Veilig foto- en videogebruik

Veilig foto- en videogebruik

Smartphones, social media en dus ook foto’s en video’s zijn niet meer weg te denken uit onze leefwereld en dus ook niet uit het Chirogebeuren. Maar hoe doe je dat op een verantwoorde manier? We helpen je op weg.

Recht op afbeelding: vraag toestemming

Wanneer je foto’s of video’s wilt gebruiken of posten, heb je hier toestemming voor nodig. In de eerste plaats van de personen op de foto zelf, maar voor wie jonger is dan 18 jaar ook van hun ouders of voogd.

Enkele tips en aandachtspunten:

  • Vraag aan het begin van het Chirojaar toestemming aan de ouders/voogd om foto's te mogen nemen én gebruiken. Respecteer die keuze ook. Hou die toestemmingen bij om het overzicht te kunnen bewaren (we hebben tips voor hoe je dat in GAP kunt doen).
  • Vraag zeker toestemming als je iets in de kijker zet met je foto's, bijvoorbeeld bij een affiche of een nieuwsbrief.
  • Vermeld bij de foto’s die je online plaatst een e-mailadres zodat ouders en leden een seintje kunnen geven als ze een foto liever niet online zien staan. Als iemand vraagt om een foto te verwijderen, ook al gaven ze eerder toestemming, doe je dat meteen.
  • Let trouwens goed op als je foto's van het internet gebruikt, zelfs al staan daar geen personen op. Een aantal groepen kregen al een boete omdat ze foto's gebruikt hadden waar auteursrecht op rust. Er bestaat gespecialiseerde software die zoiets opspoort, ook al staat de foto in een pdf van een boekje dat je uitdeelt aan de leden. De boetes bedragen minstens € 250. Een goede reden om op te letten, dus!

Uitzonderingen op de regel:

  • Als de betrokken persoon zich op een openbare plaats bevindt, geeft die in principe impliciet de toestemming om op beeld te staan. Al stel je je best de vraag waarom je perse die foto wilt maken en of je het zelf leuk zou vinden mocht iemand zomaar een foto van jou maken. Voor gebruik heb je nog altijd wél de toestemming nodig.
  • Als de betrokken persoon niet het hoofdonderwerp van de foto is, en er dus toevallig op staat, mag je het beeld gebruiken. Een groepsfoto mag dus wel. Een beeld waar je expliciet twee mensen op uitlicht, daar moet je wel toestemming voor vragen.

Wat voor foto’s en video’s maak je?

  • Post (en maak) geen gênante of andere foto’s of video’s die je van jezelf ook niet ergens zou willen zien verschijnen.
  • Neem niet stiekem foto’s. Kondig op voorhand aan dat je een foto neemt en waarvoor je die wilt gebruiken. Als iemand aangeeft dat die liever niet (zo) op de foto staat, respecteer dit dan ook.
  • Let op met foto’s en video’s van kinderen in bv. zwemkledij. Helaas krijgen dit soort foto’s wel eens een verkeerd soort aandacht.
  • Niet alle mensen gaan even graag op de foto/video. Hou hier rekening mee.
Jongens komen om de hoek kijken

Online foto’s en video’s

Denk goed na voor je iets online plaatst, want eens iets online staat is het niet altijd even makkelijk om het terug volledig verwijderd te krijgen. Anderen hebben het soms al gedeeld, overgenomen of opgeslagen. Stel je dus eerst de vraag waarom je iets online wil zetten en wie daar dan toegang toe moet hebben.

Instagram en TikTok

Instagram en TikTok bieden de mogelijkheid om je account als privé in te stellen. Op deze manier houden jullie gemakkelijk overzicht van de mensen die jullie (willen) volgen en dus jullie beelden zien.

Wanneer jullie ervoor kiezen om jullie account openbaar te maken, denk dan samen goed na over welke beelden jullie wel en niet op jullie kanaal plaatsen. Sta er bij stil dat niet alleen ouders, de gemeente, maar ook onbekenden kunnen meekijken.

Facebook

Hoewel Facebook steeds minder gebruikt wordt, is het nog steeds een plaats waar heel wat Chirogroepen ouders en leden van updates voorzien, waar evenementen of fotoalbums worden aangemaakt. Dat is uiteraard leuk en nuttig, maar ga er bewust mee om.

Op Facebook zijn er daarbij verschillende mogelijke opties waartussen je kan kiezen. Je kan enerzijds kiezen voor een pagina die eender wie vrij kan volgen. Dat is waarschijnlijk de meest vanzelfsprekende keuze, maar ook de optie die je het minste overzicht geeft over wie je foto’s en video’s ziet. Je kan anderzijds ook kiezen voor een profiel of een (gesloten) Facebookgroep. Zowel bij een profiel als een Facebookgroep kan je werken met toestemmingen van wie je vrienden of de deelnemers zijn. Mediaraven heeft meer informatie over hoe je met Facebookgroepen omgaat.

Chirosite

Ook hier geldt de raad om foto's selectief te publiceren. De website is vooral de plaats waar mensen informatie vinden over jullie Chirogroep. Plaats dus vooral foto's waar dit nuttig is. Op de pagina over ledenwerving kan je bijvoorbeeld een foto plaatsen van een leuke activiteit, of de pagina over het maandblaadje laat je zien hoe dat eruitziet. Je kan bijvoorbeeld wel een kampblog bijhouden, waar je elke dag een update geeft van het kamp met een paar sfeerbeelden bij. Maar hou de grote fotoalbums gescheiden van de website of werk met een login.

Andere kanalen

Er zijn natuurlijk ook andere kanalen waarop je jullie foto’s en video’s kan plaatsen. Denk maar aan YouTube, Google Photos, Flickr, enzovoort. Heel wat van die kanalen bieden opties aan om gesloten albums aan te maken of video’s verborgen te publiceren. Maak een afweging met je leidingsploeg en kies dat platform dat het beste beantwoordt aan jullie noden.