Bubbels

Bubbels

Mag ik in jouw bubbel?

Let op! Deze pagina wordt niet meer actief geüpdatet. Up-to-date informatie over corona en Chiro kan je vinden op chiro.be/corona.

Hoe werk je met bubbels?

Wat is een bubbel?

We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten en slapen. De leiding maakt bubbels van maximum 50 deelnemers (leden, leiding en kookploeg, inclusief alle anderen die mee op kamp gaan).

In die bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker gebruiken.

Er staat geen beperking op het aantal bubbels per kampterrein. Jullie kunnen dus met z'n allen op kamp op hetzelfde terrein, zolang jullie de groep opdelen in duidelijk afgebakende bubbels.

Er mogen meerdere afdelingen in één bubbel zitten.

 

Binnen een bubbel

 • Spelen, slapen, eten, enz. verloopt normaal.
 • Het is dus niet nodig om mondmaskers te dragen en 1,5 meter afstand te houden.
 • Regelmatig handen wassen blijft wél belangrijk.
 • Vermijd spelen die ‘intensief contact’ vereisen, zeker bij leden ouder dan 12.
  Denk aan mond-handaanrakingen, op elkaar hangen of liggen, gezichten vlak bij elkaar, dingen met de mond doorgeven, enz.

 

Contact tussen bubbels of met ‘externen’

 • Zo weinig mogelijk.
 • De leidingsploeg is dus mee opgesplitst in bubbels.
 • Toch overleg of uitwisseling nodig tussen de bubbels? Dat verloopt op 1,5 meter afstand en als dát niet mogelijk is met mondmaskers.

 

Wanneer starten de bubbels?

 • Voor de leiding: al bij de voorbereidingen. Houd rekening met de maatregelen die op dat moment in de samenleving gelden. Voorlopig bij digitaal afspreken dus de norm.
 • Voor de leden: bij aanvang van het kamp (bij verzamelen of afgezet worden op het kampterrein).

 

Hoe organiseer je de bubbels?

Tip!

Teken de verdeling van de bubbels uit op een plattegrond en hang die omhoog. Werk met kleurencodes of symbolen per bubbel op het terrein zodat leiding en leden weten wat ‘hun terrein en materiaal’ is.

Dit voorzie je voor elke bubbel:

 • Aparte slaapzalen of tenten
 • Eigen speel- en eetruimte
 • Apart sanitair en wasplaatsen: verdeel het bestaande sanitair per bubbel
 • Materiaal- en EHBO-koffers per bubbel zodat je geen materiaal hoeft ‘uit te wisselen’
 • Een plek om te spelen of te schuilen bij regenweer
 • Een kindvriendelijke isolatieruimte voor kinderen met ziektesymptomen

 

Wat als dat niet mogelijk is?

Heb je op je kampterrein een gebouw waar bubbels elkaar toch tegenkomen, bv. om naar het toilet of naar hun slaapzaal te gaan? Probeer in shiften te werken of voorzie eenrichtingsverkeer waardoor bubbels elkaar zo weinig mogelijk kruisen. Werk bijvoorbeeld met pijlen op de grond.


Aparte slaapzalen of tenten

Niet genoeg slaapruimte of tenten om de bubbels van elkaar te scheiden? Zoek extra tenten of vraag aan de leden om eigen tentjes mee te brengen om in te slapen. Zo kan je nog extra mensen te slapen leggen op het terrein.


Gedeelde eetruimte

Niet voldoende eetruimte om bubbels te splitsen? Eet in shiften, verlucht de ruimte en reinig tussen twee shiften de contactoppervlakken zoals tafels, stoelen, handvaten, deurklinken, enz. Elke bubbel heeft best ook eigen bestek en borden, of die worden goed afgewassen voor een andere bubbel ze gebruikt.


Sanitair

Niet voldoende toiletten of douches om op te splitsen per bubbel? Werk 's ochtends en 's avonds in shiften, en voor de toiletten voor en na de platte rust. Tussen contacten van twee bubbels door reinig je de contactoppervlakken zoals waterkraantjes, deurklinken, drukknoppen, waskommetjes, enz.
Zorg dat schoonmaakgerief hiervoor direct ter beschikking staat en stel hier eventueel iemand van de leiding voor aan om die schoonmaaktaak op zich te nemen. Zeker bij jonge leden.
Vergeet niet ook dat schoonmaakgerief te reinigen.


Materiaal

Als je toch materiaal doorgeeft, zorg voor een grondige reiniging en een goed overzicht van wie wat gebruikt op welk tijdstip.


Een speel -en schuilplaats bij regen

Niet iedereen kan samen in de refter(tent) spelen. Daarvoor kan je eventueel patrouille- of seniortenten voorzien. Kies er dan voor om in kleine tentjes te slapen met de leden, of voorzie een extra (shelter)tent.

 

De leidingsploeg?

 • De leidingsploeg wordt mee in bubbels ingedeeld met hun leden. Dat wil zeggen dat het er helemaal anders aan toe zal gaan dan je gewoon bent.
 • Hou je 's avonds een vergadering met de leidingsploeg? Dat kan met iedereen samen, maar met 1,5m afstand tussen de bubbels, en als die afstand niet mogelijk is met mondmaskers. Leiding kan per bubbel bijvoorbeeld elk een kant van de leidingstent hebben.
 • Binnen jullie bubbel mag je wel gewoon contact hebben met elkaar. Net zoals bij de leden is dat natuurlijk geen 'intensief contact' (te dicht op elkaar liggen, mond-mondcontact of mond-handcontact), maar je mag bijvoorbeeld wel vlak naast elkaar zitten, materiaal doorgeven aan elkaar, enz. Zorg voor een leuke manier om met andere leiding uit te wisselen door bijvoorbeeld een message wall op te zetten.
 • We weten dat het niet makkelijk zal zijn, maar jullie hebben een belangrijke opdracht om het kamp veilig te doen verlopen. We weten hebben er vertrouwen in dat jullie die verantwoordelijkheid zullen nemen.

 

Voorbereidingen thuis

Digitaal voorbereiden blijft voorlopig de norm. Momenteel is het nog niet de bedoeling dat jullie fysiek afspreken om voorbereidingen te treffen. Volg daarin vooral de veiligheidsrichtlijnen van de overheid.
Zodra fysieke voorbereidingen noodzakelijk en toegelaten zijn, zoals bij het klaarzetten van materiaal, maak je best duidelijke afspraken over wie er wanneer in de Chirolokalen mag zijn en zorg je er ook voor dat je contactoppervlakken goed reinigt voor je vertrekt.

 

Wat met opbouw en afbraak kamp?

 • Houd bij het opbouwen van het kampterrein rekening met de bubbels die je op kamp vormt.
 • Probeer tijdens de opbouw 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Als dat niet mogelijk is, draag je een mondmasker.
 • Als er externen (bv. oud-leiding) helpen tijdens de opbouw of afbraak, vormen ze een aparte bubbel.

Om rekening mee te houden:

 • Vergeet de kookploeg en andere ondersteuning niet bij de verdeling van de bubbels. Een kookploeg kan in een aparte bubbel, of binnen een bubbel met leden, afhankelijk van hoeveel volk er mee is.
 • Onderscheid tussen +12 en -12? Vanaf de leeftijd van 12 zijn er meer risico’s op het doorgeven van het virus, dus zijn er strengere maatregelen op vlak van hygiëne. Dit betekent intensief contact vermijden en gebruik van mondmaskers als er contact is met ‘externen’ (bv. op de bus naar je kamp).
  Je hoeft +12 en -12 dus niet per se te scheiden, maar dan gelden wel de ‘strengste’ maatregelen, ook voor de -12 leden in die bubbel.
 • Broers en zussen hoeven niet in dezelfde bubbel, beschouw hen als twee aparte deelnemers. Informeer hen wel op voorhand dat ook zij dan tijdens het kamp weinig direct contact met elkaar zullen kunnen hebben. Vraag ouders dus om voldoende eigen spullen per kind te voorzien. Shampoo en tandpasta delen over de bubbels heen is bijvoorbeeld niet toegestaan.
 • Liefjes op kamp? Als zij in een aparte bubbel zitten, hebben ze ook geen contact.
 • Op het kampterrein heeft elke bubbel een eigen plek, zoveel mogelijk afgescheiden van andere bubbels.
 • Komen de jongste leden later op kamp? Voorzie daarvoor plaats in een bubbel waar ze bij kunnen aansluiten. Een bubbel kan bv. met 30 starten en aangevuld worden tot 50.

Nog vragen over bubbels? Raadpleeg dan zeker onze FAQ-pagina!