Back to top

Bivakregelgeving

3 

De Ambrassade maakte een overzicht met alle regelgeving die interessant kan zijn voor jeugdgroepen.  Je vindt ze hier.

Bostoegankelijkheid

Vlaanderen

Alle bossen en natuurreservaten zijn toegankelijk voor voetgangers op de bestaande wegen, tenzij anders aangeduid.

Voor zoektochten of wandelingen op de opengestelde boswegen waarbij je wegaanduidingen gebruikt, heb je geen machtiging nodig.  Op de wegaanduidingen moeten de volgende zaken wel duidelijk vermeld staan:

 • Datum van de voettocht
 • Organiserende vereniging
 • Naam en adres van de verantwoordelijke

Die aanduidingen moeten bovendien ten laatste 24 uur na de voettocht verwijderd zijn.

Om te spelen in het bos, buiten de paden, heb je wel toestemming nodig , behalve in een speelzone/speelbos.  Dat is een bepaald gedeelte van het bos of natuurreservaat dat vrij toegankelijk is, ook buiten de boswegen, voor -18-jarigen en hun begeleiders.  Een overzicht van alle speelbossen in Vlaanderen vind je op groenspeelweefsel.be

Toelating om te spelen buiten de bestaande speelzones of -bossen vraag je aan de eigenaar.  Bij een openbaar bos is dat het Agentschap voor Natuur en Bos.  Daar moet je 14 dagen op voorhand een machtiging aanvragen om te spelen.   Het aanvraagformulier en de contactgegevens vind je op de website van De Ambrassade.

Meer info over de boswetgeving in Vlaanderen vind je op de website van De Ambrassade of in de brochure "De boom in!"

naar boven

Wallonië

De Waalse openbare bossen zijn op de paden vrij toegankelijk voor voetgangers, tenzij anders aangegeven.  Bosspelen en andere (kamp)activiteiten moet je wel aanvragen.

Als je op kamp wilt spelen in het bos moet je dat voor 1 mei aanvragen bij de houtvester van je bivakplaats.  Het formulier stuur je op, samen met twee kopies van een stafkaart waarop je je bivakplaats aanduidt en het bos waarin je wilt spelen.  Adressen van de houtvesters vind je op opkamp.be. In het antwoord krijg je ook de contactgegevens van de plaatselijke boswachter.  Neem contact op met hem voor jullie op kamp vertrekken, om verdere afpraken te maken.

Meer info over de boswetgeving in Wallonië vind je op de website van Op Kamp.

naar boven

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In Brussel mag je overal in het bos, behalve:

 • buiten de paden in bos- en natuurreservaten
 • buiten de paden in beschermingszones
 • op ruiterpaden en fietsroutes

Meer info vind je op jeunesnatuurlijk.be of op de website van De Ambrassade.

naar boven

Kampvuren

Geen bivak zonder kampvuur!  Hoe en waar moet je nu zijn om dat legaal te doen?

Enkele basisregels:

 • Vuur maken in of vlak bij een bos (binnen een straal van 25 meter) is in Vlaanderen bij wet verboden.
 • Voor een kampvuur kun je wel een uitzondering krijgen, maar dan moet je minstens 35 dagen voor je kamp een machtiging aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos.
 • Vraag ook bij je bivakgemeente vooraf na of hier een reglementering voor is (politie, brandweer) en maak goede afspraken met je kampuitbater.
 • Zorg dat je voldoende voorzorgsmaatregelen neemt.  Ook al heb je toelating om een kampvuur te maken, het kan altijd misgaan en vuur is erg onvoorspelbaar!
 • Spelen met vuur is in alle hoedanigheden levensgevaarlijk en verboden.  Elk jaar zien we ongelukken gebeuren met vreselijke gevolgen.  Vanuit de Chiro kunnen we dit dan ook niet toelaten!  Jullie kunnen ongetwijfeld andere, even spannende, activiteiten en spelen verzinnen!

Meer info vind je in het kampvuurdossier van De Ambrassade.

naar boven

Medicatie toedienen

In de wet staat dat je geen medicatie mag toedienen aan kinderen of medeleiding.  Ook niet als je dat geneesmiddel kunt verkrijgen zonder voorschrift, zoals pijnstillers.  Als een kind of iemand van de leiding daar allergisch op reageert, kan de leiding aansprakelijk gesteld worden.

Wat mag je dan wel doen?
Bij kinderen mag je enkel de medicatie geven die op de medische fiche vermeld staat.  Als er andere medicatie nodig is, ook voor hoofdpijn of buikpijn, moet je altijd een arts en/of apotheker contacteren.  Op de medische fiche kunnen ouders toestemming geven aan de leiding om hun kind bij hoogdringendheid een dosis via de apotheker vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen.  Wanneer je geen ingevulde medische fiche hebt waarop die toelating wordt gegeven, mag je geen medicatie toedienen.
Medeleiding kan wel naar een bepaald geneesmiddel vragen.  Als dat medicijn in de EHBO-koffer aanwezig is, mogen zij dat innemen.  Dan vraagt je medeleiding namelijk naar een gekend middel, dus kent hij of zij de nevenwerkingen.

Kortom:

 • Zorg ervoor dat je van iedereen een ingevulde medische fiche bij je hebt op bivak.
 • Geef kinderen alleen medicatie die op de medische fiche vermeld staat.
 • Is het kind ziek en denk je dat er andere medicatie nodig is, raadpleeg dan altijd een arts en/of apotheker.  Dat geldt ook voor medicatie die je zonder voorschrift kunt krijgen.
 • Medeleiding kan wel vragen naar gekende middelen die in de EHBO-koffer aanwezig zijn.

Meer info over EHBO vind je hier en op de site van opkamp.be. Je kunt er ook een bundeltje downloaden dat antwoord geeft op de belangrijkste vragen over EHBO op kamp of op weekend.

naar boven

Hudo's

In Vlaanderen en Wallonië bestaat er geen algemene reglementering over hudo's graven.  Informeer je dus tijdig bij de bivakeigenaar of de gemeente van je bivakplaats.

Dit mag alvast niet:

 • Een hudo graven in drinkwaterwinningsgebieden. Soms wordt zo'n gebied aangegeven met een verkeersbord, maar niet altijd. Vraag tijdig na bij de gemeente en de boswachter of jullie kampeerweide in een drinkwaterwinningsgebied ligt of niet.
 • Een hudo op minder dan 50 m van beken en andere watertjes.
 • Chloorproducten of bleekwater in een hudo. Hou het bij een beetje zand na elk gebruik.
 • Tampons, inlegkruisjes, en maandverband in de hudo gooien. Voorzie dus een vuilnisbakje!
 • Hudo's in de Oostkantons!  In Duitstalig België mag je geen putten graven voor hudo's. Dat wil zeggen dat je verplicht bent om op een kampeerweide gebruik te maken van chemische toiletten. Meestal zal dat ook al in het contract opgenomen zijn, maar zelfs als dat niet het geval is, dan nog is het verbod van kracht. Check vooraf bij de verhuurder van de kampeerweide of hij chemische toiletten voorziet, zoniet zal je er zelf voor moeten zorgen.

Meer info vind je hier.

naar boven

Vlottentochten

Zelfgebouwde vlotten mag je in Vlaanderen te water laten op de 'onbevaarbare waterlopen': beekjes en stromen waar geen bootverkeer op zit. Wanneer je toch een vlot te water wil laten op een bevaarde waterloop, dan moet je dat aanvragen bij de Vlaamse administratie Waterwegen en Zeekanaal.  Zwemvesten kun je lenen bij de uitleendiensten van Bloso.

Ga je kajakken in Wallonië, check dan vooraf best even of dat op dat moment toegelaten is op een bepaalde rivier.

Kijk even op de Veiligheidsfiche over water.  Daar vind je nog meer aandachtspunten en richtlijnen over vlottentochten!

naar boven

Afval

Hoe de afvalophaling geregeld is, verschilt van gemeente tot gemeente.  Informeer dus goed bij de kampeigenaar waar, wanneer en hoe je moet sorteren, je afval buiten zetten, welke zakken je moet gebruiken, enz.

Algemeen gesteld:

 • In Vlaanderen wordt afval van jeugdgroepen gezien als bedrijfsafval, hoewel de gemeente daarvan kan afwijken.
 • In Wallonië en Brussel wordt het afval van jeugdgroepen behandeld als gewoon huisafval.

In sommige Luxemburgse gemeenten wordt een doorgedreven sorteerbeleid gevoerd.  Pmd-flessen moeten er bijvoorbeeld per kleur gescheiden worden.  De plaatselijke intercommunale voorziet een 'sorteerwijzer'.  Vraag ernaar bij je bivakeigenaar.

Meer info over het sorteerbeleid in verschillende kampgemeenten vind je in het afvaldossier van De Ambrassade.Ook vind je er meer tips om ecologisch op kamp te gaan en je afval te beperken.

naar boven

Lawaai

Zingen, musiceren en lawaai maken is leuk, maar omwonenden én dieren vinden dit niet altijd zo prettig. Je houdt best rekening met een aantal reglementen en aanbevelingen. Informeer je vooraf bij de gemeente als je een  lawaaierige activiteit hebt, zeker als ze tussen 22 uur en 7 uur plaatsvinden. Het is namelijk strafbaar om de rust van omwonenden te verstoren. Via politiereglementen kan de verstoring van de nachtrust zelfs worden beboet.  

Een muziekinstallatie is voor veel groepen onmisbaar op kamp, maar daarom hoeft er zeker niet dag en nacht muziek te schallen. Beperk je tot enkele uitgelezen momenten waarop je bijvoorbeeld verzamelen blaast, en voor die spelen waarbij muziek echt onmisbaar is, zoals bijvoorbeeld de show op de laatste avond. 

naar boven