Betaalbaar bivak voor iedereen

Betaalbaar bivak voor iedereen

4 tips om je kamp betaalbaar te houden

Het bivak staat voor de deur! Tellen jullie ook al af naar wat ongetwijfeld het hoogtepunt van jullie Chirojaar wordt? Bij het bivak komen ook kosten kijken. Het zou jammer zijn als leden niet mee kunnen door een te hoge financiële drempel. Daarom geven we jullie vier tips voor een betaalbaar bivak voor iedereen! 

In een notendop:

 • Verhoog je kampgeld niet zomaar.
 • Kunnen jullie iets extra's doen voor gezinnen die het minder breed hebben?
 • Via het ziekenfonds en de belastingen kunnen ouders wel wat centjes terugkrijgen.
 • Een kamp brengt voor ouders ook los van het inschrijvingsgeld nog extra kosten mee, bv. extra kampeer- en speelmateriaal. Heb daar oog voor.

Verhoog het kampgeld niet zomaar

Het kampgeld verhogen kan voor sommige gezinnen een groot verschil betekenen. Sta stil bij zo'n beslissing (Is het echt nodig? Wat is de impact voor de leden? Hoe zit het voor gezinnen met meerdere kinderen in de Chiro?) en ga na of er alternatieven zijn om misgelopen inkomsten te compenseren. Enkele pistes die jullie kunnen bekijken:

 • Zijn er uitgaven voor het kamp waarop jullie kunnen besparen? Je kan het bivakbegrotingssjabloon gebruiken om zicht te krijgen op jullie kosten.
 • Zijn er nog andere manieren om wat extra geld in het laatje te krijgen? Kan je bijvoorbeeld een kasactiviteit organiseren?
 • Informeer bij jullie gemeente of zij iets voor jullie kunnen doen.
 • Hebben jullie nog een reservepotje voor speciale situaties of noodgevallen? Misschien is dit wel een gelegenheid om (een deel van) dat potje aan te spreken.

Hou het betaalbaar voor iedereen

Wat kan je zelf doen? 

Bekijk zeker eens hoe je jullie het bivak betaalbaar kan houden voor al jullie leden. Enkele voorbeelden zijn: 

 • Een afbetalingsplan voor het kampgeld
 • Werk met een verminderde bijdrage voor wie het volledige kampgeld te veel is. Variaties hierop zijn:
  • Een minimum- en maximumprijs. Ouders kunnen dan zelf bepalen wat ze (kunnen) betalen.
  • Een sociaal tarief (verminderde bijdrage), het standaardtarief en een solidariteitstarief. Zo’n solidariteitstarief is een iets hogere bijdrage die je vrijwillig betaalt. Wie het kan, kan op die manier een extra steentje bijdragen om Chiro betaalbaar te houden voor iedereen.
 • Werkt je gemeente met UiTPAS? Dan kan je dat ook eens bekijken. Ontdek hoe ze dat bij Chiro Wilduraantjes ervaren!
 • Kampmateriaal uitlenen, zodat ouders dat niet per se moeten aankopen (bv. veldbedjes, slaapzakken, enz.) Hebben jullie als Chirogroep niet voldoende middelen om daarin bij te springen? Dan kan je altijd een beroep doen op Chiro Voor Chiro.

Andere tussenkomsten en tegemoetkomingen

 • Via het ziekenfonds kunnen ouders een tegemoetkoming krijgen voor het lidgeld. Informeer ouders daarover. Let wel op: in dat geval moeten ouders nog altijd eerst zelf het volledige bedrag betalen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
  • Bezorg de ouders na het kamp een bewijs van deelname zodat ze deze tegemoetkoming kunnen aanvragen. Wacht niet tot ouders hier zelf naar vragen, maar bezorg dit bewijs en de info over de tegemoetkoming proactief aan alle ouders. Ook leiding heeft recht op deze tegemoetkoming!
 • Voor kinderen t.e.m. 14 jaar hebben ouders recht op belastingvermindering van maximum €13,70 per dag.  
  • Het attest voor de belastingvermindering krijg je via jullie gemeente, jullie delen dat dan uit aan de ouders.
 • Sommige steden en gemeenten voorzien een budget om kinderen en jongeren uit een kansarme situatie te ondersteunen bij hun vrijetijdsbesteding. Je jeugddienst kan je hier ongetwijfeld meer over vertellen
 • Wordt het gezin in kwestie al begeleid en ondersteund door het OCMW of een Sociaal Huis? Dan is het zeker aangeraden om daar eens aan te kloppen en te horen welke financiële mogelijkheden zij nog kunnen bieden voor vakantiebesteding.

Communiceer

Maak alle informatie over kortingen, afbetalingssystemen en tegemoetkomingen bekend in jullie infoboekje, op jullie website en bij de inschrijvingen. Zorg ook voor een vaste contactpersoon bij wie ouders terechtkunnen met vragen. Zo kunnen jullie ervoor zorgen dat er geen financiële drempel ontstaat om deel te nemen aan jullie kamp!  

Andere, extra uitgaven

De inschrijvingsprijs voor het kamp is lang niet de enige kost voor ouders. Denk maar aan het nodige materiaal dat een kind moet meenemen op bivak. Een luchtmatras, een slaapzak, voldoende speelkleren, meerdere paren schoenen, verkleedkleren, zakgeld voor kaartjes en postzegels, een zwemoutfit, enz. Dingen die voor jou vanzelfsprekend lijken, zijn voor anderen misschien een hele opgave. Enkele oplossingen:

 • Neem met de leiding wat extra spullen mee.
 • Doe een inzamelactie waarbij ouders extra spullen kunnen uitlenen aan kinderen die het nodig hebben
 • Doe een aanvraag bij Chiro Voor Chiro om materiaal aan te kopen voor kinderen die er nood aan hebben

Informeer ouders over die oplossingen en maak je systeem zo laagdrempelig mogelijk.

Nog vragen? Neem gerust contact met ons op via diversiteit@chiro.be of 03-231 07 95