Back to top

Sabam

0 

Wat is Sabam?

Sabam is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. Zij int en verdeelt (in de ruimste zin van het woord) auteursrechten in Belgie en een aantal andere landen. Sabam is een collectieve beheersvereniging en - voor alle duidelijkheid - een privebedrijf. Het is dus geen ministerie of een semi-overheidsbedrijf. De maatschappij, die in 1922 werd opgericht op initiatief van een aantal auteurs, groepeert duizenden auteurs uit alle disciplines, hoewel ze vaak alleen maar met muziek wordt geassocieerd. Het is inderdaad een vereniging van componisten, maar ook van tekstschrijvers, uitgevers, dramaturgen, scenaristen, dialoogschrijvers, fotografen, auteurs van ondertitels, tekenaars, choreografen, enz. Wanneer je als Chirogroep voor een fuif, feest of show muziek, teksten of beelden gebruikt, dan moet je via een bedrijf als Sabam 'een vergoeding' betalen aan de auteurs.

Wanneer moet je Sabam betalen?

Als je op een fuif of op een feestje muziek laat horen (live of opgenomen) die behoort tot het beschermd wereldrepertorium, dan moet je Sabam betalen. Ook als je beelden of teksten gebruikt die auteursrechtelijk beschermd zijn, moet je Sabam betalen. Heel wat mensen denken dat je geen Sabam moet betalen als je werkt met uitnodigingen of als je geen inkom vraagt. Dat is niet juist! Ook als het gaat om een privefuif (bv. met uitnodigingen) of als je geen inkom vraagt, moet je Sabam betalen.

Wanneer moet je geen Sabam betalen?

Je moet geen Sabam betalen als je een feest of een fuif organiseert waarop je enkel en alleen familieleden uitnodigt. 'Enkel en alleen familieleden' moet je letterlijk interpreteren.

Hoeveel moet je betalen?

Bereken hoeveel je Sabam ongeveer zult moeten betalen. Meestal is dat een forfait volgens tarief nr. 105 (party's, fuiven, feesten, karaoke, enz.). Hoeveel je precies betaalt, wordt bepaald volgens de grootte van de zaal en de gevraagde inkomprijzen. De in rekening genomen inkomprijs is telkens de gemiddelde inkomprijs die gevraagd wordt. Als er slechts een gedeelte van de zaal wordt gebruikt (bv. door panelen afgescheiden), dan vermeld je dat best. Dat kan invloed hebben op het forfait dat je moet betalen.

Het basistarief is altijd 10% van de bruto-ontvangsten. Die omvatten niet alleen elke som die je vraagt (inkomkaart, steunkaart, lidkaart, enz.), ook vormen van directe of indirecte sponsoring worden hierin meegerekend.
Het verschuldigde minimumbedrag kan nooit lager zijn dan 10% van het bedrag van de uitkoopsom. Alle bedragen die je als organisator verschuldigd bent voor het op- of uitvoeren van het programma vormen samen de uitkoopsom: zo heb je o.a. de uitkoopsom voor groepen die komen optreden, de gage van dj's, enz.
Je kunt je aangifte voortaan online doen via e-licensing. Je kan daar ook een simulatie uitvoeren, zodat je van te voren weet hoeveel je ongeveer zal moeten betalen.
Dien je vooraf geen aanvraag in, dan worden de tarieven met minstens 15% verhoogd.

Waar moeten we op letten?

Wij geven je een aantal tips.

Meer info?

www.sabam.be

Met vragen kun je terecht bij de Commissie Jeugdbeleid.