Back to top

Tenten en kampeermateriaal

2 

Op zoek naar tenten of ander kampeermateriaal? 

Uitleendienst Kampeermateriaal

Je kan voor de zomer van 2017 tenten ontlenen bij de Uitleendienst Kampeermateriaal van de Vlaamse Gemeenschap door vanaf 7 november 2016 het aanvraagformulier aan de Uitleendienst te bezorgen.  Lees zeker ook het reglement na! Meer info vind je op www.sociaalcultureel.be/jeugd/uldk

Moet/kan ik deze tenten verzekeren? Meer info bij het stukje over de verzekering van tenten.

Tellen! 1, 2, 3, ...
Het is erg belangrijk om bij het halen en wegbrengen van de tenten goed te tellen.  Je tekent immers twee keer een document bij de uitleendienst waarop je verklaart wat je precies hebt meegenomen en teruggebracht.  Die documenten zijn dan ook de basis als er later een conflict is over wat je precies ontleende of terugbracht.  Je zorgt, naast de nodige personen om te helpen bij laden en lossen, best voor een extra persoon met als enige taak het tellen van de hele lading.

Misbruik tenten uitleendienst waarvoor je een boete kan krijgen:

  • Het materiaal wordt niet gebruikt door de vereniging die de aanvraag heeft ingediend of voor de activiteit die vermeld staat op het aanvraagformulier (maar bijvoorbeeld wel door de firma van de vader van de groepsleider).
  • Het materiaal wordt niet gebruikt en blijft dus gewoon tien dagen lang onaangeroerd liggen. 

Er bestaat dus een kans dat je een controle krijgt van de Uitleendienst Kampeermateriaal. 

Wat na het aanvragen van tenten?

naar boven

Tenten bij Defensie

Elke zomer stelt Defensie tenten ter beschikking van het jeugdwerk.  Het gaat maar om een beperkt aantal tenten, dus reken hier niet te hard op.  Bovendien kan je niet rechtstreeks ontlenen bij Defensie, je hebt een weigering van de Uitleendienst Kampeermateriaal nodig om in aanmerking te komen!  Dus... Zorg dat je tijdig je aanvraag doet bij de Uitleendienst Kampeermateriaal.  Krijg je een volledige weigering dan krijg je bij je weigering een aanvraagformulier voor tenten bij Defensie.  Vul dat zo snel mogelijk is en stuur het terug op naar de Uitleendienst: Rittwegerlaan 33, 1830 Machelen.  Zij zullen je zo snel mogelijk laten weten of je bij Defensie terecht kan of elders op zoek moet naar tenten. (Vaak is dit rond half mei.)

Let op: je bent verplicht om de tenten van Defensie te verzekeren en je moet het verzekeringsbewijs meenemen als je de tenten gaat afhalen.  Moet je op meerdere plaatsen tenten afhalen?  Neem dan een kopie mee voor elke afhaalplaats!

naar boven

Chirogroepen die tenten en ander kampeermateriaal verhuren

Vroeger, in het oude aansluitingsprogramma konden groepen aangeven of ze tenten, kookgerief, tafels, stoelen en ander (kampeer)materiaal ontleenden aan andere groepen.  We hebben daar op  het nationaal secretariaat dus lijsten van, maar deze zijn erg verouderd.  Toch zijn ze in veel gevallen nog bruikbaar.  Nog op zoek naar tenten of ander materiaal voor je bivak?  Vraag een lijst van Chirogroepen in jouw buurt die (mogelijk) kampeermateriaal verhuren.

Zorg dat je ook voor het huren van dergelijk materiaal een schriftelijk contract afsluit. We maakten voor jou een modelhuurovereenkomst op.

naar boven

Tenten verzekeren

Tenten geraken soms erg beschadigd op bivak.  Vb. Een brandje in de keukentent vernielt heel het tentzeil.  Of een storm zorgt ervoor dat er een aantal tenten gaan vliegen, en daardoor zijn ze zo beschadigd dat je ze niet meer kunt gebruiken.  Het zijn heel vaak schadegevallen waarbij niemand in fout is, maar waarbij er wel heel wat schade is die uiteindelijk betaald moet worden.  Een verzekering zorgt ervoor dat de financiële gevolgen draagbaar zijn voor je groep.

Als je tenten huurt of leent, sluit je eigenlijk altijd een contract af (ook al zet je niets op papier).  De ontlener mag verwachten dat je de tenten na het gebruik in dezelfde staat teruggeeft.  Als je hierin niet slaagt, mag de ontlener een vergoeding voor de schade van jou eisen.

Af en toe gebeurt het ook dat je gehuurde tent beschadigd wordt door vandalisme.  In het beste geval ken je de dader, en kan die de schade terugbetalen.  Soms is de dader niet gekend, en moet je als huurder de schade betalen aan de verhuurder.

Als je een tent opzet, kan die tent op haar beurt schade veroorzaken.  Als het stormt tijdens je groepsfeest bijvoorbeeld, en de tent vliegt weg en beschadigt een wagen, dan moet je als organisator ook de schade aan die wagen betalen.  Ook in die gevallen kan een verzekering ervoor zorgen dat de financiële gevolgen voor je groep nog meevallen.

Je tenten verzekeren kan online.  Zorg dat je dit minstens 3 dagen voor je vertrek hebt gedaan!

Tenten van de Uitleendienst Kampeermateriaal
Meer info vind je op de website van de Uitleendienst Kampeermateriaal.

Er wordt door de uitleendienst geen schadevergoeding aangerekend als de schade het gevolg is van brand, storm of waterschade als die het gevolg zijn van overmacht.  Die overmacht moet je meteen kunnen bewijzen door een verklaring van de politie of brandweer.

Er wordt ook geen schadevergoeding aangerekend als het materiaal beschadigd werd door vandalisme.  Ook dan moet je weer onmiddellijk bij het inleveren van het materiaal dat vandalisme aantonen door een verklaring van de politie.  Bij diefstal van het materiaal wordt 1/5e van de schade aangerekend als je de diefstal hebt aangegeven bij de politie en je het proces-verbaal van de aangifte mee afgeeft bij de inlevering van de tenten. 
Je moet die schadegevallen dan ook onmiddellijk, op het bivak zelf nog aangeven bij de politie.

In alle andere gevallen wordt de volledige schade aangerekend aan de gebruiker.  Als je dus brandschade hebt in je keukentent omdat je kortsluiting hebt in je diepvries, dan is dat geen overmacht en moet je de volledige schade vergoeden.  Als de brandweer of politie niet attesteert dat het gaat over een geval van overmacht, moet je ook de volledige schade vergoeden.

Meer informatie over de schaderegeling bij de uitleendienst vind je in hun reglement op (art.  18, 19 en 20).  Op de site van de uitleendienst vind je ook de tarieflijst.  Daarin vind je bijvoorbeeld dat een tentzeil van een senior je al snel € 1.512 kost.

Tarieven en het formulier voor de verzekering vind je hier

Tenten van defensie
Defensie verplicht om haar tenten te verzekeren.  Op die manier wil ze er zeker van zijn dat de schade aan de tenten betaald wordt en is defensie niet afhankelijk van het al dan niet terugbetalen van de schade door één van haar ontleners.

Voor je tenten afhaalt bij Defensie, moet je een verzekeringsattest hebben.  Dat attest krijg je wanneer je tenten online verzekert.  Je kunt kiezen of je de tenten enkel verzekert voor brand- en stormschade of voor alle risico’s.  Als je kiest voor de tweede optie moet je de waarde kennen van de tenten die je wilt verzekeren.  Op basis hiervan zal immers de premie berekend worden.  Wees hierover heel duidelijk met je contactpersoon bij Defensie: het heeft geen zin om de nieuwwaarde van de tenten te verzekeren als ze toch al een aantal jaren oud zijn.  De verzekering zal immers slechts de reële schade vergoeden, en niet de nieuwwaarde.  Als een tent dus al een aantal jaren oud is, mag je van de nieuwwaarde een bedrag aftrekken voor de slijtage (10 % per jaar).

Tarieven en het formulier om de tenten te verzekeren vind je hier

Tenten van een andere groep of van een verhuurder
Ook als je tenten gebruikt van een andere groep, is het verstandig om een verzekering af te sluiten.  Ook dan geldt de regel dat je de schade tijdens je gebruik moet vergoeden aan de ontlener, ongeacht of je verantwoordelijk bent voor die schade.  Je kunt hiervoor ook de tentenverzekering van de Chiro gebruiken om je in te dekken tegen te hoge schadefacturen.

Zorg dat je een schriftelijk contract afsluit. We maakten voor jou een modelhuurovereenkomst die je kan gebruiken (en eventueel aanvullen met andere afspraken).

Tarieven en het formulier om de tenten te verzekeren vind je hier

Je eigen tenten
Je kunt je eigen tenten ook verzekeren.  Je kunt de tenten opnemen in de brandverzekering van je eigen lokaal (bij inboedel), waardoor de tenten verzekerd zijn bij brand of stormschade.  Je moet wel zeker zijn  (!) dat de tenten ook verzekerd zijn op verplaatsing.  Dat is niet standaard opgenomen in elke polis, maar mag normaal niet veel extra kosten.  Als je dan een geval van brand of stormschade hebt met je eigen tenten, kun je die schade terugbetaald krijgen door je brandverzekering. Of gebruik de tentenverzekering.

 

Als je nog verder wil gaan, en ook een verzekering alle risico’s wil hebben voor je eigen tenten kun je die verzekering afsluiten bij een verzekeraar naar eigen keuze.  Onze verzekeringsmakelaar (IC verzekeringen nv, Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt, tel. 011-87 04 11, fax 011-87 04 88, serviceteam5@icci.insure) kan je hiervoor ook een voorstel doen.

naar boven

Andere tips in je zoektocht naar Tenten

Geen tenten bij de Uitleendienst Kampeermateriaal of Defensie? Alle Chirogroepen van de lijst gebeld, zonder succes?  De scoutsdatabank doorlopen en stilaan ten einde raad?

Geen paniek!

Hier nog enkele tips:

  • Hou Dubbelpunt in de gaten!  Daarin maken groepen die nog tenten ter beschikking hebben vaak reclame.
  • Doe een oproep op je jeugdraad of stap naar de jeugddienst: er zijn in je buurt misschien andere (jeugd)verenigingen die tenten verhuren.
  • Neem een kijkje op de materialendatabank van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Ook lokale groepen van hen kan je misschien tenten huren/lenen.
  • Ga de private weg op en zoek naar bedrijven die tenten verhuren.  Let wel: dit kost je vaak een aardige duit!  De tenten die aangeboden worden zijn ook niet altijd aangepast aan een bivak.

naar boven