Back to top

Spel

0 

Spel is het 'koninklijk voertuig' van de Chiro.  Vraag aan kinderen of jongeren wat ze in de Chiro doen: het heeft altijd wel iets met spel te maken.  Ook in onze vorming hebben spel en actief bezig zijn een belangrijke plaats.  We willen van de Inleidingscursus een echte speldidactische inleiding maken.  We verbreden ons spel via Spoor ZeS en Zin-d'erin(g) naar jongerengroepen en scholen.  Zelfs onze waardenopvoeding in de Chiro pakken we speels aan.

Maar wat is 'spelen' en 'spel' nu juist?  We noemen het een levenshouding.  Spelen is ook leren, ontdekken, amuseren, leren kiezen tussen goed en kwaad, tussen wat kan en wat niet.  Spelen is leren samen dingen doen.  Spelen is onze eigen grenzen en mogelijkheden leren kennen, enzovoort.  Spel lijkt te omvattend om het wezen ervan onder woorden te brengen.  Spelen is een natuurlijke behoefte, waar wij met de Chiro, met kinderen, jongeren en leiding, mee bezig willen zijn.

Het speels verlangen zit in onszelf, in onze omgeving en in onze cultuur.  Spelen is sterker dan onszelf en kan niet beknot worden.  Elk kind speelt, in ieder land, in gelijk welke situatie.  Spel daagt uit, bij jong en oud.  Allemaal begrijpen we wat we onder spelen verstaan.  Spelen mag, zelfs: spelen moet.

Spelend stellen we ons kwetsbaar op.  We lopen altijd het risico dat anderen 'vals spelen', macht gebruiken, oneerlijke praktijken hanteren.  Om te kunnen spelen, is er een houding van wederkerigheid en gelijkwaardigheid nodig.  Spelend leven schept de mogelijkheid tot écht contact.   Het geeft de vrijheid om in verbondenheid te leven, waarin opkomen voor elkaar, zonder eigenbelang, realistisch is.