Wat te doen bij ziekte?

Wat te doen bij ziekte?

Coronamaatregelen werkjaar '21-'22

Ziekte vóór de activiteit

Wie ziek is of ziektesymptomen heeft mag niet deelnemen aan de activiteit. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, verlies van geur en smaak, vermoeidheid, spierpijn en moeilijk ademen.

  • Dat geldt zowel voor leden als voor leiding, VB's, ondersteuning, enz.

Ziekte tijdens een activiteit

Vertoont een lid of leid(st)er symptomen tijdens de activiteit? Zonder deze dan af en laat hem of haar indien mogelijk ophalen, naar huis gaan of thuisbrengen.

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders/de persoon zelf om:

  • de dokter te contacteren bij coronasymptomen en een test te laten afnemen. 
  • naar nauwe contacten te communiceren dat hij/zij een test liet afnemen.

Wat bij een besmetting?

Test iemand positief? Dan is het de verantwoordelijkheid van deze persoon/de ouders ervan om:

  • De voorgeschreven quarantaine van de dokter te volgen (en dus niet naar de Chiro te komen).
  • Na te vragen bij een dokter welke contacten de afgelopen dagen een mogelijks risico waren en dus ook getest moeten worden.
  • De personen op de hoogte te stellen waarmee hij/zij in nauw contact kwam.

Kwam je in contact met iemand die besmet bleek? Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoog risico contact en laag risico contact.

  • Bel de dokter, hij/zij zal oordelen of een test of quarantaine nodig is.
  • In afwachting van het resultaat van de test, ga je in quarantaine en kom je dus ook niet naar de Chiro.

Het is dus niet aan de leidingsploeg om personen te contacteren, te oordelen of iemand een test moet ondergaan of in quarantaine moet. Bel hiervoor steeds naar een dokter.

Contacttracing

Besmette personen worden gecontacteerd door contacttracing. Wees zo eerlijk en volledig mogelijk over met wie je contact gehad hebt in de voorbije periode. Maak daarvoor gebruik van jullie aanwezigheidslijst/contactlogboek en volg hun richtlijnen. Zij zullen bepalen wie ook getest moet worden en welke quarantainemaatregelen van toepassing zijn.

Ouders informeren

Er zullen besmettingen zijn bij leden/leiding die impact hebben op jullie Chirowerking. Bijvoorbeeld als er een besmetting wordt vastgesteld en er was nog recent contact met leden/leiding. De dokter/contacttracers zullen oordelen wie er ook getest of in quarantaine moet. Heeft dit een impact op jullie Chirowerking (bv er kan een afdeling geen Chiro doen omdat de leiding (mogelijks) besmet is) breng dan de ouders van de leden daarvan op de hoogte. Laat ouders contact opnemen met een dokter/contacttracers om advies in te winnen.