Een geslaagde Chironamiddag

Een geslaagde Chironamiddag

'Wat gaan we doen?' Ongetwijfeld de meest gestelde vraag van je leden. Je zal wel al gemerkt hebben dat improviseren niet altijd vanzelfsprekend is. Geen nood, met een goede voorbereiding maak je hier korte metten mee.

Plannen, plannen, plannen!


Het is niet leuk om elke week over je programma te stressen tien minuten voor de Chironamiddag begint. Dat hoeft niet als je een planning opstelt met je medeleiding. Doe dat elke drie maanden opnieuw. Het geeft je de mogelijkheid om grotere activiteiten in te plannen en samen ergens naartoe te werken. De superschurk die jullie bestrijden tijdens het bivak kan hierdoor al opduiken tijdens een Chironamiddag. Dat motiveert zowel jou als je leden.
 

  • Lijst alle ideeën voor activiteiten op: kennismakingsspelen, een tocht, een sleepover, een themaspel, een dropping, leefweek, enz.
  • Maak een kalender die je al opvult met de jaarlijkse activiteiten: het eetfestijn, het bivak, de startdag, de gewestactiviteit, bonte avond, enz.
  • Verdeel je ideeën nu over de rest van de kalender. In september moet je elkaar allemaal nog een beetje leren kennen, plan hier dus enkele kennismakingsspelen. November en december zijn dan weer de maanden met Halloween, Sinterklaas, en Kerstmis. Daarna kun je carnaval vieren, en in het najaar een weekend of midweek organiseren. In de examenperiode kun je dan weer een uitstap plannen of een filmavond houden. En na het kamp zorg je voor een mooi afsluitmoment.
  • Maak nu al een lijstje aan met to do's. Wie zal wat doen? Een briefje maken voor de ouders, een datum afspreken om enkele activiteiten uit te werken, een weekendplaats regelen, specifiek spelmateriaal bijeenzoeken, enz.
     

Spelen, spelen, spelen!


Als je weet wat voor activiteit je gaat doen, moet je ze natuurlijk nog concreet uitwerken. Daarvoor bestaat er in de Chiro een hulpje: DITMUSA. Dat letterwoord staat voor de spelelementen: Doel, Inkleding, Terrein, Materiaal, Uitleg, Spelregels en Aanpassen. Hou die in je achterhoofd als je begint te brainstormen.
 

Het spel... Hulpvragen
Doel Wat willen we bereiken? Is er een winnaar? Moet heel de groep iets waarmaken? Is het spel realistisch, realiseerbaar?
Begin hier je uitleg mee. Naar spelregels luisteren en het doel nog niet kennen, is als voetballen zonder dat je weet waar het doel staat. 
Inkleding Wat is het thema? Wat is de probleemstelling? Maakt inkleding het thema duidelijk? Gebruik je verkleedkleren? Zit de speluitleg in de inkleding? Blijft de inkleding gedurende het hele spel?
Verkleed als ruimtewezentje in een spacelokaal binnenkomen, maakt je ruimtespel extra leuk.
Terrein Waar speel je? Moet je het terrein afbakenen? Maak je gebruik van de omgeving? Hoe groot moet het terrein zijn?
Als je een gekend spel speelt op een nieuw terrein krijg je een nieuw spel. Denk aan trefbal in de toiletten, bijvoorbeeld. 
Materiaal Welk materiaal heb je nodig? Staat het klaar voor je begint? Moet je ervoor betalen? Is het materiaal veilig?
Je hebt niet altijd al het materiaal voor handen. Durf vindingrijk te zijn. Voetballen met een rugbybal is ook leuk. 
 
Uitleg Is de uitleg meteen duidelijk? Kun je de uitleg in stukken geven? Zit hij logisch in elkaar? Gebruik je hulpmiddelen zoals een tekening of voorbeelden? Leg je het boeiend uit met gebaren en in eenvoudige taal?
Speel eerst even een proefspel, dan kun je zien of iedereen de speluitleg begrepen heeft. 
Spelregels Zijn de spelregels niet te strikt? Is er genoeg ruimte voor inbreng van je leden? Moet je de regels aanpassen?
Soms kan je een spel leuker maken door enkele spelregels te veranderen. Tikkertje waarbij het verboden is om te lopen, geeft een grappig resultaat. Snelwandelen maar! 
Aanpassingen Zijn de inkleding en de speluitleg aangepast aan de groep? Begrijpt iedereen het spel? Is het spel geschikt voor je leden? Regent het? Is de groep groot genoeg?
Meestal moet je in de laatste minuten nog snel iets aanpassen. Als er bijvoorbeeld minder leden zijn dan verwacht, als het stortregent of als de kegels uit het materiaalkot verdwenen zijn. 

Tip: durf te spelen met de elementen van DITMUSA. Een gewoon spelletje kan plots erg verrassend worden.