Commissie Continuïteit

Commissie Continuïteit

CONTINUÏTEIT?

Continuïteit, een draak van een woord, maar het betekent wel iets belangrijk. Het gaat hier immers over het voortbestaan van Chirogroepen. Met de Commissie Continuïteit (de Coco) werken we concrete acties en ondersteunende tools uit om Chirogroepen en Chirokader (gewesten, verbonden en nationale ploegen) in hun voortbestaan te helpen. Volgende thema’s vormen hierin de kern:

  • Leden en leiding tekort.
  • Leden en leiding teveel.
  • Stoppende of startende Chirogroepen.
  • Het plaatselijke netwerk van een Chirogroep versterken.
  • Oudleidingsploegen.
  • Gewesten en verbonden ondersteunen in hun taak van Steun Op Maat naar Chirogroepen toe.

Enkele concrete voorbeelden manieren waarop de Coco jou kan helpen bij problemen rond deze thema’s:

  • Leden werven, bv. de brochure Leden werven, waar heel wat info en tips staan om zowel jonge als oudere leden te werven.
  • Leiding werven en leidingstekort, bv. de brochure ‘Leiding zoeken, binnenhalen en houden, Facebookgroep Chiro Erasmus, hier kan je extra leiding vinden om je leidingsploeg te versterken op kamp.
  • Het plaatselijke netwerk versterken, bv. het Octopusplan
  • We bieden ook workshops aan, onder andere over ‘Spelen in kleine groepen’.

Vele andere nationale ploegen versterken ook Chirogroepen en Chirokader. De Groepsleidingscommissie versterkt bijvoorbeeld de groepsleiding, verbonden en gewesten ondersteunen Chirogroepen via Steun Op Maat. De Coco wil hiernaast een soort helikopter in zijn, het overzicht bewaken van expertise, tools en methodieken en deze natuurlijk ook zoveel mogelijk verspreiden naar Chirogroepen en kaderploegen die hier gebruik van willen maken.

Kom eens langs bij de Coco

Ben je gevoelig voor het verdwijnen van Chirogroepen?
Schrijf je graag een brochure?

Werk je graag methodieken uit voor leidings –en kaderploegen?
Geef je graag workshops?

Stuur ons een mailtje of bel naar 03-231 07 95.

Volg ons op Facebook!