormen

1. De gemeentelijke Jeugdraad

De jeugdraad is een officieel adviesorgaan.  Het is de spreekbuis die binnen de stad of gemeente opkomt voor kinderen, jongeren en het jeugdwerk.  Zo vertolkt de jeugdraad hun stem naar het gemeentebestuur.

2. Andere participatievormen

Met de leiding heb je vaak een beter beeld van hoe kinderen zich voelen in bepaalde omstandigheden of op verschillende plekken in de stad of gemeente.  Waarom zouden we dat niet op tafel kunnen gooien bij de gemeente door een actie te organiseren of door die kinderen mee een stem te geven?  Kijk dus verder dan je eigen werking, denk aan de belangen van bijvoorbeeld kinderen en jongeren in de buurt.  

Daarnaast zitten er nog heel wat andere partners in de buurt die misschien wel dezelfde noden of problemen ervaren als jullie.  Door samen te ijveren voor hetzelfde doel sta je sterker.

Allemaal goed en wel, maar dat vraagt wel heel wat extra tijd en engagement.  Bovendien vraagt participeren voor meer dan enkel de lokale Chirogroep natuurlijk een zekere verantwoordelijkheid. We willen verder kijken dan onze eigen groep, maar kunnen natuurlijk niet dé spreekbuis gaan spelen van alles en iedereen wat met jeugd te maken heeft in de gemeente. Ga daarom op zoek naar gedeelde belangen en vertrek van wat al bestaat.

Chirojeugd Vlaanderen is voorstander van een wisselwerking tussen de jeugdraad en andere initiatieven.  Als in jouw gemeente de jeugdraad goed draait: top.  Als dat niet het geval is, is het belangrijk om na te denken over alternatieve participatievormen.  Ook als je jeugdraad wel goed functioneert, is het interessant om alternatieve participatievormen uit te proberen om andere jongeren te bereiken.

Hoewel er nog veel aandacht gaat naar de jeugdraad in zijn huidige vorm hoeft die niet op die manier te blijven bestaan.  Gemeenten kunnen hier creatief mee aan de slag gaan.  Daarnaast bestaan er al heel wat andere vormen van participatie.

Sociale media bieden bijvoorbeeld veel mogelijkheden. Zo kun je heel wat mensen bereiken die niet naar vergaderingen of infomomenten komen. Daarnaast kun je in het echt, in de openbare ruimte, kinderen en jongeren kansen geven om hun mening te uiten.  Een spel organiseren, zichtbaar aanwezig zijn in de buurt, dingen doen op een plek die je normaal niet bereikt, enz.: het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden.

Hieronder geven we enkele voorbeelden ter inspiratie.

Lomap

Lomap is een smartphone-app en fotografietool waarmee vooral kinderen en jongeren op een leuke en intuïtieve manier, door kleurcodes en icoontjes toe te voegen, hun mening kunnen geven over een buurt of stad.  Wat vinden zij van het nieuwe plein in de buurt, van de wijk achter het jeugdhuis of de school?  Via die fotoapplicatie geven ze in woord en vooral beeld hun visie op wat zij goed vinden aan hun buurt, maar ook op wat zij als pijnpunten of problemen ervaren.  Daar kunnen jeugdraden of beleidsmakers dan mee aan de slag.

Meer info op lomap.be.

Jonggezegd.be

Via jonggezegd.be kunnen steden en gemeenten hun jongeren inspraak geven in het beleid.  Het einddoel van de website is de betrokkenheid van jongeren bij hun gemeente verhogen.
Vraag via jouw jeugddienst of de gemeente zich registreert en je kunt meteen aan de slag!

Meer info op jonggezegd.be.

Kabinet J

Kabinet J, de hervormde jeugdraad van Leuven, bestaat uit een twintigtal 16- tot 25-jarigen die alles zelf in handen hebben.  De jongerenraad zet trajecten op met als doel alle Leuvense jongeren te betrekken bij het beleid van de stad.  Die trajecten monden uit in gedragen adviezen over allerlei thema's.  Hiervoor spreekt Kabinet J jongeren aan die een specifieke interesse en/of expertise hebben binnen zo’n thema.  Er zijn al adviezen geschreven over jongerenevenementen in de zomer en verkeersveiligheid in de stad. 

Meer info op kabinetj.be.

OOR

OOR is een initiatief van de stad Antwerpen om kinderen, tieners en jongeren te betrekken bij het beleid en hun inspraak te verzekeren over projecten die hen aanbelangen, zowel van de stad als van de districten.  Dat kan gaan van een nieuw speelterrein dat aangelegd wordt of de bouw van een jeugdcentrum tot evaluaties van buurten en pleinen.

Meer info op oor.antwerpen.be.

Organiseer eens een jeugweek

De gemeente Beerse organiseert tijdens de herfstvakantie een jeugdweek.  Naast een leuke invulling voor de vakantiedagen van kinderen en jongeren heeft de jeugdweek tot doel om kinderen en jongeren die nog niet deelnemen aan het jeugdwerk te laten kennismaken met de plaatselijke jeugdverenigingen.  De jeugdweek start met een gezamenlijke activiteit voor iedereen, de rest van de dagen vullen de jeugdverenigingen in.

Meer info op jeugdraadbeerse.be.

Caravan op de speelplaats

Met een gepimpte caravan trekken de jeugddienst en jeugdraad van Beveren naar lagere scholen in de gemeente.  In de caravan kunnen de kinderen hun ideeën over het jeugdbeleid in de gemeente vertellen aan de begeleiding.  De jeugddienst neemt die ideeën mee naar het beleid.  De caravan is daarnaast inzetbaar op andere evenementen.

Meer info op jonginbeveren.be.

Zeg je Goeste

In het kader van Goe Gespeeld (goegespeeld.be) organiseerde de gemeente Houthulst bij kinderen inspraakprojecten onder de naam 'Zeg je goeste', over de herinrichting van de speelruimtes.  

Meer info op houthulst.be.

3. De Vlaamse Jeugdraad

Interessante publicaties en links