Communiceren over een ledenstop

Communiceren over een ledenstop

Dé belangrijkste factor bij de organisatie van een ledenstop: communicatie. Zorg dat iedereen goed en op tijd op de hoogte is van jullie beslissing, deadlines, inschrijvingsprocedure, enz.

Communiceer op tijd en duidelijk

Zorg dat je (potentiële) leden en omgeving op de hoogte zijn van de beslissing om een ledenstop in te voeren en waarom. Geef info over hoe jullie inschrijvingen verlopen.

  • Communiceer via je website en Facebookpagina maar ook via flyers, briefjes, het gemeenteblad, lokale pers, enz. zodat je zeker iedereen mee hebt.
  • Overweeg je om voor het eerst een ledenstop in te voeren komend werkjaar? Dan is april al een goed moment om de huidige ouders daarover te informeren.
  • Heb je al even een ledenstop en heb je na de evaluatie beslist om die nog een jaar te behouden? Dan is juni een geschikt moment.

De eerste keer ooit dat we een ledenstop hadden, stond er ook een artikel in de plaatselijke krant.  Voor de rest zetten we ook weleens een berichtje op Facebook als we aan ons maximumaantal zitten voor een bepaalde afdeling.


                                Eva, groepsleidster Chiro Nele Lede

  • Je kan op onze website een voorbeeldbrief dowloaden om over jullie ledenstop te communiceren. De blauwe tekst is aan te vullen met spcifieke info over jullie Chirogroep en werking.
  • Ga je op huisbezoek bij de start van het werkjaar? Met een heleboel leden is dat een hele klus. Maak een goede spreiding en begin op tijd.
    • Huisbezoeken bij al je leden niet haalbaar? Een alternatief is om een info-avond te organiseren waarop je alle leden en hun ouders in één klap kan ontmoeten en informeren.
    • Let wel: dit vraagt meer effort van de ouders en je kan niet met iedereen even diepgaand in gesprek gaan.

Maak een communicatieplan!

Een communicatieplan is een handig schema waarin staat wat je wanneer, waar en aan wie wil laten weten. Er staat ook in wie de communicatie opvolgt, wanneer er deadlines zijn, enz. Zo verliezen jullie zeker niets uit het oog en zijn alle betrokkenen op de hoogte. Hieronder zie je een voorbeeld van hoe Chiro Rumbeke communiceerde over hun ledenstop.

Boodschap

Voor wie?

Kanaal

Wanneer

Verantwoordelijke

Eerste mededeling toepassing ledenstop volgend werkjaar

Ouders en leden van Chiro Rumbeke

Jaarlijks Chiroboekje

Vlak na de paasvakantie

Nina

Info over vernieuwde maatregel ledenstop en inschrijvingen volgend werkjaar

Ouders van potentiële nieuwe leden

Flyer met info

Begin juni

Eva

Praktische info over verloop inschrijvingen en afspraken over ledenstop

Ouders en leden van Chiro Rumbeke

Brief met info

→ Persoonlijk afgeven bij ouders/leden thuis. Indien niet thuis: in brievenbus + sms sturen dat er een belangrijke brief in de brievenbus zit.

Begin zomervakantie

Nina

Info over ledenstop, mogelijkheid tot vragen stellen

Ouders en leden van Chiro Rumbeke

Infoavond

Eind augustus (3 momenten)

Nina en Eva

Polsen bij leden die nog geen vijf keer naar de Chiro kwamen of ze nog interesse hebben

Ouders en leden die nog geen vijf keer naar de Chiro kwamen

Via telefoon/face-to-face

Begin november

Iedereen van de leiding voor de eigen afdeling