Back to top

Bivakactiviteiten

0 

Kaartjes

Stuur een bivakkaartje naar iemand die je graag ziet. Op papier of stuur een e-card

Bivakthema’s

Inspiratie nodig om je bivak dit jaar weer fantastisch in te kleden?

Knisperen

Als je als aspiploeg een activiteit wilt doen met/tegen/voor/... een andere (of met meerdere) aspiploegen op bivak! DOEN! 

Bivakprogramma

Ideeën nodig om je bivakprogramma te vullen? Ga eens terugkijken in de Dubbelpunten van de afgelopen jaren. Duik in de afdelingsboeken, grijp naar het Bivakboek, het Tochtenboek. Blader in de verschillende soorten spelfiches of doorzoek de vele spelenlinks!


Bosvriendelijk spelen

Een bos is een leuk spelterrein, maar zeer kwetsbaar. Ook onze kinderen moeten later nog kunnen spelen in de natuur. Wij moeten dus nu al bosvriendelijk spelen. Zo breek je na het bouwen van een kamp best alles af wanneer je het bos verlaat, zeker als je hiervoor touwen of ander materiaal gebruikte. Zo laat je geen onnatuurlijke materialen achter die bovendien gevaarlijk kunnen zijn voor mens en dier.

Mag je in elk bos spelen?

Vrij spelen in de Vlaamse bossen kan enkel in de aangeduide speelzones die je vindt op speleninhetgroen.be. Op die site kun je ook vlot tochten uitstippelen en downloaden op je mobiele toestel. Geen speelzone in de buurt of op kamp in Brussel of Wallonië? Neem een kijkje op de pagina bostoegankelijkheid, zo weet je wat je moet doen!

Opgepast: jacht!

Tijdens de zomermaanden mag er vanaf 1 juli 2013 's nachts gejaard worden op everzwijnen. Het aantal everzwijnen in Vlaanderen groeit de laatste jaren sterk aan, dus er wordt en meer jacht verwacht. Mag je dan niet meer spelen in de bossen? Tuurlijk wel!

Er kan niet zomaar gejaagd worden in de buurt van jeugdverblijven of kampen. Belangrijk is wel dat zowel het Agentscha voor Natuur en Bos als de gemeente op de hoogte zijn van jullie kampplaats. Vergeet dus zeker je machtiging niet aan te vragen (zeker voor nachtspelen). Pols ook eens bij je kampeigenaar of hij op de hoogte is van mogelijke jachten in de buurt van jullie kampplaats en informeer bij de gemeente.

Everzwijnen: ook in Vlaanderen!

De populatie van everzwijnen groeit de laatste jaren sterk. Vooral in Limburg zitten er vrij grote populaties, maar ook in het Zoniënwoud en zelfs in West-Vlaanderen. De kans dat je er eentje tegenkomt tijdens jullie kamp is dus reëel. Laat dit je echter niet tegenhouden om in de bossen te gaan spelen! Als een everzwijn een mens tegenkomt, zal het namelijk het liefst vluchten of zich verbergen. Sommige dieren kunnen wel gevaarlijk worden als ze zich bedreigd of in het nauw gedreven voelen. Om toch goed voorbereid te zijn, lees je best even de volgende tips.

  • Blijf altijd kalm en benader het dier niet. Geef het altijd de kans om weg te lopen.
  • Blijf stilstaan en wacht tot het dier vertrekt. Komt het everzwijn jouw richting uit, kijk dan of je eventueel op een veilige afstand rond het dier kunt of keer langzaam op je stappen terug.
  • Gebruik in geen geval stokken of andere voorwerpen om het dier te verjagen!
  • Probeer een gewond of ziek dier niet te helpen, ze kunnen gewelddadig uithalen.
  • Voeder everzwijnen nooit, dat is gevaarlijk en het verstoort de realtie tussen wilde dieren en mensen.

Kampvuur

Niets overtreft de gezelligheid van een kampvuur, waarbij leiding en leden samen liedjes zingen, verhalen vertellen of gewoon even wegdromen.

Let bij het aanleggen van een kampvuur op de materialen die jullie verbranden: enkel hout, geen afval!
Heb je de toelating om een kampvuur te houden?
Ligt de vuurplaats voldoende ver (25 m) van een bos en van huizen?
Graaf een greppel of leg droge stenen rond de vuurplaats en zorg voor enkele emmers water of zand in de nabijheid. Zeker bij droog weer zijn die maatregelen een basisvoorwaarde.
Meer info over veiligheid tijdens je activiteiten vind je op www.chiro.be/veiligheid.

Dienst Avontuurlijke Activiteiten

De Dienst Avontuurlijke Activiteiten (DAA) biedt in de zomermaanden erg aantrekkelijke activiteiten aan voor keti’s, aspi’s en leiding!  De ervaren begeleid(st)ers maken één dag op bivak avontuurlijker dan de andere.

Wil je graag met je keti’s op zelfgemaakte vlotten varen, of gezellig ontspannen met je aspi’s in een sauna, een onwaarschijnlijke sjorconstructie maken, een avontuurlijk bosspel spelen, samen naar de sterren staren, avontuurlijk ontbijten, vroeg uit de veren voor een dauwtrip of iets anders avontuurlijks?
De mannen en vrouwen van de DAA kunnen het voor je regelen!

Voor een kleine onkostenvergoeding komen we naar jou toe met een volledig uitgewerkt avontuurlijk programma.

Alle nodig info vind je op hun website. Interesse? Neem contact op met de Dienst Avontuurlijke Activiteiten.