Anderstaligheid & meertaligheid

Anderstaligheid & meertaligheid

Anderstaligheid & Meertaligheid

Veel kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel groeien op in een gezin waar een andere taal wordt gesproken dan het Nederlands. Nederlands is voor hen vaak pas een tweede, soms derde taal. In de Chiro willen we alle kinderen een plaats geven. Of ze nu verlegen zijn of net heel sociaal, vlot Nederlands spreken of die taal nog niet volledig machtig zijn. Taal mag volgens ons geen reden zijn om kinderen niet bij je Chirogroep te vragen.

Anderstalige kinderen in je Chirogroep is een uitdaging, zowel voor de kinderen als voor de leiding. Kinderen kunnen pas onbezorgd spelen als ze zich veilig voelen. Dat is niet eenvoudig als je niet begrijpt wat de leiding allemaal vertelt en wat er om je heen gebeurt. Om nog maar te zwijgen van die gekke Chirowoorden als 'formatie', 'bivak' of 'rakwi'.

Volg deze 7 tips

  1. Leg al je spelmateriaal klaar, leg het spel duidelijk uit en gebruik grote gebaren om je woorden kracht bij te zetten.
  2. Zorg ervoor dat iedereen stil is tijdens je speluitleg. Let er ook op dat alle leden je zien staan.
  3. Spreek in makkelijke taal, gebruik zo weinig mogelijk beeldspraak en spreek 'tastbaar'. Een speelclubber vraagt bijvoorbeeld: “Wanneer krijgen we ons vieruurtje?” Antwoord “Eerst nog twee spelletjes spelen” in plaats van “over ongeveer 40 minuten”. Kinderen hebben tijd nodig om info te verwerken. Bouw tijdens je speluitleg 'rustmomenten' in.
  4. Toon wat je zegt. Doe handelingen voor en maak gebruik van inkleding en prenten. Doe met de leiding ook enthousiast mee. Je leden zullen dat enthousiasme overnemen en met volle goesting deelnemen.
  5. Gebruik een open blik. Elke cultuur en zelfs elk gezin heeft eigen verhalen. Ga er niet van uit dat iedereen jouw verhalen kent. Doornroosje en Roodkapje? Voor ons zijn dat bekende sprookjesfiguren, maar kennen al jouw leden die personages? Grijp de kans om verhalen te vertellen. Betrek je leden daarbij. Stel vragen en laat hen het verhaal verder vertellen.
  6. Toon interesse in je leden en knoop gesprekken aan. Maak opdrachten waarbij je leden moeten samenwerken en overleggen (raadsels, zoekspelen, enz.). Speel je een zoekspel? Verdeel dan de informatie over verschillende leden. Zo moeten ze wel overleggen. Stel vragen waarop je leden meer dan alleen maar ja of nee kunnen antwoorden.
  7. Concentreer je op wat je leden vertellen, niet op de fouten die ze maken. Verbeter taalfouten, maar doe dat niet rechtstreeks. Als een lid “Ik heb de bal geneemd” zegt, antwoord dan niet met “Het is genomen!” maar zeg: “Ah ja, ik zie het. Je hebt de bal genomen.”.

En anderstalige leiding?

Kan je leiding zijn als je weinig Nederlands spreekt? Het lijkt een moeilijke opgave. Langs de andere kant is er waarschijnlijk geen betere manier om Nederlands te oefenen dan week in week uit met Nederlandstalige kinderen en jongeren te spelen. Maak binnen de leidingsploeg goede afspraken, zorg voor een duidelijke taakverdeling (speluitleg is moeilijk, materiaal klaarleggen kan wel) en evalueer regelmatig wat lukt en niet lukt. Stap voor stap komt het dan wel helemaal in orde. De leidingskring kan een moeilijke opgave zijn. Probeer als groepsleiding een discussie zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen, laat iedereen een voor een aan het woord. Dat zal ook de kwaliteit van jullie vergadering ten goede komen.

Wat is Chiro?

Het is niet makkelijk om Chiro uit te leggen, zeker niet in een andere taal. Daarom zijn er de (anderstalige) Wat Is Chiro - brochures. Je kan er 20 gratis bestellen.