De jeugddienst en jouw Chiro

Wanneer je Chirogroep met een probleem kan je naast je direct netwerk (VB, proost, ouders, oud-leiding) ook aankloppen bij het gewest, het verbond, de parochie, de jeugdraad én de jeugddienst.

De Jeugddienst is een onderdeel van de gemeente maar kan ook een binnen de vrijetijdsdienst of de welzijnsdienst zitten. Deze dienst is er helemaal om je Chiro mee te ondersteunen.

De meeste gemeenten hebben een jeugdconsulent. Deze persoon werkt op de jeugddienst en heeft als belangrijkste taak “het begeleiden en ondersteunen van het jeugdwerk”. Meer informatie over de rol van de jeugdconsulent en de jeugddienst vind je op de website van de Vlaamse Vereniging voor Jeugddiensten.

Met welke vragen kun je terecht op de Jeugddienst?
 • Welke subsidies kunnen we aanvragen en hoe moet dat?
 • We hebben problemen met onze lokalen, hoe moeten we dat aanpakken?
 • Waarvoor kunnen we allemaal bij de gemeente terecht?
 • We hebben veel te weinig leiding voor volgend jaar. Kunnen jullie ons wat tips geven?
 • We willen graag in de jeugdraad met onze groep, kan dit?
   
Jouw gemeente kan je Chiro op veel manieren ondersteunen
 • Met subsidies (bv. de werking, het bivak, verbouwingen, projecten, enz.)
 • Met materiële dienstverlening (uitleendienst met fuifmateriaal, nadarhekkens, kampvervoer, onderhoud speelterrein… )
 • Met algemene ondersteuning bij jullie werking. (bv. doorverwijzen naar organisaties die jullie tips kunnen geven rond het werken met een kind in armoede of een vluchteling)
 • Met workshops organiseren voor jongeren interessant voor je Chirowerking (bv. een EHBO-cursus, brandveiligheid, omgaan met kinderen met moeilijke problemen).
   
Vragen van jeugdconsulenten over de Chiro

Als je jeugdconsulent vragen heeft over de ondersteuning van de Chiro en haar verbonden en gewesten, kun je hem/haar altijd doorverwijzen naar deze pagina. Op die pagina vindt een jeugdconsulent informatie over de Chiro, op maat van de jeugddienst.