Back to top

Ondersteuning van jeugddiensten

0 

Je Chirogroep heeft een probleem. Bij wie kun je dan allemaal terecht? Behalve bij je direct netwerk (VB, proost, ouders, oud-leiding) kun je als groep ook aankloppen bij het gewest, het verbond, de parochie, de jeugdraad én de jeugddienst. De jeugddienst kan jouw groep op veel manieren ondersteunen. We denken dan aan helpen bij subsidies, mee zoeken naar een geschikt lokaal, stimuleren om naar de jeugdraad te komen of mee een netwerk uitbouwen.De meeste gemeenten hebben een jeugdconsulent(e). Die werkt op de jeugddienst en heeft als belangrijkste taak “het begeleiden en ondersteunen van het jeugdwerk”. Meer informatie over de rol van de jeugdconsulent(e) en de jeugddienst vind je op de website van de Vlaamse Vereniging voor Jeugddiensten.

Met welke vragen kun je zoal terecht op de jeugddienst?

  • Welke subsidies kunnen we aanvragen en hoe moet dat?
  • We hebben problemen met onze lokalen, hoe moeten we dat aanpakken?
  • Waarvoor kunnen we allemaal aankloppen bij de gemeente?
  • We hebben veel te weinig leiding voor volgend jaar. Kunnen jullie ons wat tips geven?

Vragen van jeugdconsulenten over de Chiro:

Als je jeugdconsulent vragen heeft over de ondersteuning van de Chiro en haar verbonden en gewesten, kun je hem/haar altijd doorverwijzen naar www.chiro.be/jeugdconsulenten. Op die pagina vindt een jeugdconsulent informatie over de Chiro, op maat van de jeugddienst.

Een gemeente kan het jeugdwerk op veel verschillende manieren ondersteunen

  • Met subsidies (bv. de werking, het bivak, verbouwingen, projecten, enz.)
  • Met dienstverlening (bv. een goed uitgebouwde uitleendienst hebben of het kopieerapparaat van de jeugddienst laten gebruiken)
  • Met vorming organiseren voor de jeugdwerkers (bvb. een EHBO-cursus of vorming over het vrijwilligersstatuut).Let op! We vinden het geen taak van de jeugddienst om inhoudelijke cursussen te organiseren die ook al deel uitmaken van ons vormingsaanbod .
  • Probeer zelf ook verder te denken dan subsidies. Een gemeente kan bv. gemakkelijker de groendienst het gras van je spelterrein laten afrijden dan extra subsidies voorzien voor onderhoud van je spelterrein.

Ledentekort

De gemeente zorgt er mee voor dat je groep kan blijven draaien. Goede contacten met de jeugddienst zijn belangrijk. Ze bepalen ook mee het beeld van je groep en dus of je makkelijk nieuwe leden aantrekt of werft.

  • De jeugdconsulent kan je soms op maat steunen of bijvoorbeeld bemiddelen.
  • In de jeugdraad van je gemeente zitten ook andere jeugdverenigingen en daar wordt een belangrijk stuk van je imago bepaald. Ben je er? Werk je mee? Met welke verhalen en voorstellen kom je? Het bepaalt meer dan je denkt. Van: “Je moet niet naar die groep gaan want dat is een ploeg van zuipers”, tot: “Nu ik met mijn vriendin een huis heb gekocht in de Kasterveldenstraat zal ik mijn kinderen later naar Chiro De Wervertjes sturen, want het zijn die gasten die hier op een ludieke manier gestreden hebben voor een meer fietsvriendelijke gemeente.”

Kijk op www.vvj.be of kijk in de brochures "gezocht:leden (m/v)" en "de +12-brochure"

Leidingstekort

De jeugddienst is er om jeugd en jeugdverenigingen te ondersteunen. Stap naar hen toe en vraag hulp voor je leidingstekort. De jeugddienst ontmoet veel jongeren, die misschien de geschikte leiding zijn voor jouw Chirogroep. Laat de jeugdconsulent mee uitkijken. Misschien pikt hij of zij wel iemand uit een los groepje jongeren dat samen projectsubsidies aanvroeg voor één of ander festivalletje in hun tuin. Of vraag bijvoorbeeld of je met de jeugdconsulent mee mag naar activiteiten en contactmomenten om leiding te werven.

Kijk op www.vvj.be of kijk in de brochure "wie niet waagt, niet vindt."

Lokalen

Je jeugddienst kan ook nuttig zijn voor je lokalen.