Jeugdwerkregels: code oranje

Jeugdwerkregels: code oranje

Wat te doen bij matig risico?

🟠 Code oranje wil zeggen dat er sprake is van een matig risico. De meeste activiteiten kunnen in die fase plaatsvinden, maar voor +12 gelden er bijkomende maatregelen.

 

🟠 Algemeen

Wie mag deelnemen?

Iedereen mag deelnemen, behalve:

 • Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de drie dagen voor de activiteit. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen.
  • Dat geldt zowel voor leden als voor leiding, VB's, ondersteuning, enz.
 • Mensen uit de risicogroep of met ziekte? Die mogen deelnemen als:
  • ze toestemming hebben van de ouders, voogd of huisarts.
  • hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij astma.
 • Leden of leiding die in het buitenland geweest zijn? Die volgen de richtlijnen van de overheid. We vragen ieders verantwoordelijkheid om hier zelf met gezond verstand mee om te gaan, het is niet aan de leidingsploeg om dit te controleren.

Ouders zijn ervoor verantwoordelijk om hun kind gezond naar de Chiro te sturen. Zorg dus dat je hen goed informeert over de maatregelen.

Welke gegevens hou je bij?

 • Een volledige aanwezigheidslijst met contactgegevens
 • Een contactlogboek waar alle contacten per bubbel in opgeschreven worden (pdf | doc)
 • Een up-to-date medische fiche

Hygiëne

Alles over hygiëne tijdens de oranje fase vind je op onze hygiënepagina.

🟠 Activiteiten met leden (-18)

Hoe organiseren?

Bubbels, bubbels, bubbels

Bij -12 werk je nog steeds met contactbubbels van max. 50 personen.
Bij +12 is er echter een verschil tussen binnen- en buitenactiviteiten:

 • Binnenactiviteiten: max. 20 personen, met mondmasker
  • Let op! +12 draagt nu ook binnen een mondmasker.
 • Buitenactiviteiten: max. 50 personen per bubbel, geen mondmasker nodig.
 • Combinatie van binnen- en buitenactiviteiten? Dan hou je je aan de bubbel van 20 voor +12. Voor een weekend maak je dus ook bubbels van 20 personen. 

Combinatie van -12 en +12 en een meerderheid +12? Dan gelden de strengste regels ook voor de -12-jarigen.

Soort contact

Binnen je bubbel

 • Geen afstand nodig, bij +12 binnen wel een mondmasker nodig.
 • Bij +12 vermijd je intensief fysiek contact. Zitten er kinderen van -12 en +12 in één bubbel en is er een meerderheid +12? Dan geldt die regel ook voor de -12-jarigen.
  • Intensief fysiek contact = elkaars mond of handen aanraken, op elkaar hangen of liggen, enz
  • Wees voorzichtig in onderling contact met je medeleiding in dezelfde bubbel. Probeer afstand te behouden. 
    

Tussen de bubbels

 • Wel afstand = bubble distancing.
 • Er kunnen meerdere bubbels op één terrein spelen, zolang de afstand gerespecteerd wordt.
 • Toch contact nodig tussen de bubbels, bijvoorbeeld voor een overleg tussen leiding? Hou 1,5 m afstand en draag een mondmasker als dat niet mogelijk is.
   

Externen

 • Ouders en andere ‘externen’ houden afstand tot de bubbels en dragen een mondmasker als de afstand niet gerespecteerd kan worden, bv. bij het afzetten en ophalen van leden.
 • Ook als leiding draag je een mondmasker bij aankomst en vertrek van de leden en in contact met ouders.  

Waar?

 • Speel zoveel mogelijk in de buitenlucht.
 • Blijf bij voorkeur op je eigen terrein.
  • Ga je toch buiten je terrein? Mijd dan drukke openbare plaatsen en contact met externen.
  • Op uitstap gaan kan, maar dan hou je aan de maatregelen die op dat moment in de samenleving gelden.

Soort activiteiten

 • Samen eten en drinken kan als je rekening houdt met de geldende regels qua afstand en hygiëne.
 • Bouw ook nu voldoende rust in. Dat blijft belangrijk om niet ziek te worden.
 • Voorlopig is het nog mogelijk om code oranje verschillende vrije tijds-activiteiten te combineren. 

Wat met weekends voor +12 in code oranje?

Het is nog mogelijk om op weekend te gaan in code oranje met +12. In code oranje moet de groep binnen echter een mondmasker dragen. Slapen en eten met een mondmasker is natuurlijk niet mogelijk. Voor het slapen zorg je dat de deelnemers anderhalve meter uit elkaar liggen. Het is voldoende dat de hoofden anderhalve meter van elkaar liggen.
Voor het eten zet je de leden voldoende uit elkaar of geschrankt aan tafels. 

Overnachtingen onder bovenstaande voorwaarden organiseren is niet evident. Ga na of het haalbaar is om je een heel weekend of een hele week (ook tijdens het eten, het slapen en de ontspannende momenten) aan die maatregelen te houden. En bevraag leden en de ouders van de leden over wat zij zien zitten. 

Wat met leefweken voor leden (-18)?

Deze kunnen niet doorgaan

Wat met mini-kampen voor leden (-18)?

Dit zijn meerdaagse activiteiten met overnachtingen, zoals een weekend, bv. tijdens de herfstvakantie.

Deze kunnen wel doorgaan. Zie maatregelen voor de weekends.

Communiceer over de bubbels en de maatregelen

 • Breng ouders, leden, leiding, enz. op voorhand op de hoogte van:
  • Hoe gaan jullie de bubbels organiseren (wie zit in welke bubbel, hoe zal alles praktisch in z’n werk gaan, enz.)?
  • Welke hygiënemaatregelen zijn er?
  • Wat als iemand ziek is?
  • Hoe verloopt het afzetten en ophalen van de leden?
 • Maak tijdens je activiteiten duidelijk welke bubbels er zijn en welke regels er gelden:
  • Visualiseer de bubbels eventueel, bv. aan de hand van sjaaltjes of baken zones af op het terrein.
  • Gebruik pictogrammen om de maatregelen duidelijk te maken, bv. de hygiënemaatregelen.

🟠 Activiteiten voor leiding (+18)

Het is mogelijk om met je leidingsploeg activiteiten te doen of te vergaderen in een groep van maximaal 50 personen op deze voorwaarden:

 • Social distancing wordt te allen tijde toegepast.
 • Als de afstand niet gerespecteerd kan worden, dan draag je een mondmasker.
 • De voorkeur gaat uit naar buitenactiviteiten.

Mag je op weekend of leefweek met je leidingsploeg?

Overnachten met de leidingsploeg is in code oranje niet mogelijk. De enige toegelaten overnachtingen voor de leeftijd +18 zijn in het kader van vorming met expliciete toestemming van Chirojeugd Vlaanderen. 

Mogen we na onze vergadering nog samen iets drinken?

Dat kan, als je de jeugdwerkregels blijft respecteren (social distance of mondmasker). Daarnaast volg je ook de horecaregels wat betreft einduur: je blijft dus tot max. 23u samen iets drinken.

 

Wat met (extra) maatregelen van de gemeente?

Gemeenten kunnen ervoor kiezen om strengere maatregelen op te leggen. Informeer je dus altijd ook bij je gemeente hierover. 

Gemeenten kunnen géén soepelere maatregelen hanteren dan de jeugdwerkregels. Geven ze wel toestemming om dat te doen? Dan vragen wij om de jeugdwerkregels toch te volgen.

Geen antwoord gevonden op je vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via [email protected] of op 03-231 07 95.