Chiroactiviteiten

Chiroactiviteiten

Terug activiteiten vanaf 8 juni

Mogen we weer Chironamiddagen organiseren?

Update: Vanaf 1 juli valt een Chironamiddag onder het protocol van het jeugdwerk.

 • Vanaf 1 juli mag een groep uit maximaal 50 personen bestaan.
 • Het is mogelijk om binnen jouw Chirogroep activiteiten voor meerdere bubbels van 50 personen te organiseren. De bubbels moeten wel strikt van elkaar gescheiden blijven. Ouders en externen kunnen niet zomaar in de bubbels, social distancing tussen de bubbels en externen blijft belangrijk.

Wie mag er deelnemen aan de activiteiten?

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat er bij elke activiteit begeleiding aanwezig moet zijn die minstens 18 jaar oud is.

Iedereen mag deelnemen aan de activiteiten, behalve:

 • wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de drie dagen voor de activiteit. Dat geldt zowel voor leden als voor leiding. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen.
 • mensen uit de risicogroep of met ziekte. Die mogen deelnemen als:
  • ze een doktersattest kunnen voorleggen.
  • hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij astma.
   Je hebt dus een ziekte, maar je neemt er medicatie voor. Toch twijfel? Ga naar de dokter.

Bezorg ouders de lijst met risicoprofielen. Ouders zijn verantwoordelijk voor de beslissing om hun kind wel of niet te laten deelnemen, en zij moeten indien nodig ook voor een attest van de dokter zorgen.

Welke soort activiteiten kunnen we organiseren?

 

Leden en leiding moeten onderling geen social distancing respecteren. Vermijd wel activiteiten met zeer intensief lichamelijk contact. Van zodra je de Chiroterreinen verlaat, volg je de regels zoals die gelden in de samenleving.


Algemeen

 • Speel zoveel mogelijk in de buitenlucht.
 • Voorzie extra tijd om handen te wassen.
 • Vermijd intensief contact, zoals mond-mondaanrakingen, mond-handaanrakingen, op elkaar liggen of hangen, enz.
 • Geen massaspelen met (leden uit) meerdere bubbels.
 • Speel zoveel mogelijk op je eigen terrein.
 • Verplaatsing naar het nabijgelegen bos of park mogen als:
  • het met leden en leiding van dezelfde bubbel is.
  • je zo weinig mogelijk kans hebt om met ‘externen’ in contact te komen. Trek bijvoorbeeld de natuur in en ga niet naar het dorpscentrum.
  • iedereen een mondmasker bij zich heeft voor als je toch in contact komt met ‘externen’.
  • je de maatregelen volgt die op dat moment gelden in de samenleving.
 • Geen activiteiten waarbij er externen op je terrein komen.

Materiaal tijdens de activiteiten

Spreek met de leidingsploeg goed af wie wanneer welk materiaal gebruikt. Gebruik het materiaal zoveel mogelijk binnen de bubbels. Als je toch materiaal doorgeeft, zorg dan voor een grondige reiniging en een goed overzicht van wie wat gebruikt op welk tijdstip.

Verplaatsing van en naar de activiteiten

 • Kies opnieuw zoveel mogelijk voor buitenlucht: neem de fiets of ga te voet.
 • Informeer ouders en leden ook duidelijk hoe het afzetten en ophalen van de leden zal verlopen.
 • Carpoolen buiten het eigen gezin mag niet. Vraag ouders om dat te respecteren.
 • Laat de bubbels verspreid aankomen om ‘mix’ te vermijden. Vraag aan ouders om tijdens het wachten voldoende afstand te houden, ook onderling.
 • Vraag de leden om hun handen te wassen voor vertrek naar de activiteit en dat opnieuw te doen wanneer ze thuiskomen.

We raden aan om geen externe activiteiten te doen waarbij jullie je met het openbaar vervoer moeten verplaatsen. Leden die met het openbaar vervoer naar de Chiro komen, informeer je over de regels die in de samenleving gelden. Momenteel zijn mondmaskers daar verplicht voor +12-jarigen.

Vond je geen antwoord op je vraag? Aarzel dan niet om ons te contacteren via [email protected] of op 03-231 07 95 (ma-vr 9-17u).