Vluchtelingen in de Chiro

Vluchtelingen in de Chiro

Hoe kinderen en jongeren op de vlucht betrekken in je werking?

Chiro in het opvangcentrum: tips

 • Ga er niet van uit dat iedereen weet wat Chiro is. Maak het concept 'jeugdbeweging' duidelijk. Gebruik beeldmateriaal.
 • Spreek goed af met de begeleiding van het opvangcentrum wanneer je langskomt en vraag hen om tips.
 • Geef uitleg bij zaken die voor jou vanzelfsprekend lijken.
 • Vraag aan de begeleiding van het opvangcentrum of je hen mag warm maken om naar de Chiro te komen.
 • Denk eraan dat kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities vaak al heel wat meegemaakt hebben, hou rekening met gevoeligheden. 
 • Schep vertrouwen. Toon empathie, wees een luisterend oor en maak tijd om naar verhalen te luisteren.
 • Bewaak je grenzen en geef duidelijk aan dat jongeren met bepaalde hulpvragen bij de vaste begeleiders terecht kunnen.
 • Let op de spelen die je doet. Schrikspelen of oorlogsspelletjes zijn vaak niet gepast. Kijk naar de kinderen hun reacties, je zult snel merken of ze mee zijn in een spel of niet. 

Vluchtelingen tijdens je Chironamiddag: tips

 • Bereid je leden voor als je kinderen uit het opvangcentrum uitnodigt. Vertel hen dat jullie het belangrijk vinden dat alle kinderen welkom zijn in de Chiro.
 • Voorzie acties, methodieken of spelletjes die ervoor zorgen dat de kinderen makkelijk opgenomen worden in de groep.
 • Denk eraan dat kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities vaak al heel wat meegemaakt hebben, hou rekening met gevoeligheden.
 • Schep vertrouwen. Toon empathie, wees een luisterend oor en maak tijd om naar verhalen te luisteren.
 • Blijf geloven dat je veel voor deze jongeren kunt betekenen. 
 • Bewaak je grenzen en geef duidelijk aan dat ze met bepaalde hulpvragen bij hun vaste begeleiders of hun ouders terechtkunnen.
 • Let op de spelen die je doet. Schrikspelen of oorlogsspelletjes kunnen heel raar overkomen. Kijk naar hun reacties, je zult snel merken of ze mee zijn in een spel of niet. 

Communicatie met kinderen op de vlucht

 • Beeld uit en gebruik pictogrammen wanneer je je speluitleg doet. Zo is het voor hen gemakkelijker te weten wat ze moeten doen.
 • Herhaal de speluitleg als er onduidelijkheid is.
   

Communicatie met ouders of begeleiders

 • Hun kind een tijdje missen voor een weekend of kamp is voor ouders op de vlucht  vaak nog moeilijker dan voor andere ouders. Maak duidelijke afspraken, bijvoorbeeld over bellen of bezoeken.
 • Werk eventuele financiële drempels of twijfels meteen weg door samen met de ouders te bekijken wat mogelijk is.
 • Vraag de partners waarmee je samenwerkt of ze extra info over de Chirowerking willen doorgeven aan de ouders.
 • Privacy: overleg altijd met de ouders voor je foto’s publiceert of interviews geeft over hun kinderen. Voor ondersteuning bij persvragen kun je ook terecht op [email protected].
 • Praat met de ouders. Leg hen uit wat Chiro is, wat je doet, wat hun kinderen gaan doen, wat het kost, hoe vaak het geld kost, enz. Gebruik veel foto’s en de oudersbrochure in het Engels, Frans, Arabisch of Turks. Praat ook met je leden, vraag ook aan hen om de nieuwelingen uitleg te geven.

Wat met de aansluiting bij de Chiro?

 • Iemand is erkend als vluchteling, heeft papieren en een vaste verblijfplaats? Sluit het kind aan via het Groepsadministratieportaal (GAP). Je krijgt voor hen ook een factuur.
 • Je nieuwe leden zitten nog in de procedure of hebben een afwijzing gekregen? Geef hun naam en mogelijke extra gegevens door en ze zijn ook verzekerd. Je krijgt dan geen factuuro    Tijdens de procedure hebben ze nog geen vaste verblijfplaats. Verhuizen ze? Laat hen weten waar er in de buurt van hun nieuwe woonst een Chirogroep is. Waren ze al aangesloten? Laat het weten aan het Chirosecretariaat, dan krijgt de nieuwe groep geen extra factuur als zij de kinderen opnieuw aansluiten.
  • Kinderen in de procedure hebben nog geen identiteitskaart. Zij hebben recht op 'dringende medische bijstand'. Dat attest krijgen ze bij het OCMW van de gemeente waar ze verblijven. Ook als het kind (gezin) geen recht heeft op algemene OCMW-steun, kunnen ze toch bij het OCMW terecht voor zo’n attest ‘dringende medische bijstand’.
  • Besef dat niet iedereen erkend wordt en wees er eerlijk over tegen de andere leden. De kans bestaat dat je nieuwe leden het land weer moeten verlaten. 

•    Financiële moeilijkheden kunnen intern opgelost worden. Ook kan het Solidariteitsfonds hierbij helpen.
 

En wat met het bivak?

 • Stel je Chirogroep voor in een verkennend gesprek met de ouders en de kinderen. 
 • Leg het concept ‘bivak’ uit.
 • Vluchtelingen en asielzoekers zijn ook verzekerd op kamp.
 • Met erkende vluchtelingen kun je ook naar het buitenland. Met kinderen die een afwijzing van hun aanvraag of nog geen erkenning kregen, blijf je best in België.
 • Bereid je eigen leden voor.
 • Geef vluchtelingen extra aandacht op bivak.
 • Volg hen na het bivak ook op.