Jeugdwerkregels: code rood

Jeugdwerkregels: code rood

Wat te doen bij hoog risico?

Deze pagina is nog niet up to date op basis van de laatste informatie van 23 oktober. 

🔴 Code rood is de meest ernstige situatie. Dit is de fase waarin er wijdverspreid verspreidingen plaatsvinden en waarin contacten vermeden moeten worden. Slechts een aantal Chiroactiviteiten kunnen plaatsvinden en dan nog in een heel beperkte vorm.

 

🔴 Algemeen

Wie mag deelnemen?

Iedereen mag deelnemen, behalve:

 • Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de drie dagen voor de activiteit. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen.
  • Dat geldt zowel voor leden als voor leiding, VB's, ondersteuning, enz.
 • Mensen uit de risicogroep of met ziekte? Die mogen deelnemen als:
  • ze toestemming hebben van de ouders, voogd of huisarts.
  • hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij astma.
 • Leden of leiding die in het buitenland geweest zijn? Die volgen de richtlijnen van de overheid. We vragen ieders verantwoordelijkheid om hier zelf met gezond verstand mee om te gaan, het is niet aan de leidingsploeg om dat te controleren.

Ouders zijn ervoor verantwoordelijk om hun kind gezond naar de Chiro te sturen. Zorg dus dat je hen goed informeert over de maatregelen.

Welke gegevens hou je bij?

 • Een volledige aanwezigheidslijst met contactgegevens.
 • Een contactlogboek (pdf | doc) waar alle contacten per bubbel in opgeschreven worden
 • Een up-to-date medische fiche

Hygiëne

Alles over hygiëne tijdens de rode fase vind je op onze hygiënepagina.

🔴 Activiteiten met leden (-18)

Hoe organiseren?

Bubbels, bubbels, bubbels

Werk in bubbels van max. 20 personen.

Soort contact

Binnen je bubbel

 • Hou je minstens 1,5 m afstand. Social distancing, dus.
 • Activiteiten mogen enkel in de buitenlucht plaatsvinden.
 • Op momenten waarop de afstand moeilijker bewaard kan worden, zoals bij aankomst en vertrek, draagt +12 een mondmasker.

Externen

 • Het spreekt voor zich dat contact met externen te allen tijde gemeden wordt. Ouders en andere externen houden dus afstand en dragen een mondmasker.
 • Als leiding draag je een mondmasker bij aankomst en vertrek van de leden en in contact met ouders.  

Waar?

 • Spelen doe je enkel in de buitenlucht.
 • Je blijft op je eigen terrein.

Soort activiteiten

 • Overnachtingen zijn niet toegestaan.
 • Samen eten en drinken kan, als je rekening houdt met de geldende regels op het vlak van afstand en hygiëne. Ook dit kan alleen buiten.
 • Bouw ook nu voldoende rust in. Dat blijft belangrijk om niet ziek te worden.

Communiceer over de bubbels en de maatregelen

 • Breng ouders, leden, leiding, enz. op voorhand op de hoogte van:
  • Hoe gaan jullie de bubbels organiseren (wie zit in welke bubbel, hoe gaat alles praktisch in z’n werk gaan, enz.)?
  • Welke hygiënemaatregelen zijn er?
  • Wat als iemand ziek is?
  • Hoe verloopt het afzetten en ophalen van de leden?
 • Maak tijdens je activiteiten duidelijk welke bubbels er zijn en welke regels er gelden:
  • Visualiseer de bubbels eventueel, bv. aan de hand van sjaaltjes of baken zones af op het terrein.
  • Gebruik pictogrammen om de maatregelen duidelijk te maken, bv. de hygiënemaatregelen.

🔴 Activiteiten voor leiding (+18)

Groepen waarvan de meerderheid van de deelnemers +18 is, kunnen niet langer fysiek samenkomen binnen de jeugdwerkregels. Dit kan enkel nog als de geldende samenlevingsregels en toegestane groepsgroottes dat toelaten.

Dat geldt dus ook voor je leidingsploeg, aangezien die altijd de regels voor +18 volgt. Voor vergaderingen en voorbereidingen is fysiek afspreken dus niet meer mogelijk en digitaal terug de norm.

Ook voor, tijdens en na activiteiten met leden respecteert leiding de social distance en draagt, waar nodig een mondmasker. Bijvoorbeeld bij aankomst en vertrek van leden, verzamelen van materiaal, enz.

Geen antwoord gevonden op je vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via [email protected] of op 03-231 07 95.