Drie tips voor een betaalbaar kamp!

Drie tips voor een betaalbaar kamp!

We weten nog niet hoe het zit met de bivakzomer. Maar wel dat het jaar voor nog meer ouders zware financiële tijden zijn. Met deze tips zorg je dat iedereen mee kan op bivak.

Eerste hulp bij betalingsproblemen


Als Chiroleiding heb je één grote missie: je leden zorgeloze en speelse momenten bezorgen. Dan wil je toch ook echt alles uit de kast halen om daarin te slagen, niet? Bespreek daarom in de eerste plaats op een leidingskring of je zelf niets kan betekenen voor kinderen uit jouw Chirogroep die in een maatschappelijk kwetsbare situatie leven. Misschien is in dat geval een afbetalingsspreiding wel een goed idee? Dan betalen de ouders bijvoorbeeld maandelijks een deeltje. Is dat nog niet voldoende? Bekijk dan of het mogelijk is om voor die leden een kortingstarief te voorzien. Dat kan in samenspraak met de ouders gebeuren. 

Andere, onvoorziene uitgaven


Besef dat de inschrijvingsprijs voor het kamp lang niet de enige kost is voor ouders. Kansarme gezinnen worden op dat moment met veel extra uitgaven geconfronteerd. Denk maar aan het nodige materiaal dat een kind moet meenemen op bivak. Een luchtmatras, een slaapzak, voldoende speelkleren, meerdere paren schoenen, verkleedkleren, zakgeld voor kaartjes en postzegels, een zwemoutfit, enz. Dingen die voor jou vanzelfsprekend lijken, zijn voor anderen een hele opgave. Enkele oplossingen:

  • Neem met de leiding wat extra spullen mee
  • Doe een inzamelactie waarbij ouders extra spullen kunnen uitlenen aan kinderen die het nodig hebben
  • Doe een aanvraag bij Chiro Voor Chiro om materiaal aan te kopen voor kinderen die er nood aan hebben

Informeer ouders over die oplossingen en maak je systeem zo laagdrempelig mogelijk.

Alternatieve betalingshulp


Tot slot kan je als ploeg de ouders ook informeren over en doorverwijzen naar alternatieve bronnen van betalingshulp voor jeugdactiviteiten. Hieronder vind je alvast een lijstje met mogelijkheden.

•    De mutualiteiten of zieken- en gezondheidsfondsen 
Zo goed als elke mutualiteit betaalt een deel van jongerenkampen terug. Daarvoor moeten ouders en jeugdbegeleiding (jullie dus) gezamenlijk een aanvraagformulier invullen. Dat aanvraagformulier krijgt de groepsleiding via de bivakzending toegestuurd.


•    Fiscale aftrekbaarheid
Ouders kunnen de kosten voor een kamp van hun inwonende kinderen (jonger dan 12 jaar) inbrengen ter vermindering van hun belastbaar inkomen. Het maximaal aftrekbare bedrag is € 11,20 per dag en per kind. Jij hebt als Chiroleiding de taak om dat attest in de loop van het voorjaar aan de ouders te bezorgen.


•    Fonds Vrijetijdsparticipatie
Het Fonds Vrijetijdsparticipatie wil mensen die in armoede leven meer laten deelnemen aan activiteiten in hun vrije tijd. Ook jeugdwerk valt daaronder. Meer info daarover vind je op hun website.


•    Jouw gemeente
Sommige steden en gemeenten voorzien een beperkt budget om kinderen en jongeren uit een kansarme situatie te ondersteunen bij hun vrijetijdsbesteding. Het is het informeren bij het desbetreffende dienstencentrum zeker waard!


•    OCMW & Sociale Huizen
Wordt het gezin in kwestie al begeleid en ondersteund door het OCMW of een Sociaal Huis? Dan is het zeker aangeraden om daar eens aan te kloppen en te horen welke financiële mogelijkheden zij nog kunnen bieden voor vakantiebesteding.