Traject Structuur van de Chiro

Traject Structuur van de Chiro

Traject Structuur van de Chiro: wat is dat?

De Chiro is een organisatie in beweging. Dat brengt veranderende en nieuwe uitdagingen met zich mee. De voorbije jaren botsten we op terugkerende problemen met een constante: ze hebben allemaal iets te maken hebben met onze overkoepelende (vrijwilligers)structuur. Deze structuur bestaat uit onze nationale kaderploegen en onze regionale verbonden en gewesten (dus NIET de Chirogroepen).
Dat wilden we vastpakken.

We startten daarom 'Traject Structuur van de Chiro' (origineel toch!). Daarmee willen we die problemen de wereld uithelpen. We willen twee algemene zaken verwezenlijken:

  • Een betere dienstverlening naar Chirogroepen toe vanuit het nationaal kader
  • Flexibele engagementen binnen het nationaal kader op maat van onze vrijwilligers

Om dat te realiseren, hebben we vijf doelen vooropgesteld die we willen realiseren:

Besluitvorming in de Chiro:

Het is duidelijk waar visie gemaakt wordt in onze organisatie en hoe je daaraan kan meewerken.

Gewesten:

Onze gewesten krijgen een duidelijke rol en functie in onze Chirostructuur.

Producten en diensten:

We maken materialen op maat van onze Chirogroepen die vlot aangevraagd en gebruikt kunnen worden.

Nationale kaderploegen:

We herbekijken de rol en functie van onze nationale kaderploegen (dit zijn de verbonden, commissies, diensten en redacties).

Beroepskrachten:

We zorgen ervoor dat beroepskrachten ingezet worden waar ze het meeste nodig zijn.

Meer informatie

Hier vind je extra informatie op maat van het structuurniveau waarop jij actief bent.

Hier kan je rechtstreeks een kijkje nemen naar de nieuwe Chirostructuur:

Timing traject

Het traject wordt in goede banen geleid door een werkgroep van vrijwilligers en twee beroepskrachten. Zij organiseren meerdere inputmomenten om de juiste knopen door te hakken. Benieuwd naar de timing van deze momenten, kijk dan op volgende pagina: