Chiromissie

Chiromissie

Wie zijn we?

De Chiro: met meer dan 107 000 leden de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen.

 

Wat doen we?

De Chiro wil op zoveel mogelijk verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel kinderen en jongeren in hun vrije tijd bijeenbrengen. We willen hierbij alle kinderen en jongeren aanspreken, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, ongeacht hun fysieke of intellectuele capaciteiten. Via spel willen we kinderen en jongeren ervaringen laten opdoen, leren samenleven, hen een kijk bieden op zichzelf en de wereld.

 

Waarin geloven we?

De Chiro is geen eiland, maar wil betrokken zijn op de brede gemeenschap.  We willen jongeren ertoe aanzetten om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving.  We willen hen vormen tot geëngageerde en kritische wereldburgers.

Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging.  De Chiro wil een jeugdbeweging zijn die trouw blijft aan de leefwereld van kinderen en jongeren enerzijds en aan haar inspiratie anderzijds.  Onze Chirodroom is vertaald in een aantal waarden (rechtvaardigheid, graag zien en innerlijkheid).  Via onze Chiromethoden (de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode) willen we onze Chirodroom waarmaken.

 

Hoe doen we dit?

Als koepelorganisatie wil Chirojeugd Vlaanderen deze missie waarmaken door Chirogroepen te ondersteunen.  Dat doen we door met de hele kaderwerking Chirogroepen allerlei diensten aan te bieden, hen op maat te begeleiden wanneer een extra steuntje nodig is en door leiding te vormen.  Chirojeugd Vlaanderen geeft samen met alle leden, leiding en kaderleiding vorm aan het pedagogisch project Chiro.  Daarom komen we ook op verschillende fora op voor de belangen van het jeugdwerk en van alle kinderen en jongeren in onze samenleving.