Stuur een bericht naar: Regiosecretariaat Vlaams-Brabant en Brussel
We gebruiken de ingevulde gegevens enkel om je vraag te beantwoorden. Na afhandeling worden ze geanonimiseerd in functie van statistieken over onze dienstverlening.