FAQ: kamp in tijden van corona (deel 2)

FAQ: kamp in tijden van corona (deel 2)

Veelgestelde vragen mét antwoord

Let op! Deze pagina wordt niet meer actief geüpdatet. Up-to-date informatie over corona en Chiro kan je vinden op chiro.be/corona.

Tijdens de infosessies kregen we heel wat vragen binnen over het draaiboek. Hieronder vinden jullie een antwoord op de meest gestelde vragen. 

Wie mag er mee op kamp | Bubbels Voor het kamp | Hygiëne op kamp | Activiteiten op kamp | Ziekte op kamp | (Extra) materiaal op kamp | (Extra) taken op kamp | Koken en eten op kamp | Vervoer van, naar en tijdens het kamp | Na het kamp | Andere (jeugd)activiteitenAllerlei

Hygiëne op kamp

Persoonlijke hygiëne

Is het verplicht om papieren handdoekjes te gebruiken bij het drogen van de handen?

We raden dat ten zeerste aan.

Moet je je handen na een toiletbezoek wassen met water en zeep, of mag dat ook met handgel?

In principe is handgel goed. Maar handgeld is erg agressief voor de handen dus geen aanrader voor tere kinderhandjes.

Moeten wij een mondmasker voorzien voor de leden?

Dat hoef je zeker niet te doen, maar kan je zelf kiezen. Ofwel voorzie je als Chirogroep mondmaskers voor de leden (+12), leiding en kookploeg, ofwel vraag je om hun eigen mondmasker mee te nemen.
Voorzie eventueel wel enkele (wegwerp)mondmaskers als reserve, bijvoorbeeld voor de EHBO.

Infrastructuur en materiaal

Moeten we de afwas afdrogen met papieren of met stoffen keukenhanddoeken?

Je kan de afwas drogen met papieren handdoeken, maar dat zorgt voor veel afval. Stoffen keukenhanddoeken was je dagelijks.

Moeten we op de dag van aankomst het volledige terrein schoonmaken?

Maak afspraken met je kampuitbater over de opruim en schoonmaak, want uiteraard moet het hele kampterrein grondig gereinigd worden tussen twee kampen door.

Mag je een emmer met water en zeep aan het materiaalkot zetten om materiaal te reinigen?

Ja, stromend water is geen must. Vervang het water wel regelmatig. Gebruik niet heel de dag dezelfde emmer, maar ververs het water en reinig de emmer tijdens de ingeplande reinigingsmomenten.

NIEUW! Is materiaal wassen met beekwater en zeep voldoende? Of moet het stromend water zijn?

Stromend water is geen must: handen wassen in een badje water met goede ontvettende zeep mag ook, als dat regelmatig wordt vervangen. Beekwater kan soms wat viezigheid met zich meebrengen en pas op dat je de beek niet vervuilt met de zeep. Gebruik dus ecologische zeep als je je je wast in een beek.

NIEUW! Mogen leden van verschillende bubbels op kamp briefjes naar elkaar sturen via een binnenpostsysteem?

Binnen de bubbel mag je briefjes uitwisselen. Buiten je bubbel moet je briefjes zien als materiaal dat je gaat uitwisselen.

Ga op zoek naar andere, originele manieren om toch boodschappen naar elkaar te sturen zonder uitwisseling van materiaal. Laat leden bijvoorbeeld spraakopnames maken in een soort bubbeldagboektent en stuur die via de leiding door naar de andere bubbels of zet een groot bord waarop ze kunnen tekenen of schrijven op een plek waar meerdere bubbels het kunnen zien zonder in de buurt te moeten komen. 
 

NIEUW! Moet je de post ook ontsmetten of in quarantaine zetten?

Nee, Bpost heeft daar eigen maatregelen voor. Voorkom dat de post door veel verschillende mensen aangeraakt wordt. Duid bijvoorbeeld één postverantwoordelijke aan die de post met handschoenen sorteert tussen de bubbels. Binnen de bubbels mag de post gewoon uitgedeeld worden.

Activiteiten op kamp

Mogen we leden schminken en insmeren?

Bij -12 mag je leden schminken en insmeren, bij +12 best niet omdat er bij +12 strengere regels gelden op het vlak van ‘intensief contact’.

Mogen meerdere bubbels een zelfgebouwd zwembad delen?

In dat geval zou het zwembad gedeeld materiaal zijn dat je tussendoor moet reinigen. Het zwembad elke keer legen, reinigen en opnieuw vullen, is water- en tijdverspilling. Voorzie dus een zwembad per bubbel.

Mogen er activiteiten buiten het kampterrein plaatsvinden? Bv. fotozoektocht, dagtocht, dauwtocht, dropping, zwemmen, enz.

Blijf zoveel mogelijk op het kampterrein. Wil je toch absoluut een activiteit buiten de kampplaats doen, hou hier dan rekening mee:

 • Hou je aan de maatregelen die op dat moment gelden in de samenleving.
 • Enkel met leden en leiding van dezelfde bubbel.
 • Zorg dat er zo weinig mogelijk kans is om met 'externen' in contact te komen. Trek bijvoorbeeld de natuur in en ga niet naar het dorpscentrum.
 • Zorg dat +12 een mondmasker bij zich heeft voor als je toch in contact komt met 'externen' en je geen afstand kan bewaren.
   

Mag je een nachtspel spelen?

Een nachtspel kan als het op het kampterrein en in de eigen bubbel gespeeld wordt. Je kan het nachtspel buiten het kampterrein spelen (bv. bos dichtbij), maar zorg ervoor dat je dan niet met externen in contact komt en neem voor de zekerheid een mondmasker mee (+12).

Het is belangrijk dat je na het nachtspel voldoende rust voorziet! Voldoende slaap zorgt ervoor dat het virus minder kans heeft en dat je geen ziektesymptomen krijgt.

De leiding heeft niet altijd voldoende nachtrust. Hoe maak je een onderscheid tussen ziektesymptomen en vermoeidheid?

Het onderscheid tussen vermoeidheid en symptomen is zeer moeilijk te maken.
Het is dus echt belangrijk dat je wél voldoende rust neemt. Plan die dus ook in, ook voor de leiding. Een avondje vroeg in bed kruipen met de leidingsploeg, een uitslaapdag, een half uurtje langer platte rust, enz. 

Ziekte op kamp

UPDATE: Als een kind ziek is, mogen andere familieleden dan de ouders hen dan ophalen van het kamp?

Ja, als die familieleden in dezelfde persoonlijke bubbel zitten als de kinderen. Let op: als een kind naar huis moet komen van het kamp zal dat een zware impact hebben op dat kind. Het is dus voor het welzijn van de zieke kinderen beter als de ouders ze kunnen opvangen.

Wat als er toch een uitbraak is op kamp? Zijn wij dan verantwoordelijk?

Nee, de leiding is niet verantwoordelijk als er leden ziek worden op kamp als ze de voorgeschreven maatregelen zo goed mogelijk gevolgd hebben. Wettelijk gezien heet dat het goede-huisvaderprincipe.

Zijn leden en leiding verzekerd als ze ziek worden of naar het ziekenhuis moeten?

Ziekte valt niet onder de Chiroverzekering, enkel ongevallen vallen daaronder. Corona is een ziekte en geen ongeval. Leden en leiding zijn bij ziekte wel verzekerd onder hun eigen ziekteverzekering (of die van de ouders).

Kan het materiaalkot of de EHBO-ruimte dienst doen als quarantaineruimte?

Dat raden we af. Een quarantaineruimte is best een ruimte waar weinig verloop is van verschillende mensen. In de EHBO-tent of het materiaalkot moeten er regelmatig mensen zijn om bijvoorbeeld materiaal te komen halen.

NIEUW! Moeten we beschermingsmateriaal (schorten en spatschermen) voorzien voor als er een lid of iemand van de leiding ziek is en in de quarantaineruimte moet liggen?

Voorzie zeker een mondmasker voor de persoon die bij de zieke komt en zorg voor goede handhygiëne. Bewaar zoveel mogelijk de afstand maar dat is niet altijd evident. Daarom zijn een mondmasker en handhygiëne zeker van belang.

NIEUW! Moet elke zieke deelnemer het kamp verlaten?

Ja, zelfs als er geen vermoeden is van COVID-19 zal een zieke deelnemer het kamp moeten verlaten. Volg het stappenplan wanneer iemand ziek wordt. Bij twijfel of ongerustheid neem je contact op met een dokter.

NIEUW! Wat doe je met iemand die medische hulp nodig heeft voor bijvoorbeeld breuken, verstuikingen of insectenbeten?

Wie medische hulp nodig heeft voor een niet-besmettelijk probleem zoals een breuk, hoeft niet in quarantaine. Je kan naar de plaatselijke dokter of het ziekenhuis. Zorg wel dat je dan de hygiënemaatregelen volgt: voldoende afstand, handhygiëne en mondmaskers indien nodig. De arts zal dan oordelen of de deelnemer op het kamp kan blijven of niet.

NIEUW! Hoe weten we of een zieke deelnemer COVID-19 heeft of niet?

Er werd een lijst met symptomen opgesteld die voorkomen bij COVID-19. Er zijn daarbij drie hoofdsymptomen. Als die voorkomen met een acuut begin en zonder duidelijke oorzaak, is er een vermoeden van COVID-19. Daarnaast zijn er andere symptomen die wanneer ze acuut, zonder duidelijke oorzaak en in combinatie met elkaar (min. 2) voorkomen ook aanleiding zijn voor een vermoeden van corona.
Onthoud dat je zelf geen dokter bent en het moeilijk is om een beoordeling te maken. Is er iemand met medische kennis aanwezig? Laat hem of haar de beoordeling maken. Bij twijfel, contacteer je een dokter.
 

(Extra) materiaal op kamp

Camion inladen

Mogen wij onze camion inladen aan onze eigen Chirolokalen terwijl er daar al een andere groep op bivak is?

Op dat moment zijn jullie externen die op het kampterrein van die groep komen en dat moeten we vermijden. Zoek in de eerste plaats dus een moment waarop de lokalen niet verhuurd zijn om je camion in te laden of laad hem enkele dagen vroeger in als dat kan.

Is het echt niet anders mogelijk dan dat je tijdens het kamp van die andere groep in jullie lokalen moet zijn?

 • Maak goede afspraken met die groep. Zij zullen het ook niet fijn vinden dat er plots 'externen' op hun kampplaats zijn.
 • Kies een moment waarop de leden en leiding van die groep niet allemaal op het terrein aan het spelen zijn, bv. een rustig moment zoals tijdens de platte rust.
 • Zorg ervoor dat bubbels elkaar niet kunnen kruisen. Maak van de plek waar jullie moeten zijn op dat moment een no-gozone voor de groep die daar aanwezig is of installeer duidelijk eenrichtingsverkeer.
 • Respecteer de voorzorgsmaatregelen: 1,5 m afstand (als dat niet mogelijk is, draag je een mondmasker), gedeeld materiaal/contactoppervlakken reinigen voor de wissel, en handen wassen.
   

Tenten opzetten

Mogen leden uit twee verschillende bubbels na elkaar in dezelfde tent slapen?

Ja. Let wel op: tenten worden gezien als gedeeld materiaal. Reinig de contactoppervlakken zoals de tentpalen goed en verlucht de tent of gebruik ze minstens twee dagen niet.

Waarmee moeten we rekening houden als we de tenten opzetten?

Doe dat binnen de bubbels zodat er geen 'mix' van de bubbels is. Leiding van verschillende bubbels houdt 1,5 m afstand (draag een mondmasker als dat niet kan), reinig contactoppervlakken bij gedeeld materiaal of gedeelde infrastructuur en was regelmatig je handen. Schakel liefst geen externen in, maar als het echt niet anders kan, behandel je hen als een aparte bubbel.

Als de leiding of leden van bubbel A de tenten opzetten voor bubbel B , moet je die dan reinigen?

Ja, tenzij er twee dagen tussen het opzetten door bubbel A en het toekomen van bubbel B zitten. Het is geen probleem dat leiding of leden uit een andere bubbel de tent opzetten. Achteraf reinig je wel de contactoppervlakken zoals de tentpalen. Verlucht daarna de tent. Duurt het nog twee dagen voor de leden uit de andere bubbel de tent in gebruik nemen? Dan hoef je niet per se te reinigen.

NIEUW! Hoe zit het met hygiëne bij het ophalen en opzetten van tenten? Worden die bij ULDK gereinigd na vorig gebruik?

Nee, ULDK vraagt om de tenten op het terrein goed te laten verluchten. Reinig zelf de tentpalen (want dat zijn contactoppervlakken) nadat je de tent opgezet hebt en voor je ze gaat terugbrengen.

Tips over tenten reinigen:

 • Besteed vooral aandacht aan de contactoppervlakken: dat zijn de tentpalen. (Grond)zeilen moet je reinigen. Laat de tent vooral gewoon goed verluchten.
 • Was goed je handen als je materiaal doorgeeft aan elkaar (tentpalen, hamer, piketten, enz.).
   

NIEUW! Welke regels gelden er als je tenten verhuurt aan een andere jeugdbeweging?

Dit zijn de regels die gelden bij ULDK, die trekken we door naar andere tenten:

 • Handen ontsmetten voor het opstellen van de tenten.
 • De tenten opstellen volgens de instructies in de handleiding
 • De tenten moeten niet ontsmet of gereinigd worden, zeer goed verluchten volstaat. Tentpalen wel reinigen, dat zijn de voornaamste contactoppervlakken.
 • Handen ontsmetten voor het afbreken van de tenten en het inladen in de vrachtwagen.
   

Koken en eten op kamp

NIEUW! Moet eten dat terugkomt van tafels (zoals charcuterie) per bubbel bewaard worden in de koeling?

Overschotten die terug van tafel komen, bewaar je per bubbel. Wees dus wat zuinig als je eten opschept of klaarzet op tafel, dan verlies je minder bergruimte.
Tip: voorzie een aparte koeling of een apart koelvak per bubbel. Zo heb je een duidelijk onderscheid wat van welke bubbel is.

Moet de kookploeg mondmaskers dragen tijdens het koken?

De kookploeg moet tijdens het koken voorzorgsmaatregelen nemen. Bij intensief kookwerk is dat handhygiëne en het dragen van mondmaskers.
Intensief kookwerk betekent dat je met eten bezig bent dat je erna niet kookt of bakt, of als je dicht boven een pot met eten hangt. Dit vraagt wat gezond inschattingsvermogen van de kookploeg.
Om zeker te zijn dat er geen overdracht is, raden we aan dat de kookploeg een mondmasker draagt tijdens het koken.

Ook als een kookploeg eten bereidt voor de eigen bubbel moeten zij de bovenstaande voorzorgsmaatregelen nemen.

Tip: handschoenen zijn niet verplicht, en soms zelfs minder hygiënisch dan erg regelmatig je handen wassen. Vanaf je je gezicht aanraakt met de handschoenen, moet je die vervangen. Beter en gemakkelijker is dus om vaak je handen te wassen.
 

Mogen leden helpen met kooktaken, zoals aardappelen schillen?

Laat je leden alleen helpen met het schillen of snijden van aardappelen of groenten die nadien nog gekookt worden. Bij kooktemperaturen gaat het virus immers dood.
Neem altijd volgende hygiënemaatregelen in acht:

 • Handen wassen voor en na het koken.
 • Gebruikt materiaal goed afgewassen voor en na gebruik. 
 • Gezicht niet aanraken met je handen.

Stel: een groep deelt hun kamp op in twee periodes. Wat doe je met overschotten van eten van de bubbels van de eerste vijf dagen, zoals potten choco, speculaaspasta, enz.?

Volg daarin de regels die ook gelden voor het materiaal. Reinig dus indien mogelijk de contactoppervlakken van de potten. Dat gaat natuurlijk niet bij alle voedingswaren. Het kan een oplossing zijn om grote potten choco aan te kopen en die bij de maaltijd te verdelen in kommetjes om zo op tafel te zetten.

Vervoer van, naar en tijdens het kamp

Onze jongere afdeling komt pas na vijf dagen. De leiding van hun bubbel is al van het begin mee op kamp. Mag die leiding hen gaan ophalen?

Dat kan, maar dan ga je even weg uit je kampbubbel en kom je in de 'buitenwereld'. Dan volg je dus de maatregelen die op dat moment gelden in de samenleving. Neem je voorzorgsmaatregelen als je in contact komt met externen. Zorg ervoor dat er voor die leden plaatsen 'gereserveerd zijn' in de bubbel waar zij bij aansluiten zodat die de 50 niet overschrijdt.

Wij hebben op kamp altijd twee mensen van de leiding die nuchter blijven om meteen naar het ziekenhuis te kunnen rijden bij een noodgeval. Moet dat dit jaar dan per bubbel georganiseerd worden?

Voorzie best één bob per bubbel. Zo voorkom je contact met andere bubbels als er gereden moet worden. Als het niet lukt om per bubbel een bob te hebben (bv. te weinig leiding met een rijbewijs), kan je wel een bob van een andere bubbel gebruiken, maar dan moet dat met voorzorgsmaatregelen: 1,5 m afstand, en als dat niet kan met mondmasker (+12).

Leden afzetten ... met de fiets

Mogen we naar de kampplaats fietsen?

Ja, dat mag. Fietsen naar de kampplaats is goed, dat is in de buitenlucht. De zomermaatregelen voor het jeugdwerk worden ook tijdens de fietstocht naar het kamp doorgetrokken: je mag in bubbels van max 50 fietsen. Let natuurlijk ook op de verkeersveiligheid. Fietsen met 50 is niet zo veilig, dus je fietst best met max 20 tegelijk in de groep. In sommige provincies of gemeenten is het ook verplicht om een mondmasker te dragen tijdens het fietsen, dus controleer zeker door welke gemeentes jullie fietsen en draag een mondmasker op de plekken waar dat gevraagd wordt. 

Zorg dat je de bubbels niet overschrijdt en overnacht niet op een andere plaats dan de kampplaats. Een fietstocht in twee dagen waarbij je ergens anders (buiten de kampplaats) overnacht, mag dus niet.

Leden afzetten ... met de auto

UPDATE! Mogen ouders carpoolen naar het kamp?

Ouders mogen kinderen uit een ander gezin vervoeren in hun auto, onder deze voorwaarden: 

 • De eigen kinderen van die ouder zitten in één bubbel. 
 • De kinderen uit het andere gezin behoren tot dezelfde bubbel als de kinderen van het eigen gezin.
 • De ouder draagt altijd een mondmasker wanneer die kinderen van een ander gezin vervoert.
 • Vervoert een ouder een kind van 12 jaar of ouder van een ander gezin, dan draagt dat kind ook een mondmasker.
 • De ouder voorziet goede handhygiëne: alle inzittenden gebruiken voor en na de rit handgel (of wassen indien mogelijk de handen grondig).

Hou een lijst bij welke leden bij welke ouders hebben gezeten, in functie van de coronatracing!

 

UPDATE! Mogen ouders hun kinderen die in verschillende bubbels zitten in één auto naar het kamp brengen?

Dat mag, op voorwaarde dat er geen kinderen van een ander gezin of een andere bubbel meerijden. 

 

 

[1]  [2]  [3]