De jeugdwerkregels voor deze zomer

De jeugdwerkregels voor deze zomer

Zo kunnen we deze zomer op kamp

Hieronder vind je de coronamaatregelen die van toepassing waren tijdens de kampzomer van 2020. 

Let op! Deze pagina wordt niet meer actief geüpdatet. Up-to-date informatie over corona en Chiro kan je vinden op chiro.be/corona.

8 algemene jeugdwerkregels

1. Wie ziek is mag niet mee op kamp

Pictogram ziek kind

Iedereen mag mee op kamp, behalve:

 • Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de drie dagen voor de start van het kamp. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen.
  • Dat geldt zowel voor leden als voor leiding, kookouders, technische ploeg, enz.
 • Mensen uit de risicogroep of met ziekte? Die mogen mee als:
  • ze een doktersattest kunnen voorleggen.
  • hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij astma.

Ouders zijn verantwoordelijk om hun kind gezond mee op kamp te sturen. 

» Meer lezen over wie mee mag.

 

2. Deel je kamp op in bubbels van maximum 50 personen

Pictogram bubbel van 50 personen

We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten en slapen. De leiding maakt bubbels van maximum 50 deelnemers (leden, leiding en kookploeg, inclusief alle anderen die mee op kamp gaan).

In die bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker gebruiken.

Leiding zit bij hun leden in dezelfde bubbel.

Er staat geen beperking op het aantal bubbels per kampterrein. Jullie kunnen dus met z'n allen op kamp op hetzelfde terrein, zolang jullie de groep opdelen in duidelijk afgebakende bubbels.

Er mogen meerdere afdelingen in één bubbel zitten.

De kookploeg kan in een aparte bubbel, of in een bubbel met leden zitten.

» Meer lezen over bubbels.

 

3. Gegevens bijhouden van deelnemers is verplicht

Pictogram contacttracing

Drie documenten zijn van cruciaal belang voor de opvolging van de coronamaatregelen:

 • Een volledige aanwezigheidslijst met contactgegevens
 • Een contactlogboek waar alle contacten per bubbel in opgeschreven worden
 • Medische fiches per deelnemer

» Meer lezen over administratie en inschrijvingen.
» Documenten en sjablonen raadplegen.

 

4. Zieke leden, leiding of kookouders op kamp? Volg het stappenplan.

Pictogram ziekte op kamp

Er volgt nog een stappenplan voor bij ziekte(symptomen).

» Meer lezen over ziekte op kamp.

 

5. Iedereen is op de hoogte van de maatregelen die gelden op kamp.

Raadpleeg bij jullie voorbereidingen zeker de 'Afspraken met de leidingsploeg' en 'Communicatie' checklists. Ze geven een duidelijk overzicht van wat je tegen wie moet vertellen. Samen maken we werk van een veilig kamp.

» Alle documenten en sjablonen raadplegen.

 

6. Hygiëne is essentieel

Persoonlijke hygiëne

Pictogram ziekte op kamp

Infrastructuur

Reinigen oppervlakkenVerluchten

 • Reinig contactoppervlakken die door meerdere bubbels gebruikt worden. Doe dat telkens nadat daar ‘een bubbel geweest is’.
 • Verlucht gebouwen en tenten. Laat ze overdag gewoon open staan (als het niet regent).

Materiaal

Materiaal in bubbel

 • Hou materiaal zoveel mogelijk binnen de bubbels.
 • Moet je toch gemeenschappelijk iets gebruiken, of materiaal uitwisselen? Reinig dat dan telkens tussendoor (water en zeep).

» Meer lezen over hygiëne op kamp.

 

7. Spelen en activiteiten worden aangepast

Speel zoveel mogelijk in de buitenlucht.

Voorzie extra tijd in jullie kamproutine om handen te wassen.

Vermijd intensief contact, mond-mondaanrakingen, mond-handaanrakingen, op elkaar liggen of hangen, enz.

Geen massaspelen met (leden uit) meerdere bubbels.

 • Voor sommige gezamenlijke momenten lukt het misschien wel om afstand tussen bubbels te bewaren, bv. een kampdans die de verschillende bubbels tegelijk maar ver genoeg uiteen doen of kamptoneeltjes waarbij bubbels aan weerszijde van het toneeltje zitten.

Speel zoveel mogelijk op je eigen terrein.

Dagtocht of verplaatsing naar het nabijgelegen bos of park mogen als:

 • het met leden en leiding van dezelfde bubbel is.
 • je zo weinig mogelijk kans hebt om met ‘externen’ in contact te komen. Trek bijvoorbeeld de natuur in en ga niet naar het dorpscentrum.
 • iedereen een mondmasker bij heeft voor als je toch in contact komt met ‘externen’.
 • je de maatregelen volgt die op dat moment gelden in de samenleving.

Een tweedaagse kan niet.

Geen bezoekdagen of activiteiten waarbij externen op je terrein komen.

Bouw voldoende rust in, zowel rustige activiteiten als effectieve rust.

» Meer lezen over activiteiten op kamp.

 

8. Zorg goed voor elkaar

Het kamp zal er anders uitzien, en dat zal niet altijd gemakkelijk zijn voor leden en leiding. Maar er zijn heel wat manieren om er te zijn voor elkaar en je toch verbonden te voelen. 

 

Moeite met communiceren naar anderstalige ouders? De Ambrassade vertaalde de jeugdwerkregels en een aantal veelgestelde vragen in meer dan 10 talen.