Back to top

De Billijke Vergoeding

0 

1. Wat is de Billijke Vergoeding?

De Billijke Vergoeding lijkt wel wat op Sabam. Het zijn alletwee vergoedingen die betaald moeten worden aan de makers van de muziek die wij spelen op fuiven, festivals, bals, eetfestijnen...
Het verschil is dat Sabam naar de auteurs (tekstdichters en componisten) van de nummers gaat; de Billijke Vergoeding is bestemd voor de uitvoerders (muzikanten, zangers, producenten,...) van muziek.
Je moet ze dus alletwee betalen als je een fuif organiseert (of een ander evenement waarbij er vooraf opgenomen of uitgezonden muziek gespeeld wordt), maar ze worden wel door andere instanties geïnd.
De Billijke Vergoeding is het rechtstreeks gevolg van een Europese wetgeving, en werd in onze wetgeving vertaald in een Koninklijk Besluit.

2. Voor welke activiteiten betaal je Billijke Vergoeding?

Voor je gewone activiteiten op zondag betaal je niets, ook al gebruik je daarbij regelmatig een streepje muziek. Laat dat duidelijk zijn.

Als je een fuif organiseert, of een kwis, of een eetfestijn, of een bonte avond, of ... - kortom, als je muziek draait en je nodigt mensen uit - moet je sinds 1 december 2001 wel een Billijke Vergoeding betalen.

3. Hoeveel moet je betalen?

Er zijn verschillende mogelijkheden. We leggen hier degene uit die belangrijk zijn voor Chirogroepen. De tarieven vind je op www.bvergoed.be (opgelet, die tarieven zijn exclusief 6% btw).

Mogelijkheid 1: De zaaluitbater betaalt jaarlijks een bedrag.

Dit wordt berekend volgens drie criteria:

 • oppervlakte;
 • of de zaal gebruikt wordt voor activiteiten waar drank geschonken wordt;
 • of de zaal gebruikt wordt voor activiteiten waar zowel gedanst wordt als gedronken.

Voorbeeld:
De zaaluitbater van een zaal van 200 m² waar zowel fuiven plaatsvinden als eetfestijnen, betaalt jaarlijks ongeveer 370 euro Billijke Vergoeding. Stel dat er in die zaal 50 activiteiten per jaar georganiseerd worden waar ofwel gedanst ofwel drank geschonken wordt, dan komt dat op een 7,5 euro per activiteit.

Als een zaal veel gebruikt wordt, dan is dat het meest voordelige tarief. Het is dus zeker de moeite waard om dat met de verenigingen uit je buurt een keer te bespreken. De Billijke Vergoeding moet immers niet alleen door jeugdbewegingen betaald worden, maar ook door alle andere verenigingen die een dansavond, mosselfeest of kwis organiseren.
Een gesprek op de jeugdraad, de parochieraad of het buurtcomité kan hierop een antwoord bieden.
De zaaluitbater is niet wettelijk verplicht om een stukje van die Billijke Vergoeding door te rekenen aan de organisatoren. Maar ook hier lijkt een gesprek met alle betrokkenen op z'n plaats: bekijk samen hoe jullie dit bedrag kunnen verdelen. Misschien kan de huurprijs van de zaal wel verschillen van activiteit tot activiteit. Moet een zeer winstgevende fuif dezelfde huur betalen voor de zaal als een bonte avond waar de groepskas dikwijls nog een flinke duit in het zakje doet?

Mogelijkheid 2: de zaaluitbater betaalt geen jaarlijks bedrag

In dat geval draai je zelf op voor de kosten. Je betaalt als Chirogroep het bedrag per activiteit die je organiseert.

Ook hier een paar criteria:

 • oppervlakte;
 • activiteiten zonder drank (bv. rommelmarkt, tentoonstelling, ...);
 • activiteiten met drank (bv. restaurantdag, groepsfeest, ...);
 • activiteiten met dans + inkomprijs (bv. fuif, bal, ...).

We geven je een voorbeeld zodat je je eigen situatie een beetje kan inschatten.

Stel, je organiseert een fuif en de zaaluitbater heeft geen jaarlijks forfait betaald. Je zit dan in de categorie 'activiteiten met dans'. Je inkomprijs is  3,7 euro en de zaal heeft een oppervlakte van 200 m².  Je Chirogroep zal dan ongeveer 50 euro Billijke Vergoeding moeten betalen.
Hoe hoger de inkomprijs en hoe groter de zaal waarin je de fuif organiseert, hoe meer Billijke Vergoeding je zal moeten betalen. In de meeste gevallen heb je dan ook meer inkomsten (want meer fuifbezoekers), waardoor de verhouding dezelfde blijft.

Mogelijkheid 3: Een openluchtfuif of activiteit in een tent

Hier gebruikt men volgende criteria:

 • oppervlakte;
 • activiteiten zonder drank;
 • activiteiten met drank;
 • activiteiten met dans.

De inkomprijs speelt hier geen rol meer. Wel kan je het terrein in verschillende delen opdelen. Niet heel het terrein is dansvloer en misschien is er wel een aparte hoek voorzien met eet- en drankstandjes. Op die manier vermijd je teveel te betalen; hoe groter de oppervlakte, hoe meer je betaalt.

We houden het nu even simpel en gaan ervan uit dat de hele oppervlakte in gebruik genomen wordt als dansvloer. In getallen omgezet geeft dat het volgende:
Een tent met een oppervlakte van 400 m² waarin gedanst wordt, maakt dat je ongeveer 80 euro Billijke Vergoeding moet betalen.

5. Meer info

Je kan je aanvraag gemakkelijk online indienen via www.ikgebruikmuziek.be. Je kan er ook gemakkelijk het bedrag berekenen dat je moet betalen.

Wie graag nog meer info wil kan contact opnemen met de Commissie Jeugdbeleid.