De basisprincipes

De basisprincipes

Zo kunnen activiteiten coronaproef doorgaan

Hieronder vind je de maatregelen die gelden voor activiteiten met leden tijdens het nieuwe Chirojaar. Momenteel zijn dat de maatregelen die voor de kampen van toepassing waren, tot er nieuwe maatregelen komen. Zodra die er zijn, vinden jullie die hier. Voor meer info over vergaderingen of activiteiten met leiding kan je hier terecht.

 1. Wie ziek is, blijft thuis

Pictogram ziek kind

Iedereen is welkom, behalve:

 • Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de drie dagen voor de activiteit. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen.
  • Dat geldt zowel voor leden als voor leiding, VB's, ondersteuning etc.
 • Mensen uit de risicogroep of met ziekte? Die mogen deelnemen als:
  • ze een doktersattest kunnen voorleggen.
  • hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij astma.

Ouders zijn verantwoordelijk om hun kind gezond naar de Chiro te sturen. Zorg dus dat je hen goed informeert over de maatregelen.

 

2. Deel je activiteit op in bubbels van maximum 50 personen

Pictogram bubbel van 50 personen

Je maakt bubbels van maximum 50 deelnemers (leden en leiding inclusief).

In die bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker gebruiken.

Leiding zit bij hun leden in dezelfde bubbel.

Er staat geen beperking op het aantal bubbels per activiteit. Jullie kunnen dus met z'n allen activiteiten doen op hetzelfde terrein, zolang jullie de groep opdelen in duidelijk afgebakende bubbels.

Er mogen meerdere afdelingen in één bubbel zitten.

 

3. Houd gegevens van deelnemers bij

Pictogram contacttracing

Drie documenten zijn van cruciaal belang voor de opvolging van de coronamaatregelen:

 • Een volledige aanwezigheidslijst met contactgegevens
 • Een contactlogboek waar alle contacten per bubbel in opgeschreven worden
 • Een up-to-date medische fiche

 

4. Zieke leden of leiding? Volg het stappenplan.

Pictogram ziekte op kamp

Raadpleeg het stappenplan.

 

5. Iedereen is op de hoogte van de maatregelen die gelden tijdens jullie activiteiten.

Ouders, deelnemers, leiding,... zijn op de hoogte van de coronamaatregelen. Communiceer deze dus duidelijk en opnieuw aan de start van jullie Chirojaar.

 

6. Hygiëne is essentieel

Persoonlijke hygiëne

Pictogram ziekte op kamp

Volg de gebruikelijke hygiënemaatregelen:

 • Handen regelmatig wassen. Zeker voor en na:
  • een activiteit
  • een maaltijd (inclusief tussendoortjes)
  • een toiletbezoek
 • Hoesten en niezen in je elleboog.
 • Eenmalig gebruik van papieren zakdoeken i.p.v. stoffen zakdoeken
 • Eenmalig gebruik van papieren handdoeken na het handen wassen
 • Gebruik afsluitbare vuilnisbakken om die papieren zak- en handdoeken in te gooien, die je liefst niet met je handen moet openen (pedaalemmers zijn ideaal).
 • Informeer je leden en hang posters op (pictogrammen met maatregelen, handen wassen, enz.)
 • Vermijd contact met externen. Is dat onvermijdbaar, dan hou je 1,5 m afstand. Is die 1,5 m afstand niet mogelijk, dan dragen + 12-jarigen (dus ook leiding van -12-jarigen) een mondmasker.

Infrastructuur

Reinigen oppervlakkenVerluchten

Reinig contactoppervlakken die door meerdere bubbels gebruikt worden. Doe dat telkens nadat daar ‘een bubbel geweest is’. Op het einde van jullie Chiroactiviteit maak je dus alles grondig schoon.

Verlucht gebouwen. Laat ze overdag gewoon open staan (als het niet regent).

Materiaal

Materiaal in bubbel

Hou materiaal zoveel mogelijk binnen de bubbels.

Moet je toch gemeenschappelijk iets gebruiken of materiaal uitwisselen? Reinig dat dan telkens tussendoor (water en zeep).

 

7. Spelen en activiteiten worden aangepast

Speel zoveel mogelijk in de buitenlucht.

Voorzie extra tijd in jullie dagroutine om handen te wassen (bv voor en na het vieruurtje,...)

Vermijd intensief contact, mond-mondaanrakingen, mond-handaanrakingen, op elkaar liggen of hangen, enz.

Geen massaspelen met (leden uit) meerdere bubbels.

 • Voor sommige gezamenlijke momenten lukt het misschien wel om afstand tussen bubbels te bewaren, bv. een gezamenlijke opening van de Chirodag.

Speel zoveel mogelijk op je eigen terrein.

Vermijd externen op jullie terrein of bij de activiteiten.

Dagtocht of verplaatsing naar het nabijgelegen bos of park mogen als:

 • het met leden en leiding van dezelfde bubbel is.
 • je zo weinig mogelijk kans hebt om met ‘externen’ in contact te komen. Trek bijvoorbeeld de natuur in en ga niet naar het dorpscentrum.
 • iedereen een mondmasker bij heeft voor als je toch in contact komt met ‘externen’.
 • je de maatregelen volgt die op dat moment gelden in de samenleving.

 

8. Zorg goed voor elkaar

Na het kamp zullen ook de gewone Chiroactiviteiten er anders uitzien, en dat zal niet altijd gemakkelijk zijn voor leden en leiding. Maar er zijn heel wat manieren om er te zijn voor elkaar en je toch verbonden te voelen.