Back to top

Toegankelijkheid en diversiteit in de Chiro

6 

Wie denkt dat diversiteit een groot en moeilijk probleem is, heeft het mis. Diversiteit zit overal in onze buurt, de een groeit op met mama en papa, de ander niet, er zijn socio -economische verschillen, multiculturaliteit, dubstep-, slagher- en rockfans, Vegetariërs en flexivoren, sportieve mensen en minder sportieve mensen, ... Met al deze mensen vormen we onze eigen nieuwe Chirogroep.

De Chiro kiest ervoor een plaats te zijn waar alle jongens en meisjes zich thuis voelen.

Niet iedereen hoeft er een kort rokje te dragen, kies gerust uit waar je jezelf goed in voelt, maar we laten wel graag zien dat we samen horen. Op kamp eten we soms verschillende dingen, halalvlees, helemaal geen vlees, patatten en rijst. Als we maar samen aan tafel zitten, en zelfs dan kunnen we het niet laten om nog een spelletje of liedje in te zetten. Ook onze spelen zijn elke week weer anders, de één is een goede loper en de andere een straffe denker. Iedereen krijgt de kans om zijn talent te tonen en we helpen elkaar verder als moeilijk is.  Zo maken we van onze Chiro een plek waar iedereen zich thuis voelt. Een plek die een beetje van iedereen is. Waar je je niet hoeft aan te passen om even sterk, slim, mooi of lief te zijn als de rest. Maar waar je jezelf kan zijn en de anderen ook zichzelf laat zijn. 

Chiro wil er zijn voor iedereen, met respect voor ieders voorkeuren, mogelijkheden en talenten.

We kiezen er als Chiro voor om er te zijn voor alle jongeren. De lokale groepen, het kader en de hele beweging willen daar inspanningen voor leveren. We willen alle jongens en meisjes gelijke kansen bieden. Iedereen heeft recht op een leuke vrijetijdsbesteding waar je samen kan zijn met je vrienden en je jezelf thuis kan voelen.  Waar je gelijk bent, maar waar ook je verschillen erkent worden. We willen inclusief werken omdat iedereen zijn/haar plaats in de groep verdient.

Diversiteit betekent ook een spiegel durven vormen van je buurt.

Chiro is er in de eerste plaats voor de kinderen uit de buurt. Kijk daarom eens goed rond in je buurt, waar wonen er kinderen, waar gaan ze naar school, waar gaan ze spelen op woensdag namiddag ?  Werving vertrekt niet enkel vanuit traditie, maar houdt ook in dat je kijkt naar wie er in de buurt woont en probeert iedereen te laten weten dat ze welkom zijn in de Chiro.

We zullen ook zelf actief op zoek moeten gaan naar nieuwe leden als we de buurt willen weerspiegelen. Samenwerkingen en ontmoetingen tussen verschillende organisaties kunnen een goeie stimulans zijn. Bekendmaking bij ouders, op scholen en via brugfiguren kan je helpen

Over de muur kijken en kleine of grote inspanningen doen zodat elk kind of jongere zichzelf kan zijn.

Verschillende mensen laten samenwerken en samenleven zonder je eigenheid te verliezen is een uitdaging. Leiding zal voor elk kind de juiste aanpak moeten zoeken, dat is niet makkelijk. Ook binnen de groep vragen we om zorg te dragen voor elkaar. Met goede afspraken en ondersteuning van je leidingsploeg, de commissie Diversiteit, het gewest en verbond lukt het vast om een goede manier van ‘redelijke aanpassing’ te vinden. Daarvoor kijken we wat de mogelijkheden en uitdagingen voor het kind zijn, voor de rest van de groep en voor de leiding. In deze zoektocht kan een groep beroep doen op hun netwerk, de ouders van het kind en de grote Chiro. Je aanpassen aan je ploeg en je omgeving.

Om echt op maat van de kinderen en jongeren in de buurt te werken moeten we durven experimenteren, de gekende paden verlaten.  Experimenten en het werken met doelgroepen heeft niet als doel om de nieuwe leden zo goed mogelijk te laten passen in onze huidige werking. Het doel is niet integreren maar echt een Chirogroep op maat van de buurt en de leden vormen. Een plaats waar kinderen en jongeren kunnen thuiskomen bij hun vrienden. 

Dit is een uitdaging die we met de hele beweging aan willen gaan.

Werken aan diversiteit is een taak van iedereen in de beweging, voor het kader, het personeel en de groepen. De kinderen en jongeren in Vlaanderen vormen immers ook een diverse groep.  De commissie Diversteit staat ploegen graag bij  en wil ook steeds het kader blijven stimuleren en uitdagen om ook bij hun activiteiten rekening te houden met een divers publiek en om die extra inspanningen te leveren. Alleen door deze taak op alle niveaus aan te pakken kunnen we een verschil maken.

 

 

 Diversiteit doet ons groeien als groep, beweging en individu

Omgaan met Verschillen in je groep doet je nadenken over je eigen tradities, je doen zoeken naar creatieve oplossingen en blik verruimen. Daarom doet het ons groeien. Soms zal het botsen en soms het vooral leuk zijn. Je zal er in elk geval iets uit leren.