Voor het kamp

Voor het kamp

Hoe bereid je je voor?

Let op! Deze pagina wordt niet meer actief geüpdatet. Up-to-date informatie over corona en Chiro kan je vinden op chiro.be/corona.

Hoe doe je de kampvoorbereidingen?

Er komt ongetwijfeld wat extra werk bij de voorbereidingen kijken. Om daarover vlot af te stemmen met je leidingsploeg kan je de checklist 'Afspraken met de leidingsploeg' gebruiken.

 

Kampvoorbereidingen en vergaderen

Tot 1 juli is het toegestaan om te vergaderen met maximaal 20 personen. Opgelet: Leiding dient nog steeds 1,5 meter afstand te bewaren tot 1 juli en rekening te houden met de bubbels die van toepassing zijn op kamp. We raden aan om nog zoveel mogelijk digitaal te vergaderen. Zaken die niet van op afstand kunnen bv. knutselen, materiaal klaar leggen en dergelijke kunnen fysiek gebeuren.

Vanaf 1 juli kan er vergaderd worden met maximaal 50 personen. Let op: Bereid voor met de personen die in jouw bubbel zitten op kamp. Binnen de bubbels die van toepassing zijn op kamp, is het niet nodig om afstand te bewaren. Vergaderen met meerdere bubbels samen? Zorg dan voor 1,5 meter afstand tussen die bubbels.


Administratie en inschrijvingen

Drie documenten zijn van cruciaal belang voor de opvolging van de coronamaatregelen:

  1. Medische fiches per deelnemer (de standaard medische fiche volstaat)
  2. Een volledige aanwezigheidslijst met contactgegevens
  3. Een contactlogboek waar alle contacten per bubbel in opgeschreven worden

Aanwezigheidslijst

Zorg dat je een duidelijk overzicht hebt van wie jullie allemaal mee op kamp hebben, én – in het geval van de leden – een overzicht van contactpersonen (mama, papa, grootouders,…) die jullie kunnen opbellen in geval van ziekte of bij vragen.


Contactlogboek

Het contactlogboek speelt een cruciale rol. Dat logboek kan na jullie kamp opgevraagd worden door de contacttracers van de regering om zo besmettingen op te sporen. Vul dat dus waarheidsgetrouw in en bewaar het tot minstens 1 maand na jullie kamp op een veilige plaats. Spreek dus goed af bij wie of waar je dat bewaart.

Dat logboek is geen controledocument. Vanuit Chirojeugd Vlaanderen zullen we het nooit opvragen. Het is vooral belangrijk om de verspreiding van de ziekte in kaart te brengen, indien nodig.


In het contactlogboek hou je een overzicht bij van:

  • Wie in welke bubbel zit
  • Welke maatregelen jullie nemen om die bubbels gescheiden te houden
  • Alle ‘externe’ contacten:
    • Contacten tussen bubbels: bv. een lid dat per ongeluk bij een andere bubbel terecht komt, leiding die overlegt, enz.
    • Contact met iemand van buiten jullie kamp, bv. levering van eten of post.

Op de 'documenten en sjablonen'-pagina vind je een pdf- en een word-sjabloon van zo'n contactlogboek.

Kampinschrijvingen

We weten dat de maatregelen ook financiële gevolgen zullen hebben. Verhoog niet zomaar het inschrijvingsgeld. Corona nam voor iedereen financiële moeilijkheden mee, ook voor ouders en gezinnen.

Zorg dat ouders voldoende informatie hebben. Je vraagt hen om hun kind mee te sturen tijdens een periode die voor iedereen spannend is. Organiseer eventueel een digitaal infomoment en zorg dat ze weten bij wie ze terechtkunnen met vragen en bezorgdheden. Hier vind je tips om dit te organiseren.

Wijs op het belang van goed ingevulde medische fiches. Die kunnen ze bij vertrek afgeven zodat je de juiste informatie hebt. Zorg dat je belangrijke info al op voorhand op de hoogte bent, zoals voedingsintolerantie, medicatie, enz.

Zorg dat je de nodige informatie en materialen hebt om je aanwezigheidslijst, contactlogboek en medische fiches goed bij te houden.

Pas ook je bivakadministratie in het GAP aan naar de werkelijke situatie. Veranderen jullie nog van kampplaats? Zochten jullie een alternatief voor het buitenlands kamp? Zorg dat we bij Chirojeugd Vlaanderen op de hoogte zijn.

Tip: Controleer ook de gsm-nummers van jullie contactpersonen. Zo komen wij niet bij jullie mama of papa uit als we jullie willen contacteren.

Communicatie

Goede communicatie is belangrijk. Zorg ervoor dat iedereen goed op de hoogte is en maak duidelijke afspraken.

Neem zeker contact op met volgende mensen:

Gebruik zeker de checklist 'communicatie' om na te gaan wat je zeker tegen wie moet vertellen.

Nog vragen over jullie voorbereidingen, administratie of communicatie? Raadpleeg dan zeker onze FAQ-pagina!