Vorm de meest bangelijke leefgroep!

Vorm de meest bangelijke leefgroep!

Je eerste keer in de grote Chiro: vol goede moed stap je op je nieuwe ploeg af. Nu is het januari en zijn jullie waarschijnlijk een hechte groep. Een groep vormt zich altijd in verschillende fasen. Als begeleiding van een cursus komt het van pas om je daar bewust van te zijn. Met deze korte activiteit ontdek je de verschillende fasen en hoe je daarmee om moet gaan.

Kick

Spelletjes


Heksenpan - popcorn


Duid iemand uit de groep aan om heks te spelen. Leg op het terrein een koord in de vorm van een steelpan. Alle spelers lopen rond de pan en mogen niet verder dan een meter van het touw weglopen. De heks probeert de spelers te tikken. Er is echter een obstakel: de heks mag niet over de steel van de pan springen, de andere spelers mogen dat wel. 
Als je getikt wordt, vlieg je onverbiddelijk in de pan. Daar verander je in een maïskorrel en ga je gehurkt zitten. Na een tijdje ben je klaar om te poppen (zoals popcorn). Dan spring je recht en roep je luid: “Pop!”. Als je als enige recht springt, mag je weer rond de pan lopen. Let op: verander regelmatig van heks, het is nogal vermoeiend.

Vaktrekken


Met een touw vorm je vier vakken. Deel de groep op in vier ploegen en plaats elke ploeg in een vak. Na het startsignaal probeert elke ploeg spelers uit een andere ploeg naar hun vak te trekken. Zodra een speler over de lijn gaat, zonder vast te hangen aan een ploeggenoot, wordt die speler deel van de ploeg uit dat vak.

Sjorbalken ordenen


Vorm met zes sjorbalken drie rijen en plaats iedereen op de balken. De groep krijgt dertig minuten om tien verschillende figuren te vormen. Als ze daarbij de grond raken, mag je strafseconden uitdelen die van de beschikbare tijd afgaan. Download een overzicht van de figuren.

Nabespreking


Laat iedereen nadenken over de samenstelling van de groep tijdens de verschillende spelen. Zo zal je snel merken dat je tijdens het eerste spel wel met je groep aan het spelen was, maar dat het spel op zich zeer individueel was. Tijdens het tweede spel vormden jullie kliekjes in die grote groep. Tijdens het derde spel werkten jullie samen als een hechte groep (zo niet, dan is de opdracht grandioos mislukt en moeten jullie eens op teambuilding).


Probeer met de groep te bepalen welke begeleidingshouding je het beste aanneemt tijdens elke fase van groepsvorming.

 

Meer weten?


Groepsvorming is een ingewikkeld en interessant onderwerp. Er valt nog heel wat over te leren. Als je binnenkort een cursus begeleid, helpt het om je bewust te zijn van dat proces. Omdat het allemaal niet vanzelfsprekend is, kan je op Kick nog heel wat bijleren over groepsdynamica. Bepaal er zelf je positie in je leefgroep en hoe die verschilt van die in je ploeg of Chirogroep.