Ziekte op kamp

Ziekte op kamp

Noodprocedure

Laatst aangepast op  29 juni 2021

Belangrijk:

- Hou er rekening mee dat lokale besturen ervoor kunnen kiezen strengere regels op te leggen.

- Aarzel nooit om naar een arts te gaan. Vergeet niet dat er ook nog andere acute aandoeningen bestaan naast corona!

 

Wat als er iemand ziek is op kamp?

De coronasymptomen

De symptomen waar je alert voor bent:

 • Minstens een van de volgende hoofdsymptomen doet zich plots voor, zonder andere duidelijke oorzaak: hoest, kortademigheid, pijn op de borstkas, geur- of smaakverlies
  OF minstens twee van de volgende symptomen doen zich voor, zonder andere duidelijke oorzaak: koorts, spierpijn, vermoeidheid, neusverkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, gebrek aan eetlust, waterige diarree, acute verwardheid, plotse val
  OF verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest, ...), zonder andere duidelijke oorzaak.
 • Opgelet: bij kinderen is het al voldoende dat ze enkel koorts hebben zonder duidelijke oorzaak om de diagnose van COVID-19 te overwegen.
 • Hang de symptomenlijst zichtbaar op zodat iedereen goed weet waar er op gelet moet worden.

Ziek na het krijgen van je vaccin? Vaccinatiesymptomen hebben een duidelijk aanwijsbare oorzaak, en zijn niet besmettelijk. Als de symptomen verergeren of niet weg zijn na 24 uur, dan ga je naar huis en neem je contact op met je dokter.

Slaapbubbels

Dit jaar moet je vooral rekening houden met de ‘slaapbubbels’, namelijk wie er samen in één tent of lokaal slaapt. Bij ziekte zal je altijd eerst naar die personen kijken voor verdere gevolgen. Noteer wie samen in een tent of lokaal slaapt, bv. in het contactlogboek. 

Daarnaast hou je goed in de gaten met wie leden buiten hun slaapbubbel intensieve contacten gehad hebben, bv. tijdens het spelen of eten, want ook die mensen moeten bij een besmetting getest worden.  

Noodprocedure

Bekijk hier het stappenplan dat je helpt alle stappen juist te doorlopen.

Iemand is ziek op kamp

 • Plaats de persoon met symptomen in de kindvriendelijke quarantaineruimte. 
 • Als er meerdere zieken zijn, zet je ze in een aparte quarantaineruimte. 
 • Als je twijfelt over symptomen, vraag dan altijd advies van een dokter.
 • Contacteer de ouders om hun kind zo snel mogelijk op te halen
 • De zieke persoon gaat naar huis en laat een PCR-test uitvoeren bij de huisarts
 • Neem contact op met Chirojeugd Vlaanderen: 03-231 07 95.
 • In afwachting van de resultaten ben je ook binnen de bubbel extra waakzaam: geen contact met externen, geen fysiek intensieve activiteiten. 
 • Je mag terugkeren als de test negatief is en na goedkeuring van de arts of na 24 uur zonder ziektesymptomen. 

Persoon test negatief

Na 24uur symptoomvrij of na goedkeuring arts mag die terugkeren.

Persoon test positief

 • De besmette persoon blijft thuis en volgt de standaard quarantaineprocedure op zoals opgelegd door de behandelende arts. 
 • Personen die in dezelfde ruimte slapen of die intens fysiek contact hadden, worden opgehaald door de ouders. Ze laten zich testen door een arts (PCR-test) en gaan in voorgeschreven quarantaine
  • Geen besmettingen? OEF, alles kan gewoon verder doorgaan voor de personen die nog op kamp zijn. 
  • Minder dan 30% van de personen uit de slaapruimte of die intensief contact hadden, zijn besmet: OEF, het kamp kan gewoon doorgaan voor de aanwezigen. 
  • Meer dan 30% van de personen uit de slaapruimte of die intensief contact hadden, zijn besmet: er komt een mobiel team ter plaatse dat bij de anderen uit de bubbel een sneltest afneemt. Contacttracing zal jullie hiervoor contacteren. 

Mobiel team komt ter plaatse

 • Breng de kampgemeente ervan op de hoogte dat er een mobiele testing plaatsvindt. 
 • Er wordt testing gedaan bij de volledige bubbel.  
  • Geen besmettingen? OEF, alles kan gewoon verder doorgaan voor de personen die nog op kamp zijn. 
  • Zijn er enkel besmettingen in eenzelfde slaapruimte? Dan gaat heel die slaapruimte naar huis. Na twee tot vier dagen zal er opnieuw een testing plaatsvinden voor iedereen die op het kampterrein blijft.
  • Zijn er besmettingen in meerdere slaapruimten? Dan gaat de hele bubbel naar huis. 

  Wie breng je op de hoogte in geval van een vastgestelde besmetting

  • Ouders/opvoedingsverantwoordelijke van kind zelf  
  • De bivakpermanentie van Chirojeugd Vlaanderen om jullie te ondersteunen bij verdere stappen 
  • Ouders van kinderen in dezelfde bubbel  
  • Eigenaar van het gebouw en/of het terrein  
  • Lokaal bestuur ter plaatse met informatie over genomen stappen 
  • Je eigen gemeente voor verdere ondersteuning thuis

  Belangrijke aandachtspunten

  • De slaapmomenten zijn de meest risicovolle momenten om een eventuele besmetting door te geven bij activiteiten met overnachting. Je maakt dus het beste gebruik van vaste slaapplaatsen. Noteer ook wie samen in één ruimte slaapt, bv. in het contactlogboek.  
  • Probeer bij eetmomenten aan tafel te zitten met personen van je eigen afdeling. Ook eetmomenten kunnen risicovol zijn en kunnen dus cruciaal zijn bij het verdere verloop als er zich meerdere besmettingen voordoen. 
  • Vermijd intensief contact tijdens het spelen, want ook daar zijn er risico’s. Die kunnen ook in rekening gebracht worden bij een besmetting. 
  • Voel je je als groep veiliger als je sneller beslist om een bubbel naar huis te sturen? Dat mag, want jullie draagkracht is belangrijk. Neem altijd contact op met de bivakpermanentie van Chirojeugd Vlaanderen om samen beslissingen te maken: 03-231 07 95. 
  • Krijg je tijdens het kamp bericht dat iemand uit de directe omgeving van een deelnemer besmet blijkt? Volg dan het stappenplan: besmetting in omgeving.

  Vragen van journalisten?  

  • Als een journalist je contacteert, hoef je niets te vertellen. Laat je niet verleiden om een sappige quote te geven die uit de context gerukt kan worden.  
  • Contacteer altijd de bivakpermanentie van Chirojeugd Vlaanderen op het nummer 03-321 07 95. Wij staan je bij met advies en nemen graag bepaalde zaken van jullie over.  

  Hulp nodig?  

  Hang deze telefoonnummers op een zichtbare plaats op:  

  • Algemeen noodnummer: 112  
  • Lokale dokter om te contacteren als er onderzoek nodig is  
  • De bivakpermanentie van Chirojeugd Vlaanderen: 03-231 07 95 

  Meer weten?

  Op de website van de Ambrassade kan je nog uitgebreidere info vinden over de noodprocedure.

  Vond je geen antwoord op je vraag? Aarzel dan niet om ons te contacteren via [email protected] of op 03-231 07 95 (ma-vr 9-17u).