Nationale vrijwilligers

Nationale vrijwilligers

Onkostennota

Als medewerk(st)er van een nationale vrijwilligersploeg krijg je gemaakte onkosten terugbetaald. Hiervoor bestaat een standaard onkostennota (mét handleiding voor de liefhebbers).

 • Voeg de bewijsstukken van de onkosten (rekeningen, treinticketten, enz.) bij de kostennota.
 • Alle onkosten worden volledig vergoed. De kilometervergoeding voor verplaatsingen met de auto bedraagt 18 cent per km. Vrijwilligers die meer dan 4000 km per jaar rijden voor de Chiro betalen we 29 cent voor de kilometers boven de eerste 4000.
 • De absolute deadline voor de kostennota’s is 31 december.

Verzekering

 • Alle kaderploegen (leden van commissies, diensten, werkgroepen, enz.) krijgen bij hun aansluiting naast een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand, ook een verzekering ‘overlijden en invaliditeit’.
 • Het is mogelijk om individueel een gratis bijkomende verzekering te nemen voor loonverlies (die is enkel relevant als je nu een loon krijgt!).  Verzamel de namen van mensen in je commissie die deze verzekering willen en geef ze door bij de aansluiting.

Weekends en vorming

De Chiro stimuleert nationale vrijwilligers om zich via externe vorming te verdiepen in hun
thema. De Chiro betaalt daar – na goedkeuring en na bijdrage van de gemeente – een deel van terug. Wat je niet van de gemeente krijgt, kan de deelnemer terugkrijgen van de Chiro, op de volgende manier.

 • Voor een cursus die maximaal 100 euro kost: het nut voor de beweging wordt bepaald door de eigen ploeg, de Chiro betaalt het hele bedrag terug. Het besluit tot het volgen van de cursus staat vermeld in de notulen van de commissie.
 • Voor een cursus van meer dan 100 euro: het nut voor de beweging wordt bepaald door de voorzitters, de Chiro betaalt maximaal 250 euro terug.
 • Nationale ploegen kunnen voor hun ploeg externe workshops voorzien, de Chiro betaalt daarvoor maximaal 250 euro per ploeg per werkjaar. De workshop moet vermeld worden in de notulen van de commissie.
 • Die bedragen worden iedere keer dat een bedrag volgens de index 10 euro hoger zou moeten liggen, 10 euro geïndexeerd, we behouden ronde getallen. 

Voor voorbereidingsweekends voor cursussen, inleefreizen, studie- en schrijfweekends van nationale commissies maakten we enkele afspraken voor de betaling.

 • Kosten die eigen zijn aan de cursus (knutselmateriaal, kopies, bundel voor begeleiding, enz.) komen mee op de rekening van de cursus zelf, op een aparte kostennota.
 • Kosten voor de huur van de locatie worden vergoed door Chirojeugd Vlaanderen.
 • Kosten voor voeding en ontspanning worden betaald door de deelnemers van het weekend. Er wordt geen bijdrage gevraagd aan de medewerkers van werkweken, er worden ook geen vervoersonkosten uitbetaald. De drank tijdens het lavertje is te betalen. Werkweken staan open voor leiding en leden. Om dat alles betaalbaar te houden, proberen we dat zoveel mogelijk in zelfkook te doen.

Eten voor de vergadering

Nationale commissies en redacties krijgen een budget van 3 euro per persoon om zelf een maaltijd te koken voor de vergadering. De kosten worden ingediend via een kostennota.
Er is in het nationaal secretariaat ook de mogelijkheid om boterhammen te bestellen.

Afscheidscadeaus/-feestjes

Leden van Chiroraad, Beleidsraad, nationale commissies, redacties en diensten krijgen een afscheidscadeau ter waarde van een boek (maximum 25 euro).
Verbonden en nationale ploegen kunnen jaarlijks een (afscheids)feestje organiseren om het leven in de ploeg te ondersteunen.  Voor het feestje mag een bedrag van 10 euro per persoon ingediend worden.