Sabam en Billijke Vergoeding op je evenement

Sabam en Billijke Vergoeding op je evenement

Wat is Sabam?

Sabam is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. Sabam beheert de auteursrechten van artistieke werken (films, muziek, voorstellingen,…)

Hoeveel je moet te betalen bij de organisatie van jouw evenement is afhankelijk van de oppervlakte van de zaal, de gemiddelde inkomprijs en de prijs van de consumpties.

Je kan gemakkelijk op voorhand berekenen hoeveel je zal moeten betalen via de tariefsimulator.

Wanneer betaal je Sabam?

Je betaalt altijd Sabam wanneer je muziek laat horen die behoort tot het beschermde wereldrepertorium. Dit geldt zowel voor live als opgenomen muziek op privé- en publieke evenementen.

De aangifte van jouw evenement moet ten minste 10 dagen op voorhand gebeurd zijn bij Sabam op www.sabam.be. Na je evenement moet je binnen de acht dagen de volledige lijst met afgespeelde nummers bezorgen en het formulier met de opgave van ontvangsten. Doe je dit niet op tijd dan zal je 15% extra moeten betalen. Heb je dit niet aangegeven dan zal je 40% meer moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de betaling, doe je dit niet voor het evenement of binnen de 30 dagen na het evenement wanneer de factuur op basis van de ontvangsten wordt berekend dan krijg zal je bovenop de factuur nog eens 30% moeten betalen.

Om te voorkomen dat je te veel Sabam gaat betalen bekijk je best enkele nuttige tips die jullie heel wat geld kunnen uitsparen.

Wat is de Billijke vergoeding?

De billijke vergoeding moet je betalen voor het openbare of publieke gebruik van de muziek van artiesten en producenten. De billijke vergoeding is ontstaan na lange onderhandelingen. Artiesten en producenten kunnen namelijk niet verhinderen dat hun muziek in het openbaar afgespeeld wordt. Om die reden krijgen artiesten automatisch een vergoeding toegekend, de billijke vergoeding.

Wanneer betaal je Billijke vergoeding?

Je betaalt steeds een billijke vergoeding wanneer je opgenomen muziek afspeelt in een ruimte die publiek toegankelijk is. Laat je op je evenement geen opgenomen muziek afpelen dan moet je dus geen billijke vergoeding betalen. Het gebeurt ook regelmatig dat de uitbater van de zaal waar jouw evenement doorgaat reeds een jaartarief betaalde voor de billijke vergoeding, in dat geval moet je deze vergoeding dus niet betalen.

Je doet de aanvraag minstens 5 werkdagen voor het evenement op www.ikgebruikmuziek.be. Doe je dit te laat of doe je helemaal geen aanvraag zal je bedrag met 15% worden verhoogd. Het betalen van de vergoeding moet je vóór je evenement doen.

Wat is het verschil tussen Sabam en Billijke vergoeding?

De Billijke Vergoeding en Sabam lijken sterk op elkaar aangezien je ze beide moet betalen op fuiven, eetfestijnen,… Het wezenlijke verschil zit in het feit dat je Sabam betaalt voor de auteurs van de muziek terwijl billijke vergoeding is bedoeld voor de uitvoerders van de muziek.

Voorbeeld: Knocking on heaven’s door, oorspronkelijk van Bob Dylan, nadien ook uitgebracht door o.a. Eric Clapton en Guns ’n Roses. De auteursrechten (SABAM) gaan hier naar Bob Dylan, maar de billijke vergoeding naar de uitvoerder: Bob Dylan zelf of Eric Clapton of Guns ’n Roses of …