Back to top

FAQ Vrijwilligersstatuut

0 

Wat moet onze Chirogroep doen en weten?

  • Informatieplicht: Je moet ervoor zorgen dat vrijwilligers op de hoogte zijn van o.a. de doelstelling en het juridisch statuut van de groep, over de verantwoordelijken van de groep en over de verzekering. Op welke manier je de vrijwilligers informeert, bepaal je zelf: website, ledenblad, brief aan de ouders, enz. Je moet wel achteraf kunnen bewijzen dat je je vrijwilligers geïnformeerd hebt. Download het uitgewerkte voorbeeld voor Chirogroepen.
  • Verzekeringsplicht: Je bent verplicht om alle vrijwilligers te verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid (BA). Maar wees gerust: in de Chiro zijn alle vrijwilligers automatisch voor burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd. Dus zowel leiding, kookploegen als vrijwilligers, die spontaan even een handje toesteken op een eetfeest, zijn allemaal automatisch voor burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd. Elke Chirogroep, die aangesloten is bij Chirojeugd Vlaanderen, is op deze manier automatisch in orde met de wetgeving. De Chiropolis dekt leden en leiding ruim voldoende (BA, ongevallen, rechtsbijstand, ...). Als je tijdelijke vrijwilligers (bvb. kookploegen, freelancers of vrijwilligers die meehelpen aan een bouwproject) beter wil verzekeren dan enkel voor burgerlijke aansprakelijkheid, zal je een extra verzekering moeten afsluiten.

Wie is vrijwilliger?

Enkel de leiding en de tijdelijke vrijwilligers – zoals oud-leiding, (kook)ouders, enz. – zijn vrijwilligers. Leden zijn dus geen vrijwilligers, tenzij ze vrijwilligerswerk uitvoeren (bv. aspi’s of keti’s die leiding geven aan de speelclub). Belangrijk is dat elke vrijwilliger op de hoogte moet kunnen zijn van zaken als verzekering, statuut van de organisatie, enz. Om vergissingen te vermijden en uitzonderingen ook te dekken, kun je het beste de informatie op de site van je eigen groep of in het Chirokrantje zetten. Zo kan iedereen op de hoogte zijn.

Moet onze Chirogroep een briefje bezorgen aan de leden met alle informatie op?

Nee, de informatie in je tijdschrift of op je site plaatsen is voldoende. Je kunt wel een brief sturen aan alle ouders van de leden zodat ook zij als mogelijke tijdelijke vrijwilliger al op de hoogte zijn.

Hoe moet je tijdelijke vrijwilligers verzekeren?

In de Chiro zijn alle vrijwilligers automatisch voor burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd. Dus zowel leiding, kookploegen als vrijwilligers, die bvb. spontaan een handje toesteken op een eetfeest, zijn allemaal automatisch voor burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd. Elke Chirogroep, die aangesloten is bij Chirojeugd Vlaanderen, is op deze manier in orde met de wetgeving.
Tijdelijke vrijwilligers (bvb. kookploegen, freelancers of vrijwilligers die meehelpen aan een bouwproject), die je voor méér dan enkel burgerlijke aansprakelijkheid wil verzekeren, heb je verschillende mogelijkheden via de Chiropolis:

1. Verzekering voor een beperkte periode: deze verzekering wordt meestal gebruikt voor kookploegen of voor oud-leiding die op een weekend meegaat als leiding. Stuur het formulier vóór het begin van de activiteit door naar het nationaal Chirosecretariaat (de datum en het uur zijn belangrijk).

2. Freelancer: deze verzekering wordt gebruikt voor oud-leiding die regelmatig inspringt. Ze worden mee aangesloten met de leidingsploeg en zijn op dezelfde manier verzekerd als de leidingsploeg. Je regelt die verzekering ook op dezelfde manier als je leidingsploeg (via Groepsadministratieprogramma).

3. Verzekering voor oud-leiding en/of oudercomités: je kunt ook direct oud-leiding of oudercomités verzekeren voor een heel jaar.

4. Gemeenrecht voor vrijwilligers: die verzekering is vooral bedoeld voor vrijwilligers die bouw- of verbouwingswerken uitvoeren aan lokalen.

Sinds kort kan het ook anders. Je kunt nu bij de provincie terecht om tijdelijke vrijwilligers gratis te verzekeren. Daarvoor moet je eerst je groep/gewest/verbond laten "erkennen" en daarna minstens drie werkdagen op voorhand het aantal tijdelijke vrijwilligers doorgeven aan de verzekeraar. Deze verzekering is interessant omdat je van tevoren enkel moet doorgeven hoeveel tijdelijke vrijwilligers je wilt verzekeren en niet de namen moet kennen.
Belangrijk om weten:

  • De verzekering is gratis;
  • Er is een periode van max. 6 weken voorzien om je vereniging te erkennen.
  • Eenmaal je je erkenningsnummer hebt, is het ook nog belangrijk om meer dan drie werkdagen op voorhand je activiteit en het aantal vrijwilligers dat daarbij ingeschakeld wordt, bekend te maken bij de verzekeraar.
  • Een aantal provincies bieden de mogelijkheid om de erkenningsaanvraag te laten verlopen via de gemeente in plaats van de provincie.

Op de websites van de Provinciale Steunpunten voor Vrijwilligers vind je hierover meer informatie, de aanvraagformulieren en de reglementen:

Wat raden we aan?

  • voor kookouders: verzekering voor beperkte periode
  • voor vrijwilligers voor bouwprojecten: gemeenrecht voor vrijwilligers
  • voor eetfeesten of andere activiteiten, waarbij je van tevoren niet goed weet wie er komt helpen en je vindt het belangrijk om deze tijdelijke vrijwilligers voor méér te verzekeren dan enkel voor burgerlijke aansprakelijkheid: gebruik de gratis provinciale verzekering.

Is de verantwoordelijke van de feitelijke vereniging als enige aansprakelijk?

Nee, hier verandert er niets. Net zoals het altijd geweest is in een feitelijke vereniging, kan elk lid afzonderlijk en individueel aansprakelijk gesteld worden. Dat is altijd al zo geweest en dat levert weinig problemen op.

Waar kan ik hierover meer te weten komen?

Het statuut van de vrijwilligers