FAQ: kamp in tijden van corona (deel 1)

FAQ: kamp in tijden van corona (deel 1)

Veelgestelde vragen mét antwoord

Opgelet! Deze pagina wordt niet meer actief geüpdatet. Up-to-date informatie over corona en Chiro vind je op chiro.be/corona.

Tijdens de infosessies kregen we heel wat vragen binnen over het draaiboek. Hieronder vinden jullie een antwoord op de meest gestelde vragen. 

Wie mag er mee op kamp | Bubbels | Voor het kamp | Hygiëne op kampActiviteiten op kamp | Ziekte op kamp | (Extra) materiaal op kamp(Extra) taken op kamp | Koken en eten op kamp | Vervoer van, naar en tijdens het kampNa het kamp | Andere (jeugd)activiteitenAllerlei

 

Wie mag mee op kamp?

Is de leiding aansprakelijk als ouders hun kind toch ziek meesturen op kamp?

Nee. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kind gezond mee te sturen. Informeer de ouders goed. Dan zijn jullie niet aansprakelijk.

Moeten kinderen van de risicogroep een doktersattest hebben of is toestemming van de ouders ook voldoende?

Het is vooral de verantwoordelijkheid van de ouders om te beslissen of hun kind wel of niet mee op kamp kan. Bij twijfel moeten ze naar de dokter gaan. De ouders moeten een doktersattest niet per se op voorhand aan de leiding bezorgen. Mondelinge toestemming van de arts is voldoende. Deze extra controle dient vooral om er zeker van te zijn dat het kind mee mag.

Zijn 65+'ers een risicogroep en mogen zij mee op kamp?

65+'ers zijn een risicogroep dus ze mogen mee op kamp als ze daarvoor de toestemming krijgen van hun dokter. Dat wil zeggen dat de dokter hen gezond genoeg acht om mee op kamp te kunnen.

UPDATE! Mag een kind mee als iemand van zijn of haar gezin vijf dagen voor het kamp ziek geweest is?

Als het kind niet zelf ziek geweest is, mag het mee tenzij er bij het zieke gezinslid corona vastgesteld is. Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel heeft (ouder, broer, zus, ...) mag 14 dagen gerekend vanaf het laatste contact met de coronapatiënt niet deelnemen aan activiteiten etc.

Bubbels

Wat is een bubbel?

Mag een bubbel echt niet uit 52 of 53 personen bestaan?

Nee, een bubbel mag nooit groter zijn dan 50 personen.

Binnen een bubbel

Mogen er in één bubbel leden van -12 én +12 zitten?

Leden van -12 en +12 mogen in dezelfde bubbel. In dat geval gelden wel de strengere maatregelen voor +12 voor de hele bubbel. Dat moet omdat er vanaf +12 meer risico is op besmetting en het verspreiden van het virus.

Het zou oneerlijk zijn voor de +12 dat zij strikter met de maatregelen moeten omgaan terwijl de -12 in dezelfde bubbel dat niet moeten. Trek de lijn dus door. Dat is ook duidelijker voor de leden.

Wat zijn de strengere maatregelen voor +12-leden?

Bij +12 moet leiding strenger toezien op het handen wassen en vooral 'intensief contact' met en tussen leden vermijden. Leiding kan leden van -12 bijvoorbeeld helpen met zich insmeren, bij +12 doet leiding dat best niet.

Let bij +12 tijdens het spelen wat harder op het vermijden van mond-mond- en mond-handaanrakingen en op dicht op elkaar hangen.

Gelden de strengere regels voor +12 ook in een bubbel met alleen leden van -12 en leiding?

Nee, in bubbels met alleen leden van -12 gelden de minder strenge regels. We kunnen er immers niet omheen dat leiding bij hun leden is. Leiding onderling, binnen die bubbel, houdt zich natuurlijk wel aan die strengere maatregelen voor +12 over intensief contact, handen zeker altijd goed wassen, enz.

Mag één deel van een bubbel apart een uitstap van het kampterrein maken?

Ja, dat mag. De leden van één bubbel moeten niet de hele tijd bij elkaar blijven. Je mag binnen een bubbel nog altijd met je eigen afdeling verschillende activiteiten doen, zoals je anders dus ook doet.

Let wel op: bij uitstappen gelden de regels die op dat moment van kracht zijn in de samenleving, er kan een limiet liggen op het aantal personen waarmee je een uitstap mag maken, enz.

Wil je gaan spelen in het bos nabij je kampterrein? Toets bij je kampgemeente af of je dat met je hele bubbel mag doen.

Als leden, leiding of mensen uit de kookploeg het kamp verlaten en andere mensen hen komen vervangen, tellen die anderen dan mee als extra mensen in de bubbel?

Ja, dat zijn extra mensen in de bubbel. Plaatsen in een bubbel zijn niet inwisselbaar. Je kan dus niet een plaats van iemand anders in een bubbel innemen. Als je bijvoorbeeld vijf mensen in de kookploeg hebt die het eerste deel komen en vijf die het tweede deel komen, dan tellen ze voor tien mensen in de bubbel waar ze deel van uitmaken. Ook als bijvoorbeeld de ribbels de eerste vijf dagen van het kamp komen, en de speelclubbers de laatste vijf dagen van het kamp, tellen al die leden voor een aparte plaats in een bubbel.

Contact tussen bubbels of met 'externen'

Mag de leiding tussen het voorkamp en het vertrek met de leden thuis gaan slapen?

Nee, dat mag niet. Dat is een overnachting buiten het kampterrein en je gezinsleden zijn op dat moment externen.

Mag iemand die op kamp in een bubbel zit weggaan en dezelfde dag terugkomen, bijvoorbeeld om te gaan werken?

Ja, dat mag, maar beperk dat tot een minimum. Wie het kamp verlaat en dezelfde dag terugkomt, moet buiten het kamp voorzorgsmaatregelen nemen: genoeg afstand houden, zo weinig mogelijk contacten, enz. Wie terugkomt naar het kamp keert terug naar dezelfde bubbel als waar die al deel van was.
Overnachtingen buiten het kampterrein zijn niet toegelaten.

NIEUW! Een leider uit de risicogroep heeft toestemming van de arts om mee te gaan op kamp, op voorwaarde dat hij zijn behandeling kan verderzetten. Daarvoor zou hij één keer het kampterrein moeten verlaten om naar de kinesist te gaan. Kan dat?

Hij heeft toestemming van zijn arts, dus kan hij mee op kamp. Het kampterrein verlaten voor een behandeling is mogelijk. Dat ligt in de lijn van het kampterrein verlaten om te gaan werken. De leider moet wel de nodige voorzorgsmaatregelen nemen (afstand, mondmasker, handhygiëne), het contact beperken tot enkel de behandelende kinesist, en alles goed noteren in het contactlogboek.

Kan er bij de leiding of de kookploeg een back-up invallen in een bubbel?

Er kan iemand invallen in een bubbel zolang die bubbel het maximum van 50 personen niet overschrijdt. Weet je dat er iemand later komt, hou dan van in het begin een plekje vrij voor die persoon.

Mogen de kinderen van de kookploeg in het begin van het kamp in de bubbel van de kookploeg (= aparte bubbel) zitten en daarna, wanneer de jongste leden aankomen, in de bubbel van de leden?

Nee, dat mag niet. Je blijft het hele kamp door in dezelfde bubbel.

Waar moeten we op letten bij het gebruik van mondmaskers? En hoe moeten we ze wassen en bewaren?

Het Rode Kruis stelde een duidelijke regel op: behandel je mondmasker zoals je onderbroek.

 1. Elke dag een ander exemplaar.
 2. Raak het niet constant aan.
 3. Leen geen exemplaar van je vriend(in).
 4. Draag het juist en aansluitend. Niet binnenstebuiten of ondersteboven.
 5. Gaten gespot? Weg ermee!

De juiste richtlijnen voor het gebruik van mondmaskers vind je op de website van de overheid of via maakjemondmasker.be.

De kans is groot dat je geen wasmachine ter beschikking hebt tijdens je kamp. Dat is geen ramp. Je kan ze gewoon koken in een grote kookpot. Pas op: gebruik die pot dan uitsluitend om mondmaskers in te koken. Wegwerpmondmaskers zijn ook een optie, maar dat is niet zo duurzaam en het zorgt voor veel afval.

Wanneer moet je nu dat mondmasker wassen?

 • Draag je mondmasker maximaal 8 uur, of 4 uur bij intensief gebruik. Intensief gebruik is bijvoorbeeld een leerkracht die les geeft. Als het vochtig of vuil is, wissel je ook.
 • Na elk gebruik was je het mondmasker.
 • Was je mondmasker in een kookpot of op 60° in een wasmachine met wasmiddel. Als jullie mondmaskers met een filter gebruiken, haal je die eruit voor je ze wast.
 • Als je vuile mondmaskers aangeraakt hebt, bijvoorbeeld om ze in de kookpot te doen, was je grondig je handen.
 • Zorg dat de mondmaskers volledig droog zijn voor je ze weer gebruikt.

Hoe bewaar je de mondmaskers?

 • Laat ze niet zomaar rondslingeren. Zorg bij het opbergen dat je je handen gewassen hebt en raak de binnenkant niet aan.
 • Bewaar ze bij voorkeur in een gesloten stoffen zak die je samen met de mondmaskers wast.
 • Voor de leiding bewaar je best elk mondmasker in een ziplockzakje. Dat kan je dan makkelijk in het leidingslokaal of de leidingstent bewaren.
 • Stop de mondmaskers niet in de diepvries of de frigo! De koude doodt het virus niet en het mondmasker kan je voeding besmetten.
   

Hoe organiseer je de bubbels?

Mogen twee bubbels een grote slaapzaal delen als er voldoende afstand is?

Nee. Slapen in dezelfde ruimte brengt heel wat risico met zich mee. De hele nacht ademt iedereen in dezelfde gesloten ruimte met weinig verluchting. Om het risico op besmetting te beperken, slaap je dus met maximaal één bubbel in een ruimte. Bovendien maak je het de leden zo makkelijker.
 

Mogen we ons kamp opdelen in twee periodes waarin bubbel 1 eerst vijf dagen komt en bubbel 2 daarna vijf dagen komt? De leiding is ook opgesplitst per bubbel, de twee 'subkampen' vinden plaats op hetzelfde kampterrein, na elkaar.

Dat mag, want leden en leiding blijven op die manier netjes in hun bubbel. Tussen de twee 'subkampen' in moeten al het materiaal dat de twee kampen gebruiken én de infrastructuur wel goed gereinigd worden. Voorzie daarvoor genoeg tijd!
Houd hier ook rekening met de regel dat je binnen één week maar één soort jeugdactiviteit doet en telkens 2 dagen tussen twee soorten jeugdactiviteiten laat.

Overweeg wel of het echt niet mogelijk is om tien dagen met twee bubbels te organiseren. Want met twee opeenvolgende kampen van vijf dagen heeft iedereen maar de helft van het kampplezier. Weegt het praktisch voordeel van twee aparte kampen op tegen het plezier en de beleving van een kamp met heel de Chirogroep?

Hoeveel afstand moet er zijn tussen twee bubbels in dezelfde ruimte, bijvoorbeeld in de eetruimte?

Het belangrijkste is dat die twee bubbels elkaar niet kruisen of kunnen aanraken. Voorzie een scheiding van minstens 2 m en werk een systeem uit voor het binnenkomen en buitengaan in die ruimte (bijvoorbeeld via een andere deur als dat gaat, of eerst de ene bubbel en daarna de andere). Denk ook na over hoe de bubbels in de ruimte kunnen bewegen zonder elkaar te kruisen. Werk dus bijvoorbeeld met twee buffetten, elk aan één kant van de ruimte.

Mogen we in de toiletten de hokjes opdelen per bubbel, ook al is dat in één ruimte?

Ja, dat kan. Let wel op: de leden zullen elkaar nog altijd moeten kruisen in die ruimte. Zorg voor eenrichtingsverkeer (bijvoorbeeld: wie naar buiten gaat, heeft voorrang; wie binnen wil komen, moet even wachten) en 1,5 meter afstand. Dat is niet overal praktisch haalbaar, dus aparte toilet-units zijn een betere oplossing, als dat financieel haalbaar is. Verdeel ook de lavabo's waar ze hun handen wassen, om gemeenschappelijke contactoppervlakken te vermijden. Verluchten en contactoppervlakken reinigen blijft uitermate belangrijk.

We delen een speelbos met een ander kampterrein. Hoe organiseren we ons zodat beide groepen in dat bos kunnen spelen?

Goed afspreken met elkaar is de boodschap.
Tips:

 • Deel het bos op in zones en baken visueel af met lint: elke groep heeft haar eigen zone.
 • Maak een beurtrol zodat je om beurten in het bos kan spelen.
   

De leidingsploeg

Mag leiding aansluiten bij een andere bubbel als hun leden al naar huis zijn of nog niet op kamp zijn?

Nee, ook de leiding moet tijdens het hele kamp in hun eigen bubbel blijven.

Mag leiding twee aansluitende kampen van vijf dagen organiseren met dezelfde leidingsploeg?

Nee, dat mag niet. Als je twee kampen organiseert, zijn dat twee jeugdactiviteiten. Je mag binnen één week niet switchen van jeugdactiviteit. We vragen om tussen twee jeugdactiviteiten minstens twee dagen te laten.

Overweeg wel of het echt niet mogelijk is om tien dagen met twee bubbels te organiseren. Weegt het praktisch voordeel van twee aparte kampen op tegen het plezier en de beleving van een kamp met heel de Chirogroep?

Voorbereidingen thuis

UPDATE! Mag leiding vergaderen voor de kampvoorbereidingen over bubbels heen als ze de afstandsregels respecteren?

Hier gelden de maatregelen die op dat moment van kracht zijn in de samenleving. Digitaal vergaderen blijft de norm. Op dit moment mag je vergaderen met maximum 20 personen, op voorwaarde dat je voldoende afstand houdt van elkaar.

Vanaf 1 juli mag je vergaderen met 50 personen, zonder afstand. MAAR dan doe je tijdens die week geen andere jeugdactiviteit. Bijvoorbeeld: vergaderen (zonder social distance) en overdag begeleiden op het speelplein, kan dus niet.

Als je switcht van jeugdactiviteit, laat je minstens twee dagen tussen. In principe kan je dus tot twee dagen voor het kamp vergaderen met leiding van andere bubbels, zo lang je dan geen andere jeugdactiviteiten doet in die 7 dagen voor het kamp. Let op: gebruik hier natuurlijk ook je gezond verstand. Ook in je privé zal je af en toe met anderen in contact komen.

Wat met opbouw en afbraak van het kamp?

Mogen leiding en kookploeg samen opruimen als de leden al naar huis zijn?

De bubbels gelden tot het kamp helemaal voorbij is. Dat wil zeggen dat de afbraak en de opruim in de bubbels moeten verlopen. Ook na het vertrek van de leden mag leiding van verschillende bubbels dus nog niet samen zijn en moeten ze in hun bubbels blijven.

Mag oud-leiding helpen op voorkamp als ze een eigen bubbel vormen?

We raden af om externen te laten helpen. Vraag aspi's en keti's om te helpen tijdens het voorkamp, aangezien zij sowieso onderdeel van het kamp zijn.
Als het niet lukt zonder hulp van oud-leiding mogen zij helpen, en dan vormen ze een eigen bubbel. Probeer 1,5 m afstand te houden en geen materiaal te delen. Als dat niet mogelijk is, draag je een mondmasker en reinig je het materiaal tussendoor.

Mogen de ouders hun kinderen helpen om hun bed en bagage te installeren op de kampplaats?

Nee, laat zo weinig mogelijk externen op het kampterrein. Ouders zijn op dat moment externen en hen in de slaaptenten laten komen, mag dus niet.

Voor het kamp

Administratie en inschrijvingen

Wat moet er met de bivakaangifte gebeuren als we een extra kampplaats vastleggen om meer ruimte te voorzien voor de bubbels?

Je kan je bivakaangifte wijzigen of een extra aangifte toevoegen. Dat kan gewoon via GAP, op dezelfde manier als anders. Je voegt dan best een bivak toe, gezien jullie twee terreinen zullen hebben. Hier nog even alles op een rijtje: https://chiro.be/bivakaangifte.

Contactlogboek

Kan de kookploeg naar de winkel of bakker gaan en dat vervolgens als extern contact noteren?

Ja. Uiteraard moeten ze wel rekening houden met de voorzorgsmaatregelen die op dat moment gelden in de samenleving.

Hoe gedetailleerd moet je de contacten met externen noteren?

Als je de naam van de externe kent, schrijf je die op. Heb je geen contactgegevens (of zelfs geen naam) van de externe (bijvoorbeeld de postbode), dan hoef je die niet per se te gaan vragen.

Mag je de genomen maatregelen die al genoteerd werden in het contactlogboek nog wijzigen?

In de praktijk kunnen regels die op voorhand opgesteld werden nog veranderen. Dat is oké. Noteer die aanpassingen dan wel goed in het contactlogboek.

 

[1]  [2]  [3]