Zo kunnen we deze zomer op kamp

Zo kunnen we deze zomer op kamp

Yes! We mogen op kamp. Al zal het dit jaar iets anders verlopen dan andere jaren. We zetten de belangrijkste maatregelen op een rijtje.

8 algemene jeugdwerkregels

1. Wie ziek is mag niet mee op kamp

Iedereen mag mee op kamp, behalve:

Wie ziek is of ziektesymptomen had in de vijf dagen voor de start van het kamp. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen.

Kinderen, jongeren en volwassenen uit een risicogroep kunnen deelnemen als en slechts als:

 • ze een doktersattest voorleggen waarbij de arts deelname toelaat
 • als hun ziekte door medicatie onder controle is.

 

2. Deel je kamp op in bubbels van maximum 50 personen

Er zitten maximum 50 personen in zo'n bubbel.

Er staat geen beperking op het aantal bubbels per kampterrein. Jullie kunnen dus met z'n allen op kamp op hetzelfde terrein, zolang jullie de groep opdelen in duidelijk afgebakende bubbels.

Leiding zit bij hun leden in dezelfde bubbel.

Er kunnen ook meerdere afdelingen in één bubbel zitten.

De kookploeg kan in een aparte bubbel, of in een bubbel met leden zitten.

 

3. Gegevens bijhouden van deelnemers is verplicht

Drie documenten zijn van cruciaal belang voor de opvolging van de coronamaatregelen:

 • Een volledige aanwezigheidslijst met contactgegevens
 • Een contactlogboek waar alle contacten per bubbel in opgeschreven worden
 • Medische fiches per deelnemer

 

4. Zieke leden, leiding of kookouders op kamp? Volg het stappenplan.

Er volgt nog een stappenplan bij ziekte(symptomen).

 

5. Iedereen is op de hoogte van de maatregelen die gelden op kamp.

Samen werk maken van een veilig kamp!

 

6. Hygiëne is essentieel

Persoonlijke hygiëne:

Infrastructuur:

 • Reinig contactoppervlakken die gedeeld worden door verschillende bubbels. Doe dat telkens nadat daar ‘een bubbel geweest is’.
 • Verlucht gebouwen en tenten, laat ze gewoon openstaan overdag (als het niet regent natuurlijk).

Materiaal:

 • Houd materiaal zo veel mogelijk binnen de bubbels.
 • Moet je toch gemeenschappelijk iets gebruiken of materiaal delen? Reinig dat dan steeds tussen gebruik door (water en zeep).

 

7. Spelen en activiteiten worden aangepast

Speel zoveel mogelijk in de buitenlucht.

Voorzie extra tijd in jullie kamproutine om handen te wassen.

Vermijd intensief contact en in het bijzonder mond-mond of mond-hand aanrakingen.

Geen massaspelen met iedereen tezamen.

 • Voor sommige gezamenlijke momenten lukt het misschien wel om afstand tussen bubbels te bewaren. Bv. een kampdans of de kamptoneeltjes die de verschillende bubbels tegelijk, maar op afstand doen of bijwonen.

Zo veel mogelijk op eigen terrein.

Dagtocht of verplaatsing naar het nabijgelegen bos, park...  kan, als:

 • Het met leden en leiding van dezelfde bubbel is.
 • Je zo weinig mogelijk kans hebt om met ‘externen’ in contact te komen. Trek bv. de natuur in en niet naar het dorpscentrum.
 • Iedereen een mondmasker bij heeft voor als je toch in contact zou komen met ‘externen’.
 • Je de maatregelen volgt die op dat moment gelden in de samenleving.

Een tweedaagse kan niet.

Geen bezoekdagen of activiteiten waarbij externen op je terrein komen.

Bouw voldoende rust in, zowel rustige activiteiten als effectieve rust dus.

 

8. Zorg goed voor elkaar

Het kamp zal er anders uitzien, en dat zal niet altijd gemakkelijk zijn voor leden en leiding. Maar er zijn heel wat manieren om er te zijn voor elkaar en je toch verbonden te voelen. 

 

We werken hard aan een plan op maat van een Chirokamp! Dat zal je binnenkort ook hier kunnen vinden. Het zomerplan van De Ambrassade kan je alvast op hun website downloaden. Het geeft je meer concrete handvaten bij de maatregelen.