Wat te doen bij ziekte?

Wat te doen bij ziekte?

Richtlijnen najaar

Ziekte vóór de activiteit

Wie ziek is of ziektesymptomen had in de drie dagen voor de activiteit mag niet deelnemen. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree en moeilijk ademen.

  • Dat geldt zowel voor leden als voor leiding, VB's, ondersteuning, enz.

Wat bij een besmetting?

Wordt er tijdens of na de activiteit iemand van de leiding of de leden positief getest op het coronavirus? Afhankelijk van de leeftijdscategorie van de bubbel en van hoe intensief het contact was, zal de bubbel al dan niet volledig  getest moeten worden. Vraag daarover advies aan een arts. 

Leden onder de 12 jaar 

Kinderen onder de 12 jaar worden als laagrisicocontacten beschouwd als er geen overnachting plaatsvindt. Als er maar één besmetting is binnen de bubbel zal er voor hen dus meestal geen test en/of quarantaine gevraagd worden. Als het over twee of meer besmettingen gaat binnen de bubbel is testen en quarantaine wél nodig.

Leden (+12 jaar) en leiding (+18 jaar)

Als de bubbel ouder dan 12 jaar is, dan is het afhankelijk van hoe intensief het contact was of er getest moet worden. Een huisarts of contacttracer zal oordelen wie er getest moet worden. 

De meest recente informatie over leeftijdscategorieën, het soort contact en wanneer er getest moet worden, vind je in dit overzicht van Sciensano

Contacttracing

Besmette personen worden gecontacteerd door contacttracing. Wees zo eerlijk en volledig mogelijk over met wie je contact gehad hebt in de voorbije periode. Maak daarvoor gebruik van jullie aanwezigheidslijst en volg hun richtlijnen. Zij zullen bepalen wie ook getest moet worden en welke quarantainemaatregelen van toepassing zijn.

Ouders informeren

Als er binnen een bubbel een besmetting wordt vastgesteld, breng dan de ouders van de leden daarvan op de hoogte en volg het advies van de arts en/of contacttracers. Voor meer informatie over ouders informeren wachten we nog het draaiboek van De Ambrassade af. 

Ziekte bij overnachting?

Wordt er iemand ziek tijdens een activiteit met overnachting (bv. een weekend)? Dan volg je dezelfde richtlijnen die golden op kamp. De juiste informatie vind je op deze webpagina