Jeugdwerkregels: code geel

Jeugdwerkregels: code geel

Wat te doen bij laag risico?

🟡 Code geel is dezelfde situatie als tijdens de voorbije zomer. De meeste activiteiten kunnen plaatsvinden in deze fase, volgens dezelfde maatregelen als tijdens de zomerkampen.

🟡 Wie mag deelnemen?

Iedereen mag deelnemen, behalve:

 • Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de drie dagen voor de activiteit. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen.
  • Dat geldt zowel voor leden als voor leiding, VB's, ondersteuning, enz.
 • Mensen uit de risicogroep of met ziekte? Die mogen deelnemen als:
  • ze toestemming hebben van de ouders, voogd of huisarts.
  • hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij astma.
 • Leden of leiding die in het buitenland geweest zijn? Die volgen de richtlijnen van de overheid. We vragen ieders verantwoordelijkheid om hier zelf met gezond verstand mee om te gaan, het is niet aan de leidingsploeg om dit te controleren.

Ouders zijn ervoor verantwoordelijk om hun kind gezond naar de Chiro te sturen. Zorg dus dat je hen goed informeert over de maatregelen.

🟡 Welke gegevens hou je bij?

 • Een volledige aanwezigheidslijst met contactgegevens
 • Een up-to-date medische fiche

» Een contactlogboek bijhouden (pdf | doc) is bij code geel niet verplicht.

🟡 Hoe organiseer je je activiteiten?

Contactbubbels van max. 50 personen

Binnen je bubbel

 • Geen afstand of mondmasker nodig.
 • Bij +12 vermijd je intensief fysiek contact. Zitten er kinderen van -12 en +12 in één bubbel? Dan geldt die regel ook voor de -12-jarigen.
 • Er is geen limitering op hoeveel dagen je tussen de verschillende (jeugdwerk)activiteiten moet laten. De samenstelling van de bubbel op de Chiro mag dus bij elke activiteit veranderen.
   

Tussen de bubbels

 • Wel afstand = bubble distancing.
 • Er kunnen meerdere bubbels op één terrein spelen, zolang afstand gerespecteerd wordt.
 • Toch contact nodig tussen de bubbels, bijvoorbeeld voor een overleg tussen leiding? Hou 1,5 m afstand en draag een mondmasker als dat niet mogelijk is.
   

Externen

 • Ouders en andere ‘externen’ houden afstand van de bubbels en dragen een mondmasker als die afstand niet gerespecteerd kan worden, bv. bij het afzetten en ophalen van leden.
 • Ook als leiding draag je een mondmasker bij aankomst en vertrek van de leden en in contact met ouders

Communiceer over de bubbels en de maatregelen

 • Breng ouders, leden, leiding, enz. op voorhand op de hoogte van:
  • Hoe gaan jullie de bubbels organiseren (wie zit in welke bubbel, hoe zal alles praktisch in z’n werk gaan, ...)?
  • Welke hygiënemaatregelen zijn er?
  • Wat als iemand ziek is?
  • Hoe verloopt het afzetten en ophalen van de leden?
 • Maak tijdens je activiteiten duidelijk welke bubbels er zijn en welke regels er gelden:
  • Visualiseer de bubbels eventueel, bv. aan de hand van sjaaltjes of baken zones af op het terrein.
  • Gebruik pictogrammen om de maatregelen duidelijk te maken, bv. de hygiënemaatregelen.

🟡 Welke activiteiten mag je doen? 

Joepie, spelen! Maar op welke manier?

Waar?

 • Speel zoveel mogelijk in de buitenlucht.
 • Blijf bij voorkeur op je eigen terrein.
  • Ga je toch buiten je terrein? Mijd dan drukke openbare plaatsen en contact met externen.
  • Op uitstap gaan kan, maar dan hou je aan de maatregelen die op dat moment in de samenleving gelden.
 • Wanneer je een activiteit of weekend organiseert in een andere gemeente of stad met een andere kleurcode dan je eigen regio, dan volg je de kleurcode van je eigen regio. Bevind je je in een gemeente waar er een strengere kleurcode geldt, vermijd dan zeker contact met externen en hou je op openbare plekken aan de regels die in die gemeente gelden.

Soort contact

 • In de gele fase mag er fysiek contact zijn tussen leden/leiding van een bubbel, maar let erop dat je intensief fysiek contact vermijdt. Zeker bij +12 vermijd je dat!
  • Intensief fysiek contact = elkaars mond of handen aanraken, op elkaar hangen of liggen, enz.

Soort activiteit

 • Overnachten kan als je de maatregelen opvolgt.
 • Samen eten en drinken kan als je rekening houdt met de geldende regels op het vlak van afstand en hygiëne.
 • Bouw voldoende rust in. Dat blijft belangrijk om niet ziek te worden.
 • In de gele fase kan je verschillende vrijetijdsactiviteiten combineren per week, zolang je de regels volgt die door je organisatie gevraagd worden.

Wat met leefweken voor -18?

In principe is het mogelijk om op leefweek te gaan als je de maatregelen respecteert. 
Wel willen we graag enkele bedenkingen meegeven waar jullie best goed over nadenken:

 • Jullie zullen je nog steeds aan wat maatregelen moeten houden (hygiëne etc.). Bekijk of jullie dit als leiding haalbaar zien om te organiseren op deze manier. 
 • Een weekje samenleven zorgt voor een hele hoop nieuwe contacten en uitwisseling, dat verhoogt het risico op de verspreiding van het virus. Zeker de combinatie met leden die naar school gaan zorgt voor een vermenging van verschillende ‘bubbels’ (school –gezins –en Chirobubbel).
 • Zien de leden dit zelf zitten? En niet onbelangrijk: de ouders. Bespreek dit zeker goed met hen, stel hen op de hoogte van de maatregelen en afspraken die jullie maken en pols of iedereen akkoord is.
 • Toets af bij de gemeente of het in de huidige situatie mogelijk is om op leefweek te gaan. 

🟡 Wat met activiteiten en vergaderingen met je leidingsploeg?

Opgelet: deze informatie kan nog wijzigen.

Het is mogelijk om met je leidingsploeg activiteiten te doen of te vergaderen in een groep van maximaal 50 personen op deze voorwaarden:

 • Social distancing wordt te allen tijde toegepast.
 • Als de afstand niet gerespecteerd kan worden, dan draag je mondmaskers.
 • De voorkeur gaat uit naar buitenactiviteiten.

🟡 Mag je op weekend of leefweek met je leidingsploeg?

Overnachten met de leidingsploeg is af te raden. Maar in principe is het toegestaan om te overnachten met je leidingsploeg onder dezelfde voorwaarden als hierboven (afstand, mondmaskers, enz.). Overnachtingen onder die voorwaarden organiseren, is echter niet evident. We raden aan om je af te vragen wat de meerwaarde van zo'n weekend of leefweek is. Ga na of het haalbaar is om je een hele weekend of week (ook tijdens het eten, het slapen en de ontspannende momenten) aan die maatregelen te houden.

Kunnen jullie hetzelfde doel bereiken zonder overnachtingen ? Dan raden we dat aan.

 

🟡 Hygiëne

Alles over hygiëne tijdens de gele fase vind je op onze hygiënepagina.

 

Geen antwoord gevonden op je vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via [email protected] of op 03-231 07 95.