Wat is de GDPR?

Wat is de GDPR?

De GDPR (General Data Protection Regulation) is een Europese wetgeving die vanaf 25 mei 2018 de Belgische privacywetgeving aanvult. De wetgeving dient om je persoonsgegevens te beschermen. Verenigingen, organisaties, maar ook vzw's moeten zich houden aan deze nieuwe wetgeving. Dat betekent ook alle Chirogroepen.

Maar geen paniek: net zoals bij alle andere administratieve lasten nemen we met Chirojeugd Vlaanderen zoveel mogelijk over van lokale leiding, zodat er vooral tijd overblijft om te spelen.

Waarover gaat het?

Europa wil jou beschermen. Bedrijven en organisaties mogen dus niet zomaar gegevens over jou verzamelen, bijhouden, gebruiken (bv. voor marketing) of verspreiden. Dat is een goede zaak. Maar Europa wil ook je leden beschermen, en als Chirogroep ben je een organisatie die zelf gegevens verzamelt, bijhoudt, gebruikt en doorgeeft. Het goede nieuws is: dat mag. Die gegevens zijn nodig voor de aansluiting en de verzekering, je kunt geen contact opnemen met je leden als je hun contactgegevens niet hebt.

  Wat doet Chirojeugd Vlaanderen?

  • We hebben een aanspreekpunt Privacy voor al je vragen (zie het kader met contactgegevens).
  • We pasten de medische fiches aan (zie 'Bijlagen'). Er staat meer uitleg op over wat er met de opgevraagde info gebeurt, en het is ook duidelijker gemaakt dat ouders toestemming geven om die gegevens te verwerken.
  • We voorzien op het nationaal secretariaat procedures voor inzage, verbeteringen, anonimisering en recht op vergetelheid. 
  • We zorgen voor een goede beveiliging van de GAP-website, onze eigen ledenadministratie (Chirocivi) en de communicatie tussen Chirocivi en de Chirowebsite.
  • We zorgen voor voorbeelden van privacyverklaringen die jullie kunnen overnemen op websites, andere formulieren, enzovoort.

  Meer weten?