Chiromissie

Chiromissie

De Chiro: met meer dan 113.000 leden zijn we de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen.

Wat doen we?


De Chiro wil op zoveel mogelijk plaatsen in Vlaanderen en Brussel kinderen en jongeren in hun vrije tijd bij elkaar brengen. We willen hierbij alle kinderen en jongeren aanspreken, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, ongeacht hun fysieke of intellectuele capaciteiten. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en de wereld.

Waarin geloven we?


De Chiro is geen eiland, maar wil betrokken zijn op de brede gemeenschap. We willen jongeren ertoe aanzetten om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We willen hen vormen tot geëngageerde en kritische wereldburgers.
Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging. De Chiro is meer nog dan spel, we zijn een leerschool voor het leven. Vertrekkend vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren streven we met hen naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan. We werken hiervoor met onze Chiro-methoden: de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode.

Hoe doen we dat?


Als koepelorganisatie wil Chirojeugd Vlaanderen haar missie waarmaken door Chirogroepen te ondersteunen. Dat doen we door met de hele kaderwerking onze groepen allerlei diensten aan te bieden, door hen op maat te begeleiden wanneer een extra steuntje nodig is en door leiding te vormen. Chirojeugd Vlaanderen geeft samen met haar leden, leiding en kaderleiding vorm aan het pedagogisch project Chiro. Daarom komen we op verschillende fora op voor de belangen van het jeugdwerk en van alle kinderen en jongeren in onze samenleving.