Mentale beperking

Mentale beperking

Hoe ga je als leiding om met leden met een mentale beperking?

Mentale beperking

Voor kinderen en jongeren met een mentale beperking is het vaak moeilijk om vrienden te maken, deel te nemen aan sociale activiteiten en een plaatsje te vinden in de maatschappij. Daarom kiezen we er bewust voor om alle kinderen en jongeren de kans te geven om zich te amuseren in de Chiro. Kinderen en jongeren met een mentale beperking zijn mensen met een lichte, matige of zware geestelijke achterstand. Hun beperking uit zich in functioneringsproblemen op emotioneel, fysiek en/of sociaal vlak.

Volg deze 6 tips

 1. Ga langs bij de ouders en bespreek met hen hoe jullie hun kind een plaats kunnen geven in jullie Chirogroep. Zij kennen hun kind normaal gezien het beste en kunnen jullie een schat aan informatie geven. Maak afspraken: wat is mogelijk en wat niet? Als jullie duidelijk uitleggen waarom jullie bepaalde keuzes maken, is de kans groter dat ze er begrip voor hebben. Vergeet niet die informatie te delen met de rest van de leidingsploeg.
 2. Let op je communicatie:
 • Trek de aandacht voordat je begint te praten.
 • Gebruik duidelijke taal en korte zinnen.
 • Taal wordt vaak letterlijk genomen, waardoor het kind iets op een andere manier kan begrijpen dan jij bedoelt. Pas op met grapjes en figuurlijk taalgebruik.
 • Spreek niet te snel en ga even na of het kind je begrepen heeft.
 • Visualiseer je speluitleg als het moeilijker wordt.
 1. Neem voldoende tijd om zaken uit te leggen, wees niet ongeduldig. Laat kinderen en jongeren met een mentale beperking dingen doen op hun tempo.
 2. Gebruik duidelijke lichaamstaal en eenvoudige gebaren om uitleg verder te verduidelijken. Doe eventueel bepaalde zaken voor.
 3. Vaak vallen kinderen met een mentale beperking niet op in de groep. Hou in de gaten wanneer ze uit de boot zouden vallen. Ze zullen het niet snel zeggen als ze iets niet begrijpen of als ze zich niet goed voelen in de groep.
 4. Zorg voor een duidelijke dagstructuur. Neem bijvoorbeeld op kamp de dagindeling op voorhand even samen door. Dat zorgt voor duidelijkheid en houvast.

 

En leiding met een mentale beperking?

Voor hen gelden eigenlijk dezelfde tips. Het is belangrijk dat je hen inzet volgens hun talenten. Probeer dus te ontdekken wat die talenten zijn. Probeer hen te begeleiden in zaken die moeilijker zijn, zoals sociaal contact met ouders. Het project Leiding Op Maat helpt jongeren met een beperking of gedragsstoornis om volwaardig leiding te worden.